Vartotojai: jie keičia savo išteklius, dažniausiai pinigų pavidalų, į organizacijos gaminius ir paslaugas. Vartotojas gali būti: įstaiga – mokykla, ligoninė, vyriausybės tarnyba; kita firma – rangovas, įgaliotinis ar gamintojas; privatus asmuo.

Tiekėjai: Kiekviena organizacija įsigyja ištekliu – žaliavų, paslaugų, energijos, įrengimų ir darbo jėgos – iš aplinkos ir naudoja juos rezultatams gauti. Nuo to ką organizacija pasiima iš aplinkos bei nuo to, ką ji su pasiimtais ištekliais daro priklauso jos galutinio gaminio kaina ir kokybė. Todėl kiekviena organizacija yra priklausoma nuo išteklių bei tiekėjų, ir stengiasi išlaikyti konkurenciją tarp jų,siekdama žemesnių kainų, kokybiškesnio darbo ir greitesnio pristatymo.

Vyriausybė: neturi tiesiogiai veikti verslą, ji privalo apsiriboti teisingumo ir tvarkos apsauga,leisti laisvajai rinkai formuoti ekonomiką. Ji priverčia organizacijas saugoti visuomenės interesus ir užtikrinti, kad būtų laikomasi laisvosios rinkos principų. Yra sukurta taisyklių ir įstatymų kuriems verslininkai turi paklusti ir jų laikytis.

Specialiųjų interesų grupės: žmonių grupės, kurios organizuojasi panaudoti politinius procesus, kad pažengtų į priekį tam tikrais klausimais(abortų ar ginklų kontrolės).

Politinių veiksmų komitetai :grupės,organizuotos lobistiniais interesais, kad su kompanijų pagalba darytų įtaką įstatymų leidėjams.

Vartotojų gynėjai: nepatenkinti vartotojai gali rinktis ar pasitraukti t.y pradėti naudotis kito verslininko paslaugomis, arba viešai pareikšti savo nepasitenkinimą, protestuoti.

Žiniasklaida – žiniasklaida visada rašydavo apie ekonomikos ir verslo reikalus. Ji priverčia verslininką dirbti sąžiningai, nes bet kuris vadovo veiksmas gali tapti informavimo priemonių tyrimo objektu. Dėlto įsteigti ryšių su visuomene ir marketingo skyriai, kurie padeda bendrauti su vidaus ir išorės auditorija.

Profesinės sąjungos :rūpinasi darbuotojų teisėmis, per profesine sąjungas darbdaviai siekia didesnės atsakomybės ir aktyvesnio darbuotojų dalyvavimo, padeda sudaryti kolektyvines sutartis: tarybos ir administracinė sutartis tarp darbuotojų ir organizacijos vadovų dėl atlyginimų, darbo sąlygų bei kitų darbo aplinkos aspektų.

Finansų institucijos: organizacijos priklauso nuo įvairių finansų įstaigų(komerciniai bankai, draudimo kompanijos), kurios suteikia lėšų joms veikti ir plėstis. Efektingi darbo ryšiai su finansų institucijomis yra labai svarbūs ir būtini.

Konkurentai: norėdama išplėsti savo dalį rinkoje, organizacija turi pasinaudoti viena iš dviejų galimybių:

1) rasti naujų vartotojų – toje pačioje rinkoje ar ieškodama būdų išplėsti rinką arba

2) nugalėti konkurentus prasiskverbusi ir įsitvirtinusi naujose besiplečiančiose rinkose.
Abiem atvejais organizacija turi išnagrinėti konkurencijos sąlygas ir sukurti griežtą marketingo strategiją, kurios tikslas – pasiekti kuo didesnį vartotojų pasitenkinimą.

Views All Time
Views All Time
3153
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!