Išorinė aplinka – tai visi elementai esantys už organizacijos ribų,kurie yra svarbūs organizacijos veiklai. Čia įeina tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementai. Organizacija iš aplinkos ima išteklius(žaliavas, pinigus, darbo jėgą energiją), perdirba juos į gaminius ar paslaugas ir siunčia atgal į išorinę aplinką kaip rezultatus.

Ištekliai- tai aplinkos ištekliai, tokie kaip žaliavos ir darbo jėga, galintys patekti į bet kurią organizacinę sistemą.

Rezultatai – transformuoti ištekliai,gražinti į išorinę aplinką kaip produktai ar paslaugos.
Išorinėje aplinkoje yra tiek tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementų.

Tiesioginio poveikio elementai – aplinkos elementai darantys tiesioginę įtaką organizacijos veiklai.

Netiesioginio poveikio elementai – išorinės aplinkos elementai, darantys poveikį klimatui, kuriame veikia organizacijos; tiesioginio poveikio organizacijai jie nedaro.

Tiesioginio poveikio elementai dar vadinami: įtaką darančiais asmenimis (akcininkai,profesinės sąjungos, tiekėjai): tai grupės ar individai, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai veikia tai, kaip organizacija suvokia savo tikslus.

Išoriniai įtaką darantys asmenys: grupės ar individai organizacijos išorėje aplinkoje, darantys poveikį jos veiklai.

TIESIOGINIO POVEIKIO APLINKOS ELEMENTAI
TIESIOGINIO POVEIKIO APLINKĄ SUDARO ĮTAKĄ darantys asmenys. Jie skirstomi į dvi kategorijas:

1) išoriniai įtaką darantys asmenys;

2) Vidiniai įtaką darantys asmenys: grupės ar asmenys, kurie nepriklauso organizacijos išoriniai aplinkai(darbuotojai, akcininkai, direktorių valdyba), bet jiems vadovai atsako;

Views All Time
Views All Time
6289
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!