Žurnalistų etikos inspektorius atkreipia žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį į tai, kad kai kurie viešosios informacijos rengėjai ir žurnalistai sąmoningai nepaiso pagrindinių visuomenės informavimo, privataus gyvenimo apsaugos principų.

Visuomenę sukrėtė saugumo karininko Vytauto Pociūno ir mokslininko rašytojo Gintaro Beresnevičiaus žūtys.

Atskirti nuo mūsų nebylia amžinybės siena, Jie negali paliudyti mirties aplinkybių tyrėjams, šeimos nariams, mylimiems žmonėms, artimiesiems. Tuo pasinaudojo tie, kam šios tragedijos – viso labo pikantiška proga ir dar viena dingstis padidinti tiražus, pakelti laidų reitingus.

Be objektyvių faktų ir aplinkybių pasklido begalė versijų. Tačiau negalima sutikti su aiškiomis spekuliacijomis ikiteisminio tyrimo medžiaga. Nemaža spaudos leidinių ir televizijos laidų ėmėsi “nušviesti” nežinomas Vytauto Pociūno asmeninio gyvenimo detales, aplinkybes, žmones. Su pasimėgavimu vulgariai ir natūralistiškai aprašinėjamos ar interviu apibūdinamos paskutinės G. Beresnevičiaus gyvenimo akimirkos. Pamirštamos bendražmogiškos vertybės, negerbiamas žuvusiųjų atminimas, žeidžiami jų artimieji.

Todėl gindami laisvą žodį, informacijos laisvę nuo bet kokių neteisėtų demokratinėje valstybėje veiksmų, sensacijų vaikymosi mes turime ir privalome ginti žmogaus privatumą nuo bet kokių pasikėsinimų – nevalia tariamu informacijos laisvės pretekstu kėsintis į tai, kas šventa, tauru, neliečiama, ieškoti primityvių atsakymų į klausimus, kuriems reikia takto, laiko, žmogiško jautrumo ir atjautos. Šie principai tolimi spekuliuojantiems svetimu skausmu, svetima drama – toks elgesys kelia grėsmę laisvo žodžio prestižui, todėl būtina apsaugoti žmogų, ginti ir gerbti mirusiojo orumą.

Inspektorius Romas Gudaitis

Views All Time
Views All Time
2631
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!