Autorių teisių asociacijos siekia įpareigoti interneto paslaugų teikėjus kovoti su piratavimu jų tinklapiuose. Interneto bendrovės idėją palaiko, bet pažymi, jog iki šiol autorių teisių gynėjai internetu rūpinosi mažai.

“Interneto paslaugų teikėjai turi įsipareigoti išsyk reaguoti į autorių asociacijų pranešimus apie jų klientų platinamą nelegalią produkciją ar kitus pažeidimus”, – agentūrų pageidavimą išsako Andrius Iškauskas, asociacijos “BSA Lietuva” teisininkas.

Kartu su “BSA Lietuva” susitarimo su interneto paslaugų teikėjais (IPT) sieks Lietuvos autorių ir gretutinių teisių apsaugos agentūra (LATGA-A), Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA), Lietuvos fonogramų gamintojų ir platintojų asociacija (FGPA) bei Lietuvos muzikos industrijos asociacija (LMIA), taip pat “Infobalt” autorių teisių agentūra.

“Manau, kad dauguma IPT su mumis bendradarbiaus. Teisme kovoti manome tik su piktybiškai ignoruosiančiais mūsų prašymus. Teisę gintis mums suteikia naujas autorių ir gretutinių teisių įstatymas”, – sako p. Iškauskas.

Anot jo, “BSA Lietuva” didžiausią susirūpinimą kelia prekeiviai nelegaliais vaizdo bei muzikos kūriniais, savo parduotuves perkėlę į internetą. Jis pasakoja, jog kai kurie “vidutinio dydžio” IPT autorių teisių gynėjai ignoruoja prašymus pašalinti informaciją.

Pernai FGPA išsiuntė 32 įspėjimus įtariamiems autorių teisių pažeidėjams, jų bei atlikėjų iniciatyva policija uždarė interneto svetainę “www.music.lt”.

JAV muzikos industrijos asociacija IFPI skelbia, jog pernai 60 Lietuvos tinklapių savininkams išsiuntė 15 įspėjimų nutraukti piratinę veiklą, po to 36 tinklapiai buvo pašalinti iš interneto.

Didieji interneto paslaugų teikėjai sako norį derėtis su autorių teisių gynėjais, bet pažymi, jog iki šiol jie mažai rūpinosi internetu.

“Jų iniciatyvos reikėtų daugiau”, – sako Alvydas Vitkauskas, “Microlink Data” direktorius. Jis mano, jog interneto puslapių turinį prižiūrėti privalo ne IPT, o patys autorių teisių gynėjai.

“Gynėjai išmano įstatymus, turi patirties”, – pasyvų IPT vaidmenį grindžia jis.
Paulius Pakutinskas, “Lietuvos telekomo” vyresnysis juristas, kalba, jog bendrovė buvo įspėjusi kelis klientus, fizinius bei juridinius asmenis, kad jų tinklapiai pažeidžia autorių teisę.

“Didžioji dauguma pažeidimų buvo padaryta dėl nežinojimo, nesugebėjimo gaudytis painiuose įstatymuose. Paprastai klientai išsyk pasitaisydavo”, – aiškina jis.

Views All Time
Views All Time
1993
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!