absurdas [lot. absurdus – nemaloniai skambantis, netikęs]: beprasmybė, prieštaringas ar visai prasmės neturintis teiginys, reiškinys.

akvarelė [lot. aqua – vanduo]: 1) skaidrūs vandeniniai dažai; 2) tapybos technika; 3) akvarelės technika sukurtas dailės kūrinys.

alternatyva [lot. alterno – kaitalioju]: būtinumas pasirinkti vieną iš dviejų galimybć.

altruizmas [lot. alter – kitas]: nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove ir pasiryžimas dėl kitų paaukoti savo interesus.

apeliacija [lot. appellatio – kreipimasis, skundas]: skundas aukštesnei instancijai, kuri turi teisę iš esmės persvarstyti dalyką (bylą).

audiencija [lot. audientia – (iš)klausymas]: oficialus suinteresuoto asmens priėmimas (priima aukštas pareigūnas).

civilinis [lot. civilis – pilietinis]: 1) pilietinis; 2) nekarinis; 3) nebažnytinis.

deklamacija [lot. declamatio – kalbų sakymo pratybos]: raiškus, meniškas teksto sakymas iš atminties.

disciplina [lot. mokymas, mokslas]: 1) mokslo šaka, mokslo sritis, dėstomasis dalykas; 2) drausmė – privalomas nustatytos tvarkos laikymasis.

dividendas [lot. dividendus – padalytinas]: akcinės bendrovės pelno dalis, paskirstoma akcininkams.

docentas [lot. docens (kilm. docentis) – mokantis, kuris moko]: aukštųjų mokyklų dėstytojų mokslinis vardas.

dominuoti [lot. dominari]: vyrauti, būti aukščiau ko nors.

edukacija [lot. educatio]: auklėjimas, lavinimas, švietimas.

eksportas [lot. exporto – išvežu]: 1) prekių bei kapitalo išvežimas į užsienį ir paslaugų teikimas užsieniui; 2) išvežtų per tam tikrą laiką į užsienį prekių kiekis ir vertė.

ekvinokcija [lot. aequinoctium

Views All Time
Views All Time
11856
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!