Jei per 6 mėnesius po bankroto bylos iškėlimo nepatvirtinamas sanavimo projektas ar nesudaroma taikos sutartis (apie ją skaitykite 3.2.8.3. skyriuje), teismas gali įmonę pripažinti bankrutavusia ir priimti sprendimą dėl jos likvidavimo. Šiuo atveju teismas skiria likvidacinę komisiją ir jos pirmininką.
Likvidacinė komisija atlieka šias funkcijas:

1) inventorizuoja įmonės turtą ir jį perima iš administratoriaus, nustato turto pardavimo eiliškumą ir paveda likvidacinės komisijos pirmininkui organizuoti turto pardavimą;

2) nustato kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką ir paveda likvidacinės komisijos pirmininkui atsiskaityti su kreditoriais.

Be aukščiau minėtų turto pardavimo organizavimo likvidacinės komisijos pirmininkas taip pat atleidžia darbuotojus iš darbo, grąžina įmonės savininkui likusį po likvidavimo įmonės turtą bei išregistruoja įmonę.
Likvidavimo atveju visų kreditorių reikalavimai tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu turtas buvo įkeistas, įkaito turėtojui atlyginama iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą. Šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti. Likviduojant įmonę kreditorių reikalavimai tenkinami ta pačia eile kaip ir sanavimo atveju.

Ne viešose varžytynėse gali būti parduodamas tik greit gendantis turtas bei trumpalaikis turtas, kuris ilgiau saugomas gali prarasti prekinę vertę. Toks turtas parduodamas per prekybines įmones komiso pagrindais.

Jeigu varžytynėse nepavyksta turto parduoti, skelbiamos pakartotinės varžytynės sumažintomis kainomis. Pakartotinai varžytynėse neparduotas įkeistas turtas perduodamas įkaito turėtojui. Dėl kito neparduoto turto tolesnio panaudojimo sprendžia kreditorių susirinkimas.

Views All Time
Views All Time
1900
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!