Vykdant monitoringo programą Baltijos jūroje sužvejota 12 rūšių žuvų. Buvo sugauta tiek jūrinių, tiek gėlavandenių bei praeivių žuvų. Dominavo jūrinės žuvų rūšys (strimelė, upinė plekšnė, uotas) bei praeivė žuvis – žiobris. Ypač dažna buvo strimelė ir upinė plekšnė bei gėlavandenės rūšys – starkis, ešerys. Kitos žuvų rūšys buvo sužvejojamos kur kas rečiau – nedideliais kiekiais sužvejota stinta, sykas, kuoja, plakis. Arčiau kranto buvo sužvejojama daugiau žuvų rūšių ir jų biomasė buvo aukštesnė. Baltijos jūros priekrantėje gana didelis ir žiobrio gausumas. Vyravo nesubrendę individai, tačiau pasitaikė ir neseniai išneršusių bei subrendusių žuvų. Uoto bei upinės plekšnės populiacijose taip pat dominavo jaunikliai. Žvejybos duomenys Baltijos jūros priekrantėje patvirtina, kad ši zona yra daugelio rūšių žuvų jauniklių atsiganymo zona, todėl verslinė žūklė čia turi būti griežtai reguliuojama.

Svarbesnių ichtiocenozių rūšies pakitimų lyginant su 1993-1994 m. nepastebėta, išskyrus tai, kad po ilgesnės pertraukos vėl gausiau pasirodė menkė. Tiesa, santykinai jos gausumas nėra didelis, tačiau jis turi tendenciją didėti. Tai daugiausia jauni, 2-3 metų individai, ir tai teikia vilties jų išteklių padidėjimui. Tuo tarpu žiobrio priekrantės ichtiocenozėse buvo sužvejojama mažiau negu ankstesniais metais. Greičiausiai įtakos jo ištekliams turi suintensyvėjusi žvejyba priekrantėje statomais tinklaičiais. Bendras žuvų gausumas ir biomasė kito nežymiai (1 pav.). Taip pat nepakito ir matmeninė, lyties, amžiaus dominuojančių verslinių žuvų rūšių struktūra.

Tiriamuose vandens telkiniuose sugautų žuvų biomasės (A) ir tankio (B) dinamika 1993-1995 metais. Baltijos jūroje analizuotas strimėlės ir upinės plekšnės augimas. Buvo sugaunamos 2-8 metų strimėlės, ryškiai dominavo 4-5 metų amžiaus žuvys. Skirtumų tarp lyčių augime nepastebėta. Pavasarinio neršto strimėlės sudarė daugiau kaip 90%. Upinių plekšnių laimikiuose pasitaikė 1-6 metų amžiaus individai, dominavo 2-3 metų jaunikliai. Augimo tempas buvo gana aukštas, ypač jaunesnėse amžiaus grupėse. Tyrimo laikotarpiu įvairesnių skirtumų šių rūšių augime nepastebėta.

Views All Time
Views All Time
4298
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!