netiquette 4 Straipsniai.lt
| | |

Tinklo etiketo teorija ir praktika

TURINYS

1. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS 3

1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE 3

Straipsniai 1 reklama

1.2. TINKLO ETIKETAS 3

1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS 4

1.4. INTERNETO VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į TINKLO ETIKETĄ 4

1.5. TINKLO ETIKETO BŪTINYBĖ IR STATUSAS 4

1.6. INFORMACIJOS INTERNETE ĮVAIROVĖ 5

1.7. TINKLO ETIKETO STATUSO PASIKEITIMAS 6

2. SINCHRONINIAI POKALBIAI 6

2.1.1. DIALOGŲ REALIUOJU LAIKU INTERNETE REALUMAS 6

2.1.2 KALBOS EKONOMIŠKUMAS. ŠYPSNIUKAI 7

2.1.3. KALBOS EKONOMIŠKUMAS. AKRONIMAI 7

2.1.4. RAŠYMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 7

2.1.5. GRAMATINĖS KLAIDOS 8

2.1.6. TINKLO ETIKETO TAISYKLIŲ PRIORITETAI 8

2.1.7. TINKO ETIKETO TAISYKLĖS ĮVAIRIUOSE POKALBIŲ KAMBARIUOSE 9

2.2. ELEKTRONINIS PAŠTAS 9

2.2.1. TINKLO ETIKETO TAISYKLĖS ELEKTRONINIAM PAŠTUI 10

2.3. SKELBIMAI INTERNETE 11

3. INFORMACIJOS SKLEIDIMAS 11

3.1. TINKLO ETIKETO REIKALAVIMAI INFORMACIJOS SKLEIDIMUI 12

IŠVADOS 13

PRIEDAI: 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

1. TINKLO ETIKETAS IR JO STATUSAS

Internetas – nevaldoma informacijos gausa, naujų bendravimo galimybių sfera, kur gali sau vietą atrasti beveik kiekvienas. Daugeliui pasaulinis tinklas gali atrodyti visiškai nevaldomu , visiškai neturinčiu elgesio taisyklių. Šiam nevaldomam naujam procesui suvaldyti yra sukurtas tinklo etiketas („Netiquette“).

1.1.TINKLO ETIKETAS AR NETIQUETTE

„Netiquette“ pavadinimas – darinys, iš anglų kalbos žodžio „net“ (tinklas) ir prancūziško „etiquette“ (etiketas). Įvairiuose lietuviškuose šaltiniuose, kalbant apie elgesio taisykles ir reikalavimus, kaip reikėtų elgtis internete yra vartojamos nelietuviškas terminas „netiquette“ ir tiesiogiai (pažodžiui) išverstas tinklo etiketo sąvokos variantas. Šie abu terminai vartojami įvairiai. Interneto portale www.labas.com yra rašoma – tinklo etiketas („Netiquette“), teigiant šią nelietuvišką sąvoką, kaip svetimybę lietuvių kalboje. Portale www.vartai.lkk.lt abi sąvokos rašomos tarsi jos būtų lygiavertės, kituose šaltiniuose galima rasti lygiomis teisėmis vartojamus abu šios sąvokos variantus.

Paprastai nelietuviškų tikrinių vardų rašymas lietuvių kalboje yra adaptuojamas. Prie nelietuviškos kilmės žodžio pridėjus lietuviškas galūnes ar sulietuvinus svetimąsias, žodis tampa lietuviško žodyno dalimi ir paklūsta tai pačiai linksniavimo sistemai. Vargu ar turint lietuvišką terminą tam pačiam objektui apibūdinti reikėtų vartoti nelietuvišką jo variantą.

1.2. TINKLO ETIKETAS

Tinklo etiketas apibrėžiamas kaip – kibernetinio pasaulio „žaidimo taisyklės”, kurių reikia laikytis bendraujant kompiuterių tinklu: rašant elektroninius laiškus, dalyvaujant elektroninio pašto grupėse (konferencijose), atsiliepiant į diskusijas, pateikiant informaciją tinklapiuose. Tinklapyje www.vartai.lkk.lt tinko etiketas yra apibūdinamas kaip „kompiuterinių tinklų vartotojų elgesio taisyklių rinkinys, sukurtas siekiant sušvelninti e-paštu ir USENET įsiplieskusius dialogus bei užtikrinti korektišką darbą tinkle.“(1)

Šis taisyklių rinkinys sudarytas siekiant apriboti piktnaudžiaujančiųjų teises ir įvesti tam tikrą tvarką internete. Tinklo etiketu siekiama sutramdyti chaosą internete, kuris dabar yra tarsi nevaldomas.

1.3. TINKLO ETIKETO POREIKIS

„Užgriuvęs mus visus informacijos ir bendravimo galimybių gausa, “Internetas”, šis naujas, unikalus modernios dabarties reiškinys, per neįtikėtinai trumpą laiką jau spėjo tapti neatsiejama daugelio mūsų gyvenimo dalimi. Vakar atsiradęs iš nieko, o šiandien prieinamas beveik kiekvienam studenčiokui, pasaulinis tinklas gana daugeliui gali pasirodyti visiškai nevaldomu, neturinčiu nei įstatymų, nei elgesio taisyklių.“ (2)

Tinklo etiketo puslapyje www.labas.com. tarsi bandoma

paaiškinti tinklo etiketo būtinumo priežastis „kai kam „internetas“ tampa savotiška arena, kurioje galima pasirodyti „visame gražume“, įrodyti savo pranašumą prieš aplinkinius, užmiršti kasdienio gyvenimo nesėkmes, o gal už jas kam nors (dažnai – pirmam pasitaikiusiam) atkeršyti“(2).

