Vertinant 2007m. Lisabonos sutartį – Lietuvoje buvo įvykdytas antikonstitucinis perversmas.Dėka šio perversmo buvo įvykdytas valstybinis perversmas taikiu, bet rafinuotos apgaulės būdu.

Kas pasikeistų, jeigu Seimui būtų paskelbta Sanitarinis mėnesis, pusmetis, metai? (paaiškinsim tiems, kas nežino sąvokos “sanitarinė diena”. Sanitarinė diena būdavo TSRS maitinimosi įstaigose paplitęs reiškinys, kai atėjęs į valgyklą,vietoje pietų rasdavai užrašą “sanitarinė diena”. Tą dieną valgykla nedirbdavo ir likdavai nevalgęs). Visuomenė taptų laimingesnė, nes sumažėtų neapykantos, melo, kiršinimo, kuriuos spinduliuoja ši diktatūrinė Seimo partija, kurios skirtingų pavadinimų frakcijos pešasi tarpusavyje dėl riebesnio kąsnio, išlėšto iš Tautos kūno.

Ši Seimu save vadinanti partija – parazitinis darinys ant Tautos kūno, apgaulės būdu užvaldęs nepriklausomos Lietuvos valdymą, o jos nariai – parazitų susivienijimas, neleidžiantis Tautai savo valstybę valdyti pačiai, nes taip netektų savo parazitiškai sotaus gyvenimo.

Išeinant iš to, kas pasakyta, aš Nepriklausomos Lietuvos atstovas Kazimieras Juraitis, skelbiu:
2007 m. gruodžio 13 d. buvo įvykdytas neteisėtas Lietuvos Respublikos Konstitucinis perversmas. Lietuvos valdžią apgaulės būdu užgrobė ne Lietuvos visuomenės interesus atstovaujantys žmonės.

Bet kokius teisės aktus, išleistus Lietuvos vardu po 2007 m. gruodžio 13 d., skelbiu negaliojančiais.

Žmones, save vadinančius Seimo nariais, prašau laisva valia apleisti neteisėtai užimtas Seimo patalpas Vilniuje, Gedimino pr.53.
Raginu Seimo diktatūrinę partiją, užvaldžiusią nepriklausomos Lietuvos Seimo patalpas, sudaryti komisiją valdžios perėmimo procedūroms užtikrinti taikiu, civilizuotu ir demokratiniu būdu.

Nepriklausomos Lietuvos siekis – taika ir taikus sambūvis su kaimyninėmis valstybėmis. Geriausias taikos garantas – visiškas Lietuvos demilitarizavimas.

Visos ginkluotei skiriamos milijardinės lėšos turi būti grąžintos Lietuvos žmonėms – emigracijon išvarytiems Lietuvos piliečiams sugrąžinti, pensininkams, daugiavaikėms šeimoms, mokytojams, gydytojams, socialinei atkirčiai mažinti.

Nepriklausomos Lietuvos tarptautinė politika – demilitarizuotos Taikos zonos “nuo jūros iki jūros” sudarymas. Čia nepriklausoma Lietuva pasiruošusi vaidinti lydero vaidmenį.

Views All Time
Views All Time
111
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!