Šiuolaikinio vadybos mokslo teoretiko Tomo Peterso manymu, galima išskirti du ryškius vadovų tipus – vieni veikia labai greitai, o kiti per daug lėtai. Tokia klasifikacija gali pasirodyti banali, bet ji turi racionalų grūdą. „Management Today” paskelbtos apklausos duomenimis, vadovai – ir vyrai, ir moterys – vis labiau apkraunami darbais. Daugiau kaip 80 proc. apklaustųjų skundėsi aukštesnių viršininkų nekompetencija, blogai suderinta vidaus ryšių sistema, nepakeliamais krūviais, dejavo, kad jie nuolat atitraukiami nuo pagrindinio darbo dėl beprasmių reikalų, bet svarbiausia dėl to, kad dažnai keliami neįvykdomi uždaviniai.

Kadangi šiandien visos kompanijos stengiasi atlikti kuo didesnį darbą esant mažesniam darbuotojų skaičiui, vadovas figūra vis dažniau tampa streso priežastimi (kaip, beje, ir pasitenkinimo). Tuo būdu labai svarbu vadovui efektingai paskirstyti savo bei kitų savo pavaldinių laiką.

Literatūra

Abromavičius T. Neprarandant nė minutės
Vadovo pasaulis.- 1998.- Nr. 1. – P. 16.

Ar gerai organizuojate savo darbą?
Vadovo pasaulis.- 1998. – Nr. 3. – P. 74.

Čepelė J. Kaip taupyti laiką?
Lietuvos ūkis. – 1994. – Nr. 6. – P. 24.

Keenan K. Kaip taupyti laiką?. – V.:Poligrafija ir informatika, 1997. – 61 p.

Mičiulis F. Apie tai, kas brangiau už pinigus
Aljansas.- 1992. –Nr. 10. – P. 89.

Patarimai, kaip tvarkyti darbo laiką
Lietuvos rytas. – 1994. – Nr. 26.- P. 19.

Views All Time
Views All Time
3336
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!