Žyma: Miestų bendruomenės

Žvėryno bendruomenė

Unikalios aplinkos apsauga, socialiniai, kultūriniai ir ūkiniai poreikiai, bendruomenės atstovavimas vietos savivaldos ir valstybės institucijose, pilietinio aktyvumo skatinimas, dalyvavimas tvarios plėtros, sveiko miesto planavime, socialinėse iniciatyvose, - tokios pagrindinės 2002 m. gegužės 17 įkurtos visuomeninės organizacijos "Žvėryno bendruomenė" veiklos gairės. Piliečiu dalyvavimas priimant sprendimus ir konstruktyvi valdymo kontrolė yra įprastas viešojo administravimo reiškinys Vakarų demokratinėse šalyse. Jis pakankamai išplitęs Skandinavijoje, JAV, Vokietijoje, Austrijoje, Kanadoje ir kitur. Pasitelkus bendruomenę, piliečiu komitetus, oficialusis administravimas tampa efektyvesnis, naujų programų ir sprendimų priėmimas susilaukia didesnės visuomenės paramos,...

Krakių kaimo bendruomenė

Krakių kaimo bendruomenė, visuomeninė organizacija. 2003 m. rudenį vyko kaimo bendruomenės steigimo pasitarimas. Grupė savanorių nusprendė įkurti bendruomenę, išplatino anketą. 2003 m. lapkričio mėn. mokykloje vyko renginys kaimo bendruomenei „Žmogus darbštus kaip skruzdėlė”. Savo darbus į parodą sunešė moksleiviai ir suaugusieji. Parodoje suaugusieji pristatė: Irena Bružienė – siuvinėtus paveikslus, Klemensas Narmontas – Užgavėnių kaukes, Nijolė Žebrauskienė – įvairiaspalves servetėles, Ilona Strielkuvienė – megztus darbelius, Leonicija Vasiliauskienė – pagalvėles iš skiautinių, paveikslus iš šiaudelių, Michailas Klimovas – įvairius medžio dirbinius, Birutė Poškienė – servetėles,...

Luokės bendruomenė

Bendruomenėje turime 111 žmonių su negalia, vienišų senelių – 17 ir 95 daugiavaikes šeimas. Darbo biržai įkūrus Paramos centrą, mūsų bendruomenės neįgaliųjų ir vienišų senelių priežiūrai buvo paskirta lankomosios priežiūros darbuotoja, kuri rūpinasi jų buitimi. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms suteikiama socialinė pagalba, skiriamos vienkartinės pašalpos, labdara. Su probleminių šeimų gyventojais pastoviai vykdomas prevencinis darbas – tėvai kviečiami pokalbiams su gydytojais – narkologais, policijos darbuotojais, mokytojais, o vaikai įtraukiami į darbinę – auklėjamąją veiklą miestelio bibliotekoje. Joje įsteigtas VIP taškas, tai viena jaunimo užimtumo priemonių....

Naujininkų bendruomenė

Idėja, kad reikalinga organizacija apjungianti aktyvius Naujininkų gyventojus, atstovaujanti jų interesus ir sprendžianti vietos problemas, buvo diskutuojama jau nuo 2000 metų. Iškilus problemai atskiri asmenys, pavienė mokykla ar kita Naujininkų įstaiga sunkiai gali ją išspręsti ar būti išklausyti. Š.m. gegužės 2 d. visuomeninė organizacija "Naujininkų bendruomenė" buvo įkurta. Tarp steigėjų - pedagogai, medikai, verslininkai, menininkai, kiti Naujininkuose gyvenantys ar dirbantys asmenys. Vienas iš iniciatorių - Naujininkuose gyvenantis LR Seimo narys Artūras Melianas. Naujininkai turi vieno iš prasčiausių Vilniaus rajonų įvaizdį. Apie Naujininkų gyventojus...

Antakalnio bendruomenė

Asociacija "Antakalnio bendruomenė" įkurta 2004 m. Bendruomenės pirmininkas - Seimo narys socialdemokratas Algirdas Paleckis. Iniciatyvinė grupė, o šiuo metu - Bendruomenės valdyba - tai grupė bendraminčių, kuriuos vienija pasibodėjimas biurokratija, siekis atkreipti dėmesį į vis dar neišreikštus žmonių poreikius bendrauti, aptariant šiandienos vilniečių, antakalniečių rūpesčius, atskleidžiant naujas, neišnaudotas galimybes, kurių įgyvendinimas priklauso tik nuo mūsų pačių iniciatyvos, sumanumo, gebėjimo spręsti kartu ir būti tikra bendruomene. Sakoma, "dvi galvos - ne viena..." tačiau "geriau viena galva, bet savo...". Asociacijos veikloje dalyvauja verslininkai, studentai, kultūrininkai...

Balsių bendruomenė

V.O. „Balsių bendruomenė“ im/k 2579175, Balsių g. 12, Vilnius, el.paštas balsiai@gmail.com, tel. 868737695, tinklapis www.balsiai.com, įkurta 2002 m. balandžio mėn., bendruomenės valdymo struktūra: visuotinis susirinkimas renka dviejų metų laikotarpiui bendruomenės atstovų tarybą, o taryba renka tarybos pirmininką. Teritoriniu atžvilgiu tai šiauriausia Vilniaus m. Verkių seniūnijos dalis, prasideda nuo Verkių regioninio parko, ribojasi su Neries upe, bei nepaprasto grožio Žaliaisiais ežerais ir baigiasi ties miesto riba. Tai sudaro apie 40% visos Verkių seniūnijos teritorijos. Bendruomenė susikūrė Balsių gyvenamųjų namų kvartalo gyventojų įniciatyva. Bendruomenės gyventojai,...

Aukštadvario bendruomenės centras

Aukštadvaris – viena ryškiausių Lietuvos vietovių, išsiskirianti unikaliais gamtos paminklais, garsia istorine praeitimi, galinti pateikti daug įdomios informacijos ir sukelti malonius įspūdžius. Tai bene ryškiausias ežerų krašto perlas. Kiekvienas čia apsilankęs bent kartą, sugrįžta vėl ir vėl, nes yra dėl ko. Visos Lietuvos enciklopedijos pateikia visapusišką informaciją apie miestelio istoriją. Žmonės Aukštadvario teritorijoje gyveno jau 3-1 tūkstantmetyje prieš Kristų. 10-14 amžiuje ant piliakalnio stovėjo medinė pilaitė. Jos papėdėje gyventa iki 15 amžiaus, o pati gyvenvietė vadinosi Navininkais. 16-17 amžiuje – didžiųjų kunigaikščių dvaras,...