Daugiausia emocijų kelia dabartinė ir ateities energijos ar jos resursų kaina, kartais nostalgiškai prisimenami ir netiesiogiai apeliuojama į senus “gerus” laikus, kai jų kaina buvo nustatinėjama jos nesusiejant su rinka, kurios tuomet ir nebuvo, vėliau, žengiant į pasaulį atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvai, dirbtinai sumažintomis energijos kainomis buvo siekiama politinio populiarumo, ignoruojant rinkos elementus, nors juos ir deklaruojant. Tačiau gyvenimo realybė ta, kad už padarytas klaidas verčiami mokėti, bet visa tai vartotojų, o ne priimančių politinius sprendimus sąskaita. Politinis sprendimas ekonomikoje, tai nenuovokumas, nesugebėjimas rasti išeitį iš susidariusios situacijos.

Suprantama, kad esamoms problemoms išrišti nėra lengvų sprendimų ar magiškų užkeikimų. Viskas kainuoja. Neteisingi sprendimai, nesavalaikiškumas taip pat kainuoja, tačiau pirmiausia mums reikėtų susitarti, kas turėtų atsispindėti energetikos kainodaroj. Aišku, tai priklausys nuo to, kaip valstybė pasiruošusi spręsti problemą: remdamasi trumpalaike ar strategine vizija. Jeigu sieksime būti originalūs ir trumparegiai, rinksimės pirmą kelią, jeigu vadovausimės kitų šalių patirtimi ir sveika nuovoka – antrą kelią. Šiuo atveju, energijos kainodaroj turi atsispindėti ilgalaikės perspektyvos ribinės išlaidos, kurios reikalingos didėjantiems energijos poreikiams tenkinti. Jeigu rinkos mechanizmai dar neįvertina žalos aplinkai, tai turi būti pasiekta kitais būdais, bet nebūtinai tame pat atskaitos taške.

Kyla klausimas: kokios laukia pasekmės, jeigu energijos kaina didelei daugumai vartotojų yra mažesnė nei reali, jeigu tai tarnauja kaip socialinės politikos instrumentas? Pirmiausiai, galima teigti, kad energija bus netausojama ir naudojama neefektyviai. Antra, užkertamas kelias investicijoms. Norinčių investuoti į nuostolingą verslą tikrai neatsiras. Kad pritraukt privačias investicijas Vyriausybė turi pateikti teisingą, aiškią ir stabilią politiką. Apsirūpinti energija yra viena iš svarbiausių žmonijos problemų. Mūsų planetoje beveik du milijardai žmonių dėl skurdo dar neturi galimybės naudotis komercine energija.

prof. Leonas Ašmantas
Asociacijos Lietuvos energetikų sąjunga Prezidentas

Views All Time
Views All Time
3206
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!