Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas
Artimiausių veiksmų planas iki 2018 m. lapkričio mėn.

PAGRINDINIS MŪSŲ TIKSLAS:

Tautos ir Valstybės gyvybingumas ir tęstinumas.

Kaip to siekti? – Per pilietiškumą, savarankiškus ir atsakingus veiksmus.

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Paruošti programą

Sutelkti šalininkus

Imtis programos įgyvendinimo – iki Seimo rinkimų ir po Seimo rinkimų

Veiksmų planas iki 2018 m. lapkričio mėn.

Ką galime – darome patys, ko negalime patys – reikalaujame.

DARYTINA:

Įkurti „Visuomenės raidos institutą“

Vertinti visuomenės pažangą naudojantis „Laimės ekonomikos“ kriterijais

Telkti piliečius

Dalyvauti visose kitų organizacijų pilietinėse akcijose

Suformuoti temines darbo grupes

Propaguoti kooperacinę sąveiką

Parengti Lietuvos tautinių-pilietinių pajėgų suvažiavimą ir įkurti Lietuvos Visuomenės Tarybą

REIKALAUTINA:

Reikalauti sumažinti darbo apmokestinimą, padidinti turto ir kapitalo apmokestinimą (sisteminė mokesčių reforma).

Reikalauti padidinti pensijas (mažiausias – daugiausiai) ir kasmet jas indeksuoti

Reikalauti Teisingumo kanclerio ir visuomenės tarėjų teismuose

Reikalauti asmeninės tarnautojų atsakomybės

Ginti žemės pardavimo saugiklius

Antanas Andziulis
LVT OK narys

Views All Time
Views All Time
74
Views Today
Views Today
1
0 0