Kundalini – mūsų vidinė energija.
Tai mūsų sąmonės energija.
Tai aukštesniojo Aš pažinimas.
Tai begalybės srautas.
Tai kosminė energija kiekvieno asmens viduje.

Kundalini – mūsų kūrybinė energija.
Ji įsivaizduojama kaip prie mūsų nugaros pagrindo mieganti susirangiusi gyvatė.
Ji yra mumyse snaudžianti energija išplečianti mūsų pažinimo ribas.
Ji yra galybė, kurią visi galime įgyti.

Ką pažinsime palietė mūsų Kundalini?
Kūrybines galias ir šviesos šaltinį.
Ribotą sąveiką su begalybe.
Sugebėjimą rasti ryšius su begalinėmis galiomis.

Kada patiriamos Kundalini galios?
Sužadinus glandas ir kai nervų sistema yra pajėgi sujungti abejas energijas
ir sukelti srautus stuburo kanalais nervų galiukuose.

Ką mes gauname?
Nauja pajauta išplečia jausmų ribas.
Iš anksto suvokiame veiksmo pasekas.
Naujas pažinimas leidžia rinktis, ar atlikti veiksmus.

Ar reikalinga Kundalini galia?
Mes negalime gyventi be nuolatinio Kundalini energijos judėjimo.
Esmė – šio srauto dydis.
Didesnis energijos kiekis pažadina mus iš iliuzinio pasaulio ir tada suvokiame
savo paskirtį ir sužinome apie begalinius gyvenimo džiaugsmus.

Kilimas ir nusileidimas

Kundalini prigimtinė mūsų dalis.
Žmogaus sandara skatina Kundalini galių pažadinimą.
Paklauskime savęs: “Kodėl jos nenaudojame kuo plačiau?”

Kas yra Kundalini srautas?

Kundalini energija atlaisvinama bambos centre.
Ji kyla iki viršugalvio čakros.
Tada ji leidžiasi iki nugaros pagrindo.
Pasiekusi šaknies čakrą sugrįžta į bambos centrą.

Kilimas yra prašviesėjimas.
Tai patirtis, kad Dievas randasi kiekviename mūsų.
Tai dieviškosios sąmonės išsiskleidimas.
Skelbiama begalinė galia, kuri yra mūsų dvasios esmė.

Nusileidimas yra įrodymo kelias.

Nusileidimo metu atveriamos čakros.
Tada

mūsų esmė įsilieja į mūsų asmenį;

mūsų sugebėjimai įsiilieja į mūsų elgesį ir veiksmus;

mūsų talentai virsta praktine mūsų gyvenimo dalimi;

Tai mūsų potencialo pažadinimas.
Tai Dievo pažinimo ir jo sąmonės perkėlimas į kasdienį mūsų gyvenimą.

Prašviesėjimo kelias yra Kundalini kilimas.
Įrodymo kelias – nusileidimas.
Išsilaisvinimo kelias – ir kilimas, ir nusileidimas.
Išsilaisvinimo kelias – visas Kundalini srauto ratas.

Pagal Guru Rattana K.Khalsa, eil.469

Views All Time
Views All Time
2897
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!