| |

Žvėryno bendruomenė

Unikalios aplinkos apsauga, socialiniai, kultūriniai ir ūkiniai poreikiai, bendruomenės atstovavimas vietos savivaldos ir valstybės institucijose, pilietinio aktyvumo skatinimas, dalyvavimas tvarios plėtros, sveiko miesto planavime, socialinėse iniciatyvose, – tokios pagrindinės 2002 m. gegužės 17 įkurtos visuomeninės organizacijos “Žvėryno bendruomenė” veiklos gairės. Piliečiu dalyvavimas priimant sprendimus ir konstruktyvi valdymo kontrolė yra įprastas viešojo administravimo reiškinys Vakarų demokratinėse šalyse. Jis pakankamai išplitęs Skandinavijoje, JAV, Vokietijoje, Austrijoje, Kanadoje ir kitur. Pasitelkus bendruomenę, piliečiu komitetus, oficialusis administravimas tampa efektyvesnis, naujų programų ir sprendimų priėmimas susilaukia didesnės visuomenės paramos, o kartu padidėja valdžios atsakomybė savo piliečiams. Kol kas Lietuvoje Vietos savivaldos bei Savivaldybių rinkimų istatymai negarantuoja mums realios savivaldos. Tačiau pilietinė visuomenė neatsiranda savaime. Vienintelis būdas – išmokti susitelkus reikalauti, kad į visuomenės nuomonę būtų atsižvelgta. Tai padaryti gali tik organizuota bendruomenė.

| |

Naujininkų bendruomenė

Idėja, kad reikalinga organizacija apjungianti aktyvius Naujininkų gyventojus, atstovaujanti jų interesus ir sprendžianti vietos problemas, buvo diskutuojama jau nuo 2000 metų. Iškilus problemai atskiri asmenys, pavienė mokykla ar kita Naujininkų įstaiga sunkiai gali ją išspręsti ar būti išklausyti. Š.m. gegužės 2 d. visuomeninė organizacija “Naujininkų bendruomenė” buvo įkurta. Tarp steigėjų – pedagogai, medikai, verslininkai, menininkai, kiti Naujininkuose gyvenantys ar dirbantys asmenys. Vienas iš iniciatorių – Naujininkuose gyvenantis LR Seimo narys Artūras Melianas. Naujininkai turi vieno iš prasčiausių Vilniaus rajonų įvaizdį. Apie Naujininkų gyventojus susidarytas stereotipas, kad tai daugiausiai “apkerpėję”, niekuo nesidomintys, linkę į žalingus įpročius asmenys. Išties Naujininkuose daug nusivylusių žmonių. Mes sieksime pakeisti šį įvaizdį visų pirma pačių Naujininkų gyventojų tarpe, parodydami, kad yra būdų išsakyti savo nuomonę ir būti išklausytam. Organizuosime gyventojų apklausas, diskusijas, susitikimus su politikais ir valdžios atstovais Naujininkams aktualiais klausimais. Išdiskutavus problemas, miesto valdžiai siūlysime jų sprendimo būdus. Sudarysime gyventojams sąlygas susitikti ir pasikalbėti, pabendrauti su žymiais žmonėmis. Mėginsime padėti spręsti konkrečias žmonių problemas, susigaudyti painiuose įstatymuose.

| |

Antakalnio bendruomenė

Asociacija “Antakalnio bendruomenė” įkurta 2004 m. Bendruomenės pirmininkas – Seimo narys socialdemokratas Algirdas Paleckis. Iniciatyvinė grupė, o šiuo metu – Bendruomenės valdyba – tai grupė bendraminčių, kuriuos vienija pasibodėjimas biurokratija, siekis atkreipti dėmesį į vis dar neišreikštus žmonių poreikius bendrauti, aptariant šiandienos vilniečių, antakalniečių rūpesčius, atskleidžiant naujas, neišnaudotas galimybes, kurių įgyvendinimas priklauso tik nuo mūsų pačių iniciatyvos, sumanumo, gebėjimo spręsti kartu ir būti tikra bendruomene. Sakoma, “dvi galvos – ne viena…” tačiau “geriau viena galva, bet savo…”. Asociacijos veikloje dalyvauja verslininkai, studentai, kultūrininkai – “visų luomų antakalniečiai”, nelinkę lūkuriuoti, kol kas nors sutvarkys jų pačių, Antakalnio ir viso miesto reikalus, trumpai tariant, neabejingieji bendruomenės reikalams, urbanistinei, socialinei, kultūrinei, istorinei “Antakalnio” sąvokai ir santvarkai.
Neabejingam žmogui, piliečiui, Antakalnio istorinis, kultūrinis ir socialinis “inventorius” būtų labai didelis ir brangus.

| |

Balsių bendruomenė

V.O. „Balsių bendruomenė“ im/k 2579175, Balsių g. 12, Vilnius, el.paštas balsiai@gmail.com, tel. 868737695, tinklapis www.balsiai.com, įkurta 2002 m. balandžio mėn., bendruomenės valdymo struktūra: visuotinis susirinkimas renka dviejų metų laikotarpiui bendruomenės atstovų tarybą, o taryba renka tarybos pirmininką. Teritoriniu atžvilgiu tai šiauriausia Vilniaus m. Verkių seniūnijos dalis, prasideda nuo Verkių regioninio parko, ribojasi su Neries upe, bei nepaprasto grožio Žaliaisiais ežerais ir baigiasi ties miesto riba. Tai sudaro apie 40% visos Verkių seniūnijos teritorijos. Bendruomenė susikūrė Balsių gyvenamųjų namų kvartalo gyventojų įniciatyva. Bendruomenės gyventojai, tai privačių namų valdų savininkai, Balsių kvartalo, Verkių Riešės, Ožkinių, Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Pagubės buvusių kaimelių, o paskutiniu metu vis labiau apgyvendinamų sudų bendrijų nariai, Šiuo metu virš 8000 gyventojų.