Asmenys, ketinantys įsigyti emitento VP paketą, gali tai padaryti oficialaus pasiūlymo būdu. Oficialus pasiūlymas – tai fizinio ar juridinio asmens ketinimo įsigyti dalį ar visus emitento vertybinius popierius paskelbimo procedūra. Oficialūs pasiūlymai įgyvendinami per biržą.

Oficialus pasiūlymas gali būti privalomas arba savanoriškas. Privalomą oficialų pasiūlymą privalo teikti asmuo arba asmenų grupė, įsigijusi daugiau kaip 50% Lietuvos Respublikoje įregistruoto emitento balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Privalomu pasiūlymu turi būti superkami visų atsiliepusių investitorių VP. VPK yra nustačiusi išimtis, kada privalomas oficialus pasiūlymas neturi būti teikiamas.

Savanorišką oficialų pasiūlymą gali teikti asmuo arba asmenų grupė, ketinanti įsigyti emitento vertybinius popierius. Siūlytojas neprivalo supirkti daugiau VP, nei buvo numatęs pasiūlyme. Taip pat siūlytojas gali numatyti ir minimalų superkamų VP skaičių, kurio atsiliepusiems investitoriams nepasiūlius, pasiūlymas nevykdomas. Jeigu savanoriško oficialaus pasiūlymo metu parduodama daugiau VP nei siūlytojas buvo numatęs, atsiliepusių investitorių pavedimai vykdomi proporcingai jų dydžiui. Biržos nariai, tarpininkaujantys atsiliepusiems investitoriams, gali pateikti pavedimus parduoti akcijas kiekvieną darbo dieną prekybos sesijos metu. Pateikti pavedimai gali būti anuliuojami iki oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos. Informacija apie pateiktus ir anuliuotus pavedimus nedelsiant atskleidžiama visiems Biržos nariams.

Atsiskaitymai už oficialius pasiūlymus vykdomi trečią dieną po paskutinės oficialaus pasiūlymo vykdymo dienos. Nuosavybės teisė į supirktus vertybinius popierius pereina atsiskaitymo dieną. Jeigu Biržos narys nesukaupia pakankamo kiekio pinigų oficialaus pasiūlymo rezultatams apmokėti, pasiūlymo vykdymas nutraukiamas.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
3326
Views Today
Views Today
1
0 0