as though – tarytum
To ask after smb. – teirautis
To break down – sulūžti, nuliūsti, blogai nusiteikti (stop irorhing)
To break out – išlaužti, išsiveržti, ištrėkti (begin suddenly)
To bring up – prižiūrėti, auklėti
To call for smb. – užvažiuoti ir pasiimti
To call off – atšaukti, nukreipti, nutraukti
To call on – aplankyti
To came up against – susidurti
To carry out – atlikti, įvykdyti (act upon)
To catch up with – pasivyti
To clear up – išaiškinti (make fidy)
To come across – atsitiktinai susitikti
To come into – paveldėti
To come out – išeiti, pasirodyti (be published)
To come up with – sugalvoti
To cut down of – sumažinti
To do without – sugebėti be kažko
To draw up – sudaryti, formuotis, pravažiuoti (come to a stop)
To drop in on – aplankyti
To fade away – išnykti, išdilti
To fall out – iškristi, atsitikti, nutraukti (guarvel)
To fill in – užpildyti anketą
To find out – sužinoti, suprasti (learn about)
To get along with smb. – sutarti
To get at – pasiūlyti
To get away – pabėgti, išeiti, išvykti (escape)
To get on with – tęsti
To get over – išgyventi
To give away – išduoti, duoti, prasitarti
To give in – pasiduoti, nusileisti, įteikti (yield)
To give up – mesti, nustoti (stop)
To go in for – užsiimti
To go off – susprogti, iššauti, išeiti, apalpti (explode)
To go over – apsvarstyti smulkmenas
To grow out of – išaugti
To hold up – plėšti (rob)
To keep up with – suspėti
To knock out – nugalėti, partrenkti žemėn, nokautuoti (make uneohseidus)
To leave out – neįtraukti, praleisti (not include)
To live on – gyventi iš kažko
To look down on smb. – žiūrėti iš aukšto
To look into smth. – tyrinėti
To look out – būti budriam, atsargiam (bevav)
To look up – (pa)ieškoti, pažvelgti, pažiūrėti aukštyn (locate, apper better)
To look up to – gerbti
To make up – išgalvoti, papildyti, sudaryti, sutvarkyti (invent, became friends agoch)
To pick on – priekabiauti
To pick up – surinkti, pagerėti (collect)
To put aside – taupyti, atidėti (save)
To put off – atidėti, nusirengti, nusikratyti, atkalbėti (postpone)
To put up at – {laikinai} apsistoti (hoside accommodation)
To put up with – pakęsti
To run into smb. – susidurti, įbėgti, užbėgti
To run out – pasibaigti
To set in – prasidėti {apie orą, metų laikus}, įsigalėti{apie madą} (begin as it to continur)
To show around – parodyti kam nors {miestą, muziejų} (give guided for)
To show off – dumti akis (beleave to attract attention)
To stand for – toleruoti, būti kandidatu
To stand up for smb. – užstoti ką nors
To take after – būti panašiam į
To take off – pakilti, sumažinti (leave the ground)
To take over – perimti pareigas, pakeisti (take someones place, buy a company)
To take up – pakelti, sugerti, užimti, ištaisyti, sutaikyti
To take up with – suartėti, pasitenkinti (start a hobby)
To tear up – sudraskyti, išrausti (tear into pieces)
To think over – aptarti, apsvarstyti (consider)
To try out – išbandyti (use for the first time)
To turn down – atmesti, sumažinti (refese an offer)
To turn up – atsitikti, įvykti , staiga pasirodyti, pakelti aukštyn (arrive, often unexpectedly)
To wear off – nusitrinti, nudilti (increase)
To wear out – išsitrinti, išsidėvėti, išsekti (make tired)
To work out – paruošti, spręsti, sudaryti, pasiekti (find a solution)

Tautvydas Dagys
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Views All Time
Views All Time
3013
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!