Unikalios aplinkos apsauga, socialiniai, kultūriniai ir ūkiniai poreikiai, bendruomenės atstovavimas vietos savivaldos ir valstybės institucijose, pilietinio aktyvumo skatinimas, dalyvavimas tvarios plėtros, sveiko miesto planavime, socialinėse iniciatyvose, – tokios pagrindinės 2002 m. gegužės 17 įkurtos visuomeninės organizacijos “Žvėryno bendruomenė” veiklos gairės.

Piliečiu dalyvavimas priimant sprendimus ir konstruktyvi valdymo kontrolė yra įprastas viešojo administravimo reiškinys Vakarų demokratinėse šalyse. Jis pakankamai išplitęs Skandinavijoje, JAV, Vokietijoje, Austrijoje, Kanadoje ir kitur. Pasitelkus bendruomenę, piliečiu komitetus, oficialusis administravimas tampa efektyvesnis, naujų programų ir sprendimų priėmimas susilaukia didesnės visuomenės paramos, o kartu padidėja valdžios atsakomybė savo piliečiams. Kol kas Lietuvoje Vietos savivaldos bei Savivaldybių rinkimų istatymai negarantuoja mums realios savivaldos. Tačiau pilietinė visuomenė neatsiranda savaime. Vienintelis būdas – išmokti susitelkus reikalauti, kad į visuomenės nuomonę būtų atsižvelgta. Tai padaryti gali tik organizuota bendruomenė.

Veikla

2002 m. pradėtas leisti bendruomenės laikraštis “Žvėryno kurjeris”.

– 2003 m. pasinaudojus Vietos savivaldos įstatymu prie Žvėryno seniūnijos išrinkta Seniūnijos taryba. Tai buvo pirmoji demokratiškai išrinkta taryba Vilniaus mieste. Joje 16 narių.

– 2003 m. atlikti Žvėryno gyventojų sociologiniai tyrimai bei parengta bendruomenės studija.

– 2003 m. Žvėryno bendruomenė įsijungė į Vilniaus bendruomenių koaliciją.

– 2003 m. Žvėryno bendruomenė Vilniaus savivaldybėje surengė konferencija „Vilniaus bendruomenės. Ateitis ir perspektyvos“.

– 2003 m. vykdytas Žvėryno pagyvenusių žmonių socializacijos projektas, kurio finale įkurtas Žvėryno senjorų klubas.

– 2003 m. daug pastangų padėta, siekiant išsaugoti Žvėryno nuovadą. Ji liko Žvėryne.

– 2004 m. Žvėryno bendruomenė siekia parengti tvaria plėtra grindžiamą Žvėryno viziją. Norime suburti čia veikiančias institucijas, gyventojus, verlininkus prie „bendro stalo“, kad kartu parengtume Žvėryno „Darbotvarkę 21“.

– 2004 m. Žvėryno senjorai vykdo projektą „Už mūsų žalią Žvėryną“.

Bendruomenė kartu švenčia savo tradicines šventes: “Atvelykis Žvėryne”, “Joninės Žvėryne”, “Ruduo Žvėryne”. Pamini svarbiausius miesto ir šalies įvykius, bando kurti savitas Žvėryno tradicijas, aptaria aktualias problemas, bendrauja su kitomis Vilniaus bendruomenėmis.

Siekiame, kad Žvėryno plėtra vyktų subalansuotai, todėl aktyviai dalyvaujame detaliųjų planų svarstymuose. Buvome priversti bylinėtis su Vilniaus m. savivaldybe: 2003 m. gegužės mėnesį Žvėryno bendruomenė kreipėsi į Vilniaus apygardos adminstracinį teismą, prašydama sustabdyti Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą statyboms Latvių gt. 64, kaip pažeidžiantį įstatymus. Teismo procesas tebevyksta.

Galėtumėm nuveikti daugiau, aukodami savo laisvalaikį, esame kūrybingi, tačiau Vilniaus miesto valdininkai nemato reikalo mums skirti nors mažiausias patalpas. Jiems ten – naujajame daugiaaukštyje Žvėryno problemų nematyti.

Views All Time
Views All Time
4843
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!