Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai rekomendavus, AB “Kalnapilio-Tauro grupė” nusprendė nutraukti prieštaringai visuomenėje vertinamą reklaminę kampaniją, kurioje alų reklamuoja Rūpintojėlis, pranešė Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba. Penktadienį surengtoje diskusijoje Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkas Feliksas Petrauskas, komentuodamas moralinius ir teisinius tokios reklamos aspektus, pacitavo Europos Tarybos direktyvą “Televizija be sienų”, kurios 12 straipsnyje aiškiai teigiama, kad televizijos reklamoje neturi būti dalykų, įžeidžiančių religinius jausmus ir politinius įsitikinimus.Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme taip pat teigiama, kad reklama draudžiama, jeigu joje pažeidžiami visuomenės moralės principai. Institucijos vadovas pasiūlė reklamos įmonių atstovams greičiau įdiegti efektyvius savireguliacijos principus ir mokytis iš klaidų, siekiant, kad reklama nepriešintų visuomenės narių, o priešingai – būtų socialiai atsakinga.

„Ši diskusija gali tapti puikiu pavyzdžiu konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybinių, verslo ir religinių institucijų bei kitų visuomenės grupių, kurios neabejingos savo narių nuomonei, jausmams, teisėms”, – sakė Tarybos pirmininkas.

Reklamą kūrusios agentūros atstovas Paulius Senuta teigė, kad Rūpintojėlis, jo manymu, pirmiausia yra etnokultūros paveldas, o ne religinis simbolis. Jis teigė, kad tai liudija ir istoriniai šaltiniai.

Tuo tarpu Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas kunigas Lionginas Virbalas pabrėžė, kad tikinčiam žmogui Rūpintojėlis yra Dievo atvaizdas, o alaus reklamoje jis vaizduojamas nepagarbiai ir netgi vulgariai. Kunigas akcentavo, kad kuriant reklamą būtina atsižvelgti ne tik į daugumos požiūrį, bet ir gerbti mažumų jausmus ir teises.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovo nuomone itin neetiška, kad Rūpintojėlis panaudotas reklamai, kuri skatina vartoti alkoholinį gėrimą – alų. Jis teigė, kad alkoholio reklamai keliami aukštesni standartai nei kitokių prekių ar paslaugų reklamai ir į tai turėtų atsižvelgti tiek reklamos kūrėjai, tiek užsakovai.

Susitikime nemažai dėmesio skirta reklamos savireguliacijai, kuri šiuo metu dar nėra efektyvi. Reklamos agentūras vienijančios asociacijos KOMAA valdybos narys Audrius Savickas sakė, kad jau artimiausiu metu ketinama įkurti struktūrą, kuri tikimasi paspartins savireguliacijos procesą reklamos srityje.

AB “Kalnapilio-Tauro grupė” alaus bendrovės generalinis direktorius Vladas Tekorius vertindamas susidariusią situaciją teigė, kad nesitikėjo, jog Rūpintojėlio naudojimas alaus reklamoje sukels tokį rezonansą ir jeigu ji nepriimtina daliai visuomenės, bendrovė pasirengusi ją nutraukti.

Pasibaigus diskusijai priimta rezoliucija, kurioje rekomenduojama Akcinei bendrovei “Kalnapilio-Tauro grupei” nutraukti alaus reklamą, kurioje vaizduojama Rūpintojėlio skulptūra, o reklamos gamintojams, užsakovams, skleidėjams, tarpininkams nenaudoti reklamoje sakralinio (religinio, bažnytinio) paveldo simbolikos, kuri galėtų pažeisti visuomenės moralės principus.

Akcinė bendrovė “Kalnapilio-Tauro grupė” įsipareigojo nuo šių metų vasario 1 dienos nutraukti Rūpintojėlio reklamą ir apie tai informuoti visuomenę bei Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybą.

Pasak “Kalnapilio-Tauro grupės” pranešimo, akcija nebus reklamuojama televizijoje ir lauko reklamoje, tačiau vartotojai galės toliau pirkti akcijinį alų ir, surinkę laimingus kamštelius, atsiimti laimėtus kompaktinius diskus.

„Garsiname Lietuvą savo alumi, mūsų tradicijoms virš šimto metų, todėl mums ne tas pats, kas vyksta Lietuvoje. Norime matyti teigiamus pasikeitimus Lietuvos gyventojų pasaulėžiūroje, mąstysenoje, atsisakyti „visada liūdinčio lietuvio” įvaizdžio”, – aiškino bendrovės generalinis direktorius V.Tekorius.

Views All Time
Views All Time
469
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!