1 [i1][i2] Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.
2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.
3 Visa per jį atsirado,
ir be jo neatsirado nieko,
kas tik yra atsiradę.

Joseph Ratzinger savo knygoje “Krikščionybės įvade”, svarstydamas Jėzaus ir Kristaus santykį, galiausiai taip pat prieina išvados, jog ŽODIS yra esmingiausias krikščionybės subjektas. Jėzus niekada pats savęs neįvardino Kristumi (t.y. Mesiju). Jis pirmenybę skiria savo žmogiškajai Jėzaus esmei. O sakydamas, kad “dangaus karalystę galite pasiekti tik per mane” ir turi omenyje, kad per žmogų, t.y. “per kūną”.

Pasak “Encikopedija Americano” lietuvių kalba – seniausia pasaulio kalba. Be to, ši kalba vienintelė, kurioje sąvoka “DIEVAS” užfiksuota veidrodiniame VEIDO atspindyje. Todėl per lietuviško žodžio sampratą ir derėtų aiškinti krikščionybės esmę.

Views All Time
Views All Time
110
Views Today
Views Today
1
0 0