Luokės bendruomenė

Bendruomenė šiandien

Luokėje veikia šios valstybinės institucijos:

– vidurinė mokykla;
– muzikos ir dailės mokykla;
– pirminis sveikatos priežiūros centras;
– seniūnijos administracijos centras;
– paštas;
– kredito unijos kasa;
– Telšių rajono Luokės žemėtvarkos skyrius;
– Telšių rajono viešosios bibliotekos Luokės filialas;
– kultūros centras;
– priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Straipsniai 1 reklama

Sukurtas privataus verslo tinklas:

– penkios parduotuvės;
– automobilių remonto dirbtuvės;
– degalinė;
– žemės ūkio paslaugų tiekimo įmonė;
– vaistinė;
– kirpykla;
– miško ruošos ir medžio apdirbimo įmonė;
– du pieno supirkimo punktai;
– 72 ūkininkai turi virš 15 ha žemės.

Aktualiausios problemos:

– bedarbystė,
– užimtumo stoka,
– žalingi įpročiai,
– atotrūkis tarp miesto ir kaimo,
– informacijos stoka,
– bendradarbiavimo trūkumas tarp bendruomenės ir rajono valdžios institucijų.

Luokės bendruomenės centras palaiko glaudžius ryšius su visomis mūsų krašte esančiomis valstybinėmis institucijomis, bažnyčia, vietos verslininkais, ūkininkais. Su Mažeikių rajono Sedos ir keliomis Telšių rajono kaimo bendruomenėmis užmezgėme partnerystės ryšius (švenčių metu keičiamės meno kolektyvais, dalyvaujame diskusijų klubuose).

Ryšiai su rajono savivaldybe yra neblogi, nes vienas mūsų bendruomenės narys dirba Telšių rajono savivaldybės taryboje. Draugiški ir dalykiniai ryšiai palaikomi su Telšių apskr. Europos informacijos centru, Žemaičių bendruomenės fondu, Telšių NVO taryba ir Klaipėdos apskr. NVO informacijos centru.

Socialinė iniciatyva

Bendruomenėje turime 111 žmonių su negalia, vienišų senelių – 17 ir 95 daugiavaikes šeimas. Darbo biržai įkūrus Paramos centrą, mūsų bendruomenės neįgaliųjų ir vienišų senelių priežiūrai buvo paskirta lankomosios priežiūros darbuotoja, kuri rūpinasi jų buitimi. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms suteikiama socialinė pagalba, skiriamos vienkartinės pašalpos, labdara.

Su probleminių šeimų gyventojais pastoviai vykdomas prevencinis darbas – tėvai kviečiami pokalbiams su gydytojais – narkologais, policijos darbuotojais, mokytojais, o vaikai įtraukiami į darbinę – auklėjamąją veiklą miestelio bibliotekoje. Joje įsteigtas VIP taškas, tai viena jaunimo užimtumo priemonių.

Šiuo metu jau daugiau kaip 100 bendruomenės narių yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus Luokės vidurinėje mokykloje. Savo namuose virš 40 bendruomenės šeimų turi kompiuterius, o pusė jų yra pasijungę internetą.

Veikla ir perspektyvos

Bendruomenės centras po ilgų derybų iš Telšių raj. savivaldybės panaudos būdu gavo vieną svarbiausių luokiškių poreikius tenkinančių objektų – buvusio vaikų darželio pastatą, kuriame suremontavus norime įrengti bendruomenės traukos centrą. Savivaldybė suteikė finansinę paramą ir jau vyksta šio pastato remonto darbai.

Suorganizavome bendruomenės forumą, kuriame dalyviai išsakė savo problemas ir lūkesčius, identifikavo kylančias problemas socialinėje, kultūros, jaunimo, užimtumo, miestelio infrastruktūros plėtros srityse. Tokiu būdu iškristalizavome Luokės bendruomenės centro vaidmenį visų gyventojų lūkesčių išpildymo ir poreikių tenkinimo atžvilgiu.

Bendruomenės centras nuo įsikūrimo per pusantrų metų parengė 12 projektų, iš kurių 7 gavo finansavimą:

– ,,Uždekime artimo meilės aukurą“ Telšių raj. savivaldybei;
– ,,Joninių laužas“ Telšių raj. savivaldybei;
– ,,Poezijos aukuras ant Šatrijos kalno“ Telšių raj. savivaldybei;
– ,,Gyventi kaime man garbė“ Telšių raj. savivaldybei;
– ,,Šiaurės šalių kalbėjimas į pasaulį“ Šiaurės Ministrų tarybai;
– ,,Jūra – lyg pasakų skrynia“ Šiaurės Ministrų tarybai;
– Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV ir VRM dėl viešosios interneto prieigos taškų įkūrimo kaimiškose vietovėse. Pagal šį projektą bendruomenė gaus 5 kompiuterius su visa jiems reikalinga įranga.
Didžioji dalis bendruomenės narių sunkiai įsijungia į bendruomenės visuomeninę veiklą, yra gana neaktyvūs sprendžiant visiems aktualius klausimus. Reikėtų skatinti verslumą, burti žmones pagal pomėgius.

Vienas iš artimiausių bendruomenės centro tikslų – įkurti gražius ir patrauklius bendruomenės namus, kur burtus kraštiečiai pagal atskiras socialines grupes (ūkininkai, pensininkai, namų šeimininkės, jaunimas ir t.t.). Šiuose namuose įkūrus Viešosios interneto prieigos tašką, visų bendruomenės socialinių grupių gyventojai galės gauti juos dominančią informaciją. Tikimės, kad informacinės technologijos padės rasti darbo vietą, suteiks informacijos apie netradicinės ekologinės žemdirbystės ir netradicinių verslų vystymą.

2005 m. lapkričio 10 d. – sukurta mūsų svetainė www.luoke.lt.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *