Balsių bendruomenės prisistatymas tinklapyje www.vilnius.lt

1. V.O. „Balsių bendruomenė“ im/k 2579175, Balsių g. 12, Vilnius, el.paštas balsiai@gmail.com, tel. 868737695, tinklapis www.balsiai.com, įkurta 2002 m. balandžio mėn., bendruomenės valdymo struktūra: visuotinis susirinkimas renka dviejų metų laikotarpiui bendruomenės atstovų tarybą, o taryba renka tarybos pirmininką.

2. Teritoriniu atžvilgiu tai šiauriausia Vilniaus m. Verkių seniūnijos dalis, prasideda nuo Verkių regioninio parko, ribojasi su Neries upe, bei nepaprasto grožio Žaliaisiais ežerais ir baigiasi ties miesto riba. Tai sudaro apie 40% visos Verkių seniūnijos teritorijos

3. Bendruomenė susikūrė Balsių gyvenamųjų namų kvartalo gyventojų įniciatyva. Bendruomenės gyventojai, tai privačių namų valdų savininkai, Balsių kvartalo, Verkių Riešės, Ožkinių, Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Pagubės buvusių kaimelių, o paskutiniu metu vis labiau apgyvendinamų sudų bendrijų nariai, Šiuo metu virš 8000 gyventojų.

4. Tikslai kurių siekiame:

4.1. Panaikinti teritorijos infrastruktūrinį atsilikimą, mokyklos, vaikų darželio, šeimos medicinos centro, prekybos ir paslaugų centro, kultūros ir bendruomenės centro įkūrimo ir tolimesnės darnios, subalansuotos plėtros.

4.2. Susisiekimo tinklo patobulinimo, gatvių asfaltavimo ir apšvietimo, degalinės statybos, dviračių ir pesčiųjų takų įrengimo.

4.3. Miesto komunikacijų greitesnio įrengimo, dujotiekio, vandentiekio tinklo ir nuotekų surinkimo.

4.4. Kultūrinių renginių organizavimas ir naujų tradicijų kūrimo.

4.5. Gamtosauginių projektų kūrimo ir gyvenamosios aplinkos puoselėjimo.

4.6. Saugios kaimynystės ir nuoširdaus bendravimo, nesitaikstymo su antisocialiniais reiškiniais.

4.7. Socialinės paramos, bei užimtumo vietos bendruomenėje projektų vygdymo.

5. Remėjai ir partneriai: Vilniaus m. savivaldybė, Verkių seniūnija, Verkių ir Pavlinių regioninių parkų direkcija, „UAB Hronas“, „UAB Durupis“, „UAB Justiniškės“, „UAB Bičių korys“, kavinė – baras „Balsių dvarelis“, sporto klubas „Žaliųjų ežerų komanda“ ir kt.

6. Per ketverių metų laikotarpį pasiektas ženklus gyvenimo kokybės pagerėjimas. Balsiai iš „apleistų statybų“ kvartalo tapo šiuolaikišku, aktyviai besitvarkančiu individuolių namų kvartalu, besirūpinančiu savo ateitimi. Balsių šeimos medicinos centras jau realybė, o vaikų lopšelio – darželio ir mokyklos projektai baigiami parengti, tad šie socialinės infrastruktūros objektai ženkliai pakeis mūsų gyventojų ypač vaikų ateitį.

Visuomeninės organizacijos “Balsių bendruomenė” veiklos kryptys:

 • apjungti Balsiuose gyvenančius ar kitaip su šia gyvenviete susijusius asmenis Balsių bendruomenės problemoms spręsti;
 • rinkti ir teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Balsių bendruomenės nariams: kurti ir plėtoti gyventojų informacinę bazę, įrengti informacijos stendus, palaikyti viešuosius ryšius, kt.
 • organizuoti bendruomenės renginius:
  gerbūvio tvarkymas, talkų organizavimas, tradicinių švenčių, sporto varžybų organizavimas,kt.
  atstovauti ir ginti Balsių bendruomenės narių interesus bei valdžios institucijose Balsių bendruomenės interesus;
 • dalyvauti architektūrinės – urbanistinės plėtros plano kūrime, įtakoti savivaldybės numatomų lėšų infrastruktūros vystymui panaudojime, visuomeninių organizacijų rėmimo fondų, kitų finansavimo šaltinių paieška, kt.
 • Organizuoti prekyvietės įrengimą;
 • kurti saugią ir patogią aplinką;
 • Nusikalstamumo prevencija;
 • Šeimos medicinos centro įsteigimo klausimai;
 • Dalyvavimas projektuojant Balsių parką, vaikų žaidimo aikšteles;
 • Gyvūnų dresavimo aikštelės įrengimo organizavimas;
 • Apleistų, pavojingų statybviečių savininkų paieška, valstybei priklausančios žemės plotų perspektyvus panaudojimas infrastruktūrai plėsti, kt.;
 • Organizuoti pagalbą socialiai remtiniems žmonėms;
 • Teikti pagalba bendruomenės nariams sprendžiant ūkines problemas;
 • elektros ūkio esminio pertvarkymo darbai (perduodant į ei.tinklų balansą) centralizuotas ūkinių problemų sprendimas.
Views All Time
Views All Time
3825
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!