Nepamirškite pagirti darbuotojų už gerą darbą. Pagyros turi būti nuoširdžios. Tačiau stebėdami nepersistenkite, nespoksokite persisvėrę per darbuotojų petį. Jei žinote, kaip pagerinti darbuotojo veiklą, neįsakinėkite, o padėkite surasti jam priimtiniausią variantą.

Užsitarnaukite pagarbą, rodydami pavyzdį; nebūtina mokėti viską atlikti geriau. Leiskite suprasti, kiek ir kokios paramos iš jūsų galima tikėtis.

Pašalinkite trukdžius

Raskite darbuotojų motyvaciją silpninančius veiksnius. Jie gali būti fiziniai (patalpos, įranga) arba psichologiniai (nuobodulys, neteisingumas, kliūtys būti paaukštintam, pripažinimo trūkumas). Kai kuriuos jų galima pašalinti greitai ir lengvai; kitiems reikės laiko ir planavimo. Motyvuoti gali vien tai, kad jūs rūpinatės darbuotojais, ieškodami trukdžių.

Rodykite paramą

Nesvarbu, ar jūsų darbovietėje už klaidas baudžiama, ar žiūrima kaip į mokymosi proceso dalį, jūsų darbuotojai turi suprasti, kiek paramos ir užtarimo gali iš jūsų tikėtis. Pastangos motyvuoti ir gerinti santykius dažnai žlunga todėl, kad darbuotojai nejaučia pakankamos paramos.

Sudarykite veiksmų planą

Apklausę darbuotojus, imkite keisti organizacijos nuostatas ir požiūrius, tardamiesi su darbuotojais. Aptarkite lankstesnio darbo sąlygas, apdovanojimus, paaukštinimą, mokymo būdus ir įsitraukimą į bendrą veiklą.

Vadovavimo pokyčiai

Nustatyti planą lengviau nei jį įgyvendinti. Jei vyrauja silpna motyvacija, gali tekti pakeisti visą vadovavimo stilių. Vienas natūralių žmogaus instinktų bijoti permainų, net jei jos tik į gera. Nuo to, kaip pristatomi pokyčiai, priklauso, ar žmogus taps motyvuotas. Todėl raktu į sėkmę gali tapti tinkamas supažindinimas su permainomis.

· Diskutuokite bandykite įtikinti žmones. Rimčiausios jūsų priežastys neįtikins darbuotojų ilgesniam laikui, jei nesileisite į diskusijas;
· Tarkitės, ieškokite informacijos žmonėms bus akivaizdu, kad išmanote situaciją;
· Dalyvaukite spręskite problemas ir ieškokite sprendimų su tais žmonėmis, kuriems pokyčiai turi įtakos.

Darbuotojų mokymas

Pokyčiai ir mokymas labai susiję. Savo knygoje (Manual of Learning Styles, (1992) Peter Honey ir Alan Mumford išskiria 4 pagrindinius besimokančių žmonių tipus:

· aktyvistai mėgsta įsitraukti į naujus dalykus, problemas, išnaudoti naujas galimybes. Jiems nepatinka sėdėti be darbo, stebėti ir nedalyvauti;
· teoretikai juos domina požiūriai ir teorijos. Jie mėgsta dirbti turėdami aiškų tikslą ar priežastį;
· mąstytojai daug laiko skiria situacijų, dalykų apmąstymams. Jie nekenčia spaudimo ir staigaus persiorientavimo nuo vieno darbo prie kito;
· pragmatikai ieško sąsajų tarp teorijos ir praktikos. Geriausiai išmoksta, jei gali išbandyti savo žinias praktiškai.

Kadangi visi turime skirtingus mokymosi tikslus, požiūrius ir prioritetus, žmonės labiausiai vertina pagyrimus už tai, ką jie sugeba geriausiai.

Įvertinkite grįžtamąjį ryšį

Grįžtamasis ryšys vienas vertingiausių motyvavimo ciklo elementų. Nepalikte darbuotojų spėlioti, kaip jų pastangos, progresas ir pasiekimai įtakoja darbo efektyvumą. Atidžiai ir rūpestingai tai komentuokite, o galvoje planuokite kitus žingsnelius ir ateities tikslus.

Darbuotojų motyvavimas permainų metu:

Visada:

· Pripažinkite, kad neturite atsakymų į visus klausimus.
· Skirkite laiko išsiaiškinti žmonių lūkesčius ir rodykite savo rūpestį.
· Vadovaukite, drąsinkite, nukreipkite darbuotojus, tačiau jų neverskite.
· Sakykite darbuotojams, ką galvojate.

Niekada:

· Nespėliokite, kas rūpi kitiems žmonėms.
· Nemanykite, kad visiems patinkate.
· Neverskite, nedarykite spaudimo imtis veiklos;
· Nenuvertinkite įkvėpimo poreikio;
· Neakcentuokite darbo akcentuokite atsakomybę!

Views All Time
Views All Time
2109
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!