Šis sistemų valdymo mokomasis tekstas pateikiamas taip, kad vėliau būtų įmanoma pateikti spausdinimui be ypatingų redakcijų. Mat pagal pirminį sumanymą turėjo būti išleistas “Sistemų valdymo” vadovėlis pagal čia pateikiamą tekstą, o paskaitos būtų laisva forma, pagal užduodamus klausimus ir papildančios vadovėlį. Tačiau šis mokymo kursas buvo uždarytas, vadovėlis neišleistas, todėl dėstymo medžiaga pateikiama mažiau patrauklia, tačiau didesnę liekamąją vertę turinčia forma.

Savanorius, norinčius ir galinčius prisidėti prie šio darbo, kviečiame rašyti:
kazimieras.juraitis@gmail.com

doc. Algirdas Šukys. Matematinės sistemotyros (sistemų valdymas) pradmenys.
Pratarmė. I dalis


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
“Mūsų Gretas” – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka Mūsų Gretų veiklai”.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
77
Views Today
Views Today
1
0 0