Gerbiamas Vladas Palubinskas bando išnarplioti Kaniūkų pavadinimo prasmę.Todėl bandysime šiame gražiame darbe padėti, o jeigu mūsų argumentai bus priimtini – būsime laimingi, prisidėję. Mums regis, gerb. Vladas yra teisus sakydamas, kad negalima šio pavadinimo iššifruoti, kaitaliojant skiemenis. Apie šiuos samprotavimus jūs galite patys pažiūrėti gerb. Vlado Palubinsko videosiužete.

Mes gi prie jo samprotavimų pridėsime argumentą, kad jeigu pavadinimas būtų sudarytas iš tų skiemenų ir tokia rėdos tvarka, kuri atvedė iki Kaniūkų vardo, jis neišvengiamai būtų kažkur nors kažkiek pakitęs. Nes Kaniūkais vadinima juk 16 skirtingų gyvenviečių.Tarkim, kažkur būtų pavirtęs Ganiūkais, arba Kanukais, arba Gainiukais ir pan..

Tačiau visur pavadinimas išlikęs absoliučiai nepakitęs ir visiškai vienodas! Todėl darome prielaidą, kad jis surėdytas iš vienodą prasmę turinčių neatsitiktinių žodžių, kurie ir prasmės savo nekeitė.

Kadangi visuose šešiolikoje variantų anei raidelė laikui bėgant nepakito, ieškom prasmės paraidžiui, o jei nerandam, ką galėtų reikšti, perskaitom adverniškai.

kan i ūkai kū i nak

Adverniškai gauname aukštaičių tarme “iš pą Utenos” prasmę “ką į naktį” (pasiūsti). O iš kairės į dešinę – kan(minkštai tariama n, panašiai kaip rusiškai miagkij znaku)+y+Ūkai! Nusistebėjimo kupinas šūksmas “Kas per ūkai”! iš to Kan vėliau galėjo gautis kann sein vokiškai (gali būti).
O paieškoję paieškojęs žodžio “kan” reikšmės restauruotame prūsų kalbos žodyne – rasite jo reikšmę “kas”. Vadinasi, spėjimas teisingas.

Kaniūkai emocine prasme reiškia “kas per ūkai!”. Pasitiksinę, kur išdėstytos Kaniūkų gyvenvietės pamatysime, kad Kaniūkai kaip taisyklė išsidėstę šalia upių, ar ežerų (netgi Kelmės rajone, kur atrodytų, šiandien nėra vandens telkinių, šalia Kaniūkų matomi pelkynai).
Tačiau retas pavadinimas reiškia tik emocinį susižavėjimą. Ir dar 16 pasikartojimų skirtingose Lietuvos vietose!

Todėl pabandykime atsakymo paieškoti tarmėse. Aukštaitijoje paplitęs “kanės”, “kano”, “kanuko” žodis. Jis skirtas apibūdinti indui, kuriame laikomas, kaip taisyklė, pienas. Vėliau atsirado rusiškas “kanistra” pavadinimas indams su degiais skysčiais apibrėžti.

Šalia senovės Egipto minima Kanaano žemė (parodyti žemėlapį iš 3 ar kito priedo) Mokslininkai neatsakė vienareikšmiškai į klausimą, ką reiškia šis pavadinimas. Tačiau plačiąją prasme jis reiškia tautų, religijos, kultūros talpą. teigiama, jog pagrindinis Teigiama, kad iš čia prasidėjo senovės Egipto, lotynų, graikų ir kiti raštai. Manoma, kad pavadinimas kanaanietis reikšdavo prekybininko sinonimą, o prekyba anais laikais buvo neįmanoma be talpų skysčiams.

Remiantis “Laikinųjų laikų”, arba kitaip vadinamuose Nestoro metraščiuose, kurių amžius datuojamas 865 metais pagal krikščioniškąją (arba 6360 m. pagal senąją chronologiją) ir siekia Bizantijos Imperatoriaus Michailo III laikus lietuviai, kartu su slavais, fino-ugrais ir Vakarų Europos tautomis tiesiai ir nedviprasmiškai nurodomi, kaip tiesioginiai Jafeto palikuonys. O Kanaanas skelbiamas kaip Chamo (t.y. Kamo – lietuviška transkripcija) žemė.

Būtų visai logiška manyti, jog vienos šeimos trys sūnūs kalbėjo ta pačia kalba? KOM (Chamo žemaitiška transkripcija) – rusiškai reiškia kamuolį. Tiek senieji žemėlapiai, tiek KANIŲ forma taip pat yra apskritimo pavidalų. O Kanaanas galėtų būti tiesiogiai įprasminakmas, kaip KOM,-o (Chamo) palikuonių talpykla, žemė.

Todėl ir Kaniūkai gali reikšti Ūkų Kanę siaurąja prasme, t.y Kanė+Ūkai, o gilesne prasme primena į istorijos ūkus nugrimzdusį prisiminimą apie Chamą (Kamą), antrąjį Nojaus (adverniškai gausime Jonas) sūnų.

Views All Time
Views All Time
86
Views Today
Views Today
1
0 0