Šiandiena, Valstybės vadovai, Lietuvos ekonomikos ekspertai, bankininkai ir kiti veikėjai ramina Lietuvos piliečius teigdami, kad Lietuvos ekonomika yra sveika, gąsdinimų dėl galimos finansų krizės nereikėtų bijoti, o ekonomika ir nekilnojamojo turto rinka pati turi susireguliuoti. Anot jų, šalies ekonomika yra sveika.

Lietuvos piliečiai, kaip Rytų Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos gyventojai – nuo Estijos iki Vengrijos, nuo Ukrainos iki Kazakstano – jaučia ,kad kažkas su ekonomika jų šalyse darosi negerai. Jie jaučia, kad kažkas artėja, kas geriau praeitų pro šalį. Ir tas jausmas yra ne tautų piliečių ekonominio nesubrendimo jausmas. Visas juokas tame, kad iš tiesų pasaulis ritasi į superkrizę, kuri visų pirma smogs, taip vadinamom, buvusios sovietų sąjungos šalims. Šios šalys (tame tarpe ir Lietuva) bus pirmosiose krizės linijose todėl, kad jų ekonomikos sistemos mažiausiai tam pasiruošiusios, nepasirengusios, bejėgės, jų finasinės sistemos kontrolė iš esmės perduota užsienio bankams, valstybės ekonomika buvo grindžiama ne verslumu, o pigiais ir spekuliaciniais pinigais.

Priežasčių galima butų įvardinti daugybę, bet nuo to paprastiems Lietuvos piliečiams nepasidarys nei aiškiau, nei ramiau. Todėl tenka pereiti prie laukiamų pasekmių:

Pirma. Lietuva ir kitos Pabaltijo šalys pasmerktos būti krizės aukomis

Antra. Krizės eigoje, piliečiai mažiausiai rūpės valdžiai, tarkime, lygiai kaip dabar nerūpi mokytojų atlyginimai. Nebent primins visiems, kad reikia bendrai kentėti ir ,,susiveržti diržus“.

Trečia. Bus devalvuojamas litas, o indėliai valiuta bus įšaldyti. Gyventojams bus siūloma valiutą keisti į litus, pagal labai prastą(devalvuotą) kursą, nes visi valiutos rezervai bus skirti užsienio kreditų išpirkimui.

Išvados čia yra paprastos: ekonominė krizė yra neišvengiama ir piliečiai gali pasirinkti kaip elgtis: ar gelbėti savo ,,kailį“ ir valiutinius indėlius ar rūpintis užsienio valstybių kreditais. Tai kiekvieno teisė, kaip teisė tikėti tuo, kas čia parašyta ir pasakyta. Laiko liko ne tiek ir daug: vasara (vėliausiai rudenį) bus duotas atsakymas – ar tai kas čia prognozuojama įvyks?

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Akto Signataras
Kęstutis Grinius

Views All Time
Views All Time
1865
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!