Vadovavimas neatsiejamas nuo efektyvaus išteklių paskirstymo.

Patys svarbiausi ištekliai bendrovėje, organizacijoje yra žmogiškieji.

Šie ištekliai skiriasi nuo kitų tuo, kad žmonės turi emocijas, jausmus. Jie neatlieka darbo mechaniškai, pagal kažkokią, išanksto nustatytą programą, nes žmogus yra sunkiai prognozuojama būtybė.

Žmogiškųjų išteklių negalima vien tik valdyti, ar jiems įsakinėti, su jais turi būti bendradarbiaujama.

Todėl vadovo pagrindinė užduotis surasti „bendrą kalbą” su darbuotojais ir pateikti užduotis ne kaip įsakymus, o kaip bendradarbiavimo pasiūlymą, kuris padėtų siekti įmonės tikslų.

Vadovo vaidmuo – bendradarbiauti su žmonėmis ir siekti bendrų organizacijos tikslų.

Motyvacija lemia vienokį ar kitokį žmonių elgesį.

Darbuotojų motyvacija – tai skatinantis veiksnys, užtikrinantis sąmoningą įmonės tikslų siekimą.

Darbdavio pageidautinas darbo rezultatas yra gaunamas, tik suderinus darbuotojo motyvaciją su jo turimais sugebėjimais.

Kaip atpažinti motyvuotą darbuotoją?

Motyvuotas darbuotojas pasižymi tokiomis savybėmis:

1) Didžiuojasi savo dirbamu darbu bei bendrove, kurioje jis dirba.

2) Yra teigiamai nusiteikęs bendrovės atžvilgiu, o jeigu yra kažkuo nepatenkintas, nurodo priežastį, kartu su galimais sprendimo būdais.

3) Yra nuoširdžiai atsidavęs savo dirbamam darbui, ir jaučia malonumą jį atlikdamas.

4) Linkęs generuoti naujas idėjas bei jų įgyvendinimo būdus.

Kuo aukštesnis darbuotojų motyvacijos lygis bendrovėje ar organizacijoje, tuo jis nulemia:

1) Aukštesnę produktų, paslaugų kokybę;

2) Didesnį darbo našumą ir efektyvumą;

3) Mažesnę personalo kaitą;

Visi aukščiau paminėti faktoriai padeda kompanijai sumažinti kaštus ir padidinti pelną.

Vadovavimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių darbuotojų motyvaciją.

Vadovavimas – tai techninis procesas ir menas viename, kuris skirtas paveikti žmones taip, kad jie savo noru produktyviai atliktų jiems skirtus darbus, užduotis.

Todėl vadovavimas yra svarbi darbuotojus įkvepianti ir motyvuojanti priemonė, padedanti organizacijai pasiekti jos užsibrėžtų tikslų.

Tačiau dauguma žmonių vis dar painioja vadovą su lyderiu.

Vadovas – dažniausiai yra paskiriamas ir jam suteikiama organizacijos viduje pozicinė galia.

Lyderis – retais atvejais gali būti paskirtas, dažniausiai patys žmonės išsirenka sau lyderį.

Gebėjimas paveikti kitus taip, kaip nori lyderis, priklauso nuo jo asmeninių bruožų bei iš anskščiau sukauptos patirties.

Idealus atvejis yra tuomet, kai paskirtas bendrovės vadovas turi ir lyderio sugebėjimų.

Skirtumai tarp lyderio ir vadovo 

Lyderiai 

  • Kūrybingi, lankstūs, novatoriški, entuziastingi
  • Linkę tobulinti savo veiklą, prisiima atsakomybę
  • Pasitiki darbuotojais į juos žiūri kaip į partnerius
  • Apskaičiuojantys riziką, iššūkius

Vadovai

  • Savo srities specialistai, kompetetingi
  • Turi aiškiai apibrėštus veiklos tikslus
  • Sugeba skatinti grupės tobulėjimą
  • Sugeba pasinaudoti jam suteikta galia
Views All Time
Views All Time
4469
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!