Viešo pardavimo paskirtis – sudaryti sąlygas parduoti valstybei ir savivaldybėms priklausančias akcijas bei suteikti galimybę visiems Biržos nariams susipažinti su pardavimo sąlygomis ir esančia paklausa.

Viešas pardavimas gali būti vykdomas skirtingais būdais:
• laikantis vieningos (fiksuotos kainos)
• kainos prioriteto būdu
• parduodant akcijas centrinėje rinkoje.

Akcijų pardavimo būdas nurodomas Biržos nario, tarpininkaujančio Valstybės turto fondui, pavedime.

Parduodant akcijas vieningos (fiksuotos) kainos būdu sandoriai registruojami vieninga kaina. Pagrindinis kriterijus nustatant kainą – maksimalus parduodamų akcijų skaičius. Pavedimai, kuriuose kainos limitas aukštesnis už nustatytą įvykdomi visiškai, pavedimai, kuriuose kainos limitas sutampa su nustatytu gali būti įvykdyti visiškai, įvykdyti dalimi arba neįvykdyti.

Parduodant akcijas kainos prioriteto būdu pirmiausia tenkinami pavedimai, kuriuose nurodytas kainos limitas aukščiausias. Jei gauti keli pavedimai ta pačia kaina, jie vykdomi pateikimo tvarka.

Akcijų pardavimas centrinėje rinkoje turi būti suderintas su Biržos valdyba. Šiuo atveju viešo pardavimo pavedimas dalyvauja prekyboje centrinėje rinkoje lygiomis teisėmis su kitais tai prekybos sesijai gautais pavedimais.

Atsiskaitymai už viešo pardavimo rezultatus vykdomi trečią dieną po prekybos sesijos per Kliringo banką ir Lietuvos Centrinį VP depozitoriumą.

Jei Biržos narys, tarpininkaujantis pirkėjui, nesukaupia pakankamai lėšų, atsiskaitymai už sandorius sustabdomi.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2174
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!