Rigonda Skorulskienė; Pamokos planas; Fizika Astronomija; Klasės: 10 12

Darbo anotacija:

Didžiosios planetos

Naudojimosi internetu tikslai:

Išmokti naudotis internete esančia naujausia fizikos ir astronomijos mokslų informacija.
Suvokti šiuolaikinės fizikos ir astronomijos mokslų problemas bei šių mokslų raidos perspektyvas.
Paįvairinti fizikos ir astronomijos dėstymą, skatinti mokinių susidomėjimą.
Iš dalies pakeisti senstančias ir nuolat gendančias vaizdines priemones.

Metodas: paskaita.
Pamokos tema: Didžiosios planetos.

Mokymosi uždaviniai: Gebėti apibūdinti planetas, jų palydovus.

Mokomoji veikla:

Didžiosios planetos: Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas.

Prieš apibūdinant kiekvieną planetą, palyginamos jų orbitos bei planetų dydis. Šiam tikslui patartina naudoti kompiuterinę programą DSPACE arba interneto tinklalapį http://seds.lpl.arizona.edu/billa/tnp/ (Vaizdi kelionė į Saulės sistemą)

Overview of the Solar System (Saulės sistemos apžvalga)

Bendrieji duomenys apie planetas, jų sandarą ir reiškinius, vykstančius jose, pamokoje pateikiami naudojantis Astronomijos enciklopediniu žodynu tinklalapyje “Astronomija Lietuvoje”, kurio adresas www.astro.lt . Tinklalapyje Vaizdi kelionė į Saulės sistemą http://seds.lpl.arizona.edu/billa/tnp/ galima pasiklausyti muzikinio kūrinio, atspindinčio planetos “nuotaiką”.

Views All Time
Views All Time
6801
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!