Pastaruosius penkerius metus NVPB’a plėtojosi ir augo kartu su Lietuvos kapitalo rinka. Per šį laikotarpį buvo sukurtas teisinis pagrindas organizuotai, valstybės reguliuojamai, profesionaliai VP rinkai funkcionuoti, išaugo rinkos dalyvių bei jos organizatorių patyrimas. Nuolatinis dėmesys NVPB prekybos sistemos tobulinimui ir materialinės – techninės bazės plėtrai, prekybos sąrašų formavimui leido laiku reaguoti į vykstančius VP rinkos pokyčius. Per biržos veiklos metus buvo nuosekliai pereita nuo vienos prekybos sesijos per savaitę prie kasdieninės prekybos VP; nuo fiksuoto kotiravimo su viena akcijų dienos kaina prie nepertraukiamos prekybos kintama kaina; nuo “popierinių” pavedimų pateikimo prie maklerių prekybos tiesiogiai iš savo darbo vietų. Nuo 1999 m. vasario mėnesio įsigaliojo naujos NVPB Prekybos taisyklės.

Sparčiai augo emitentų skaičius Biržos prekybos sąrašuose. Per penkerius metus nuo kiekybės, sudarant prekybos sąrašus, buvo pereita prie kokybės. Likvidžiausių VP pagrindu suformuoti Oficialusis ir Einamasis prekybos sąrašai, sudarytos galimybės prekiauti nelistinguojamais VP. Kiekvienam prekybos sąrašui skaičiuojami atitinkami kainų indeksai.

Jeigu per 1993-1996 m. laikotarpį bendra Biržos apyvarta siekė 1088 mln. litų, tai tik 1997 metų apyvarta jau – 1463 mln. litų, o 1998 m. – 1488 mln. litų. Augant prekybos apimtims, augo ir VP biržos kapitalizacija : nuo 40 mln. litų 1993 m. iki 13 mlrd. litų. 1998 m. Biržos kapitalizacija sudaro trečdalį šalies BVP. Pastarųjų ketverių metų prekybos Biržoje rezultatai rodo susiklosčiusio dvimečio ciklo tendenciją. Po ženklaus apyvartos augimo 1995 m. (6,4 karto), 1996 metų apyvarta padidėjo vos 1,9%. 1997 m. apyvarta, lyginant su paėjusiais metais, išaugo 2,9 karto, o 1998 m. – tik 1,7%. Tačiau tokio cikliškumo priežastys visai skirtingos. Jei VP rinkos apyvartos augimą 1996 metais stabdė vidiniai veiksniai – šalies bankų krizė bei jos pasekmės, tai 1998 m. apyvartos augimą ribojo, kaip jau buvo minėta, daugiau išoriniai veiksniai, kurie metų eigoje retkarčiais buvo paįvairinami situacijos VP rinkoje pokyčiais: AB Vilniaus banko pageidavimu įsigyti AB bankas Hermis kontrolinį akcijų paketą, kelių akcinių bendrovių apsisprendimu susijungti į vieną bendrovę, didinti akcinį kapitalą, oficialių pasiūlymų paskelbimu, bendrovių veiklos rezultatų operatyviu išviešinimu ir t.t. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka prekybos rezultatams 1998 m. taip pat buvo skirtinga. Jei išoriniai veiksniai sąlygojo akcijų kainų lygio kritimą, stabdė apyvartos augimą, tai vidiniai veiksniai, iššaukti ketinimų arba esminių įvykių emitento veikloje, dažniausiai sušvelnindavo akcijų kainų kritimą, kuriam laikui pagyvindavo prekybą Biržoje.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2981
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!