Tam tikro interneto vartotojų laisvės suvaržymo būtinumą, raiškos skurdumą, ar priešingai, žodyno platumą tam tikroje srityje pastebėjo ir patys interneto vartotojai per vulgarumą ir pačius tobuliausius keiksmažodžius neidavo suprasti skaitytojo nuomonės – taip viena portalo www.delfi.lt lankytoja įvertino kitų vartotojų komentarus. Jie patys piktinasi tiek komunikacinio, tiek ir informacinio pobūdžio puslapiuose bei skiltyse nevaldoma keiksmažodžių gausa, atviru vienas kito įžeidinėjimu, diskriminacija, antisemitiniais šūkiais.

Gan valiūkiškai, bet ir pakankamai tiksliai vienas portalo www.delfi.lt vartotojas savo poziciją ir santykį su internetu apibūdina – kartą per dieną ką nors nuvemti į “Delfi” man reikia kaip oro. Tokią nuomonę palaikančių ir ja besivadovaujančių internete yra tikrai nemažai, kartais net atrodo, kad jų yra dauguma.

1.4. INTERNETO VARTOTOJŲ POŽIŪRIS Į TINKLO ETIKETĄ

Nesunkiai galima pastebėti kaip interneto vartotojai tarsi skyla į dvi opozicines nuomones palaikančias grupes: vieni teigia visišką žodžio laisvę ir teisina save visuotine demokratija, žodžio ir spaudos laisve, kartais net ir konstitucijos straipsniais, kiti tuo tarpu piktinasi pirmųjų laisve ir jaučiasi suvaržyti piktnaudžiaujančiųjų. Kai kurie interneto vartotojai, nesilaikydami visuotinai pripažintų civilizuoto viešo bendravimo normų, savo internetinių pranešimų nekorektiškumu (necenzūriškumu) pažeidžia viešąją tvarką, įžeidžia korespondentų orumą, daro žalą Lietuvos tarptautiniam įvaizdžiui.

1.5. TINKLO ETIKETO BŪTINYBĖ IR STATUSAS

Tinklo etiketas atsirado kaip būtina internete vyraujančio chaoso sutramdymo priemonė, tačiau jis nėra sukurtas kokios nors oficialios institucijos ir todėl nėra privalomas vykdyti, jis egzistuoja kaip tam tikras garbės kodeksas.

“Oficialų tinklo etiketo pagrindą sudaro 1995 metų spalio mėn. aukščiausios pasaulinio tinklų tinklo institucijos – “Internet Engineering Task Force” (www.ietf.org) organizacijos išleistas RFC (Requests for Comments) dokumentas Nr. 1855. Skirtingai nuo kai kurių kitų RFC dokumentų, pastarasis nepretenduoja į standarto vaidmenį ir yra tik rekomendacija (guidelines).“(2)

Dėl tokio tinklo etiketo statuso nauji interneto vartotojai, net nesusipažįsta su šiomis taisyklėmis. Šių taisyklių žinojimas jiems nėra privalomas ar reikalingas ir net nėra įdomus. Ne tik vadovavimasis tinko etiketu, bet ir pats jo žinojimas yra tik džentelmeniškumo statusas. Už šių taisyklių nesilaikymą ir nežinojimą nėra baudžiama.

Pokalbių kambariuose, kur ir vyrauja didžiausias chaosas galima pamatyti tiesioginį tinklo etiketo taisyklių pritaikymą. Čia už tinklo etiketo taisyklių nesilaikymą vartotojas yra „išmetamas“ arba užblokuojamas priėjimas prie tam tikro puslapio ar tik tam tikro pokalbių kambario. Toks grįžtamasis ryšys šiek tiek įtakoja ir taisyklių laikymąsi. Nepaisant to, ten beveik nuolat sėdi vienas ar keli smarkuoliai, kurių nesibaigiančios replikos tiesiog siutina ir varo į neviltį norinčius bendrauti. Tačiau ši provokacija jau vyksta sąmoningai, jie žino taisykles, žino bausmes ir tuo piktnaudžiauja. Pokalbių kambarių nuolatiniai lankytojai yra bent girdėję apie tokias taisykles arba nuobaudas už jų nesilaikymą patiria patys.

1.6. INFORMACIJOS INTERNETE ĮVAIROVĖ

Visą informaciją internete sąlygiškai būtų galima suskirstyti į komunikacinę ir informacinę arba į bendravimo “vienas vienam” ir “vienas daugeliui” skiltis. Prie komunikacinės medžiagos būtų galima priskirti sinchroninius pokalbius, kuriuos dar smulkiau būtų galima suskirstyti į IRC pokalbių ir e-pašto skiltis. Informacinę interneto medžiagos dalį galima suskirstyti į naujienų skelbimą (WEB bendrąją informaciją), forumus, komentarus ir skelbimus. Panašiai yra skirstoma ir pačiuose tinklo etiketo straipsniuose. Čia jie yra skirstomi į pagrindines dalis skirtas:

1. Elektroniniam paštui ir sinchroniniams dialogams.

2. Pašto konferencijoms ir naujienų grupėms.

3. WWW, FTP bei kitoms informacinėms tarnyboms.

Kiekvieniems iš jų yra po atskirą šiek tiek specifiškesnį ir tinklo etiketo dalį, nors apskritai didžioji tinklo etiketo taisyklių dalis galioja visoms interneto skiltims bendrai.

Apskritai tinklo etiketą kiekvienas interneto portalas dar sutrumpina ir palieka tik jų manymu pačias svarbiausias jo taisykles. Dažnai iš kelių puslapių oficialaus tinklo etiketo lieka tik vienas trumpas sakinys, o kituose puslapiuose dėl neaiškių priežasčių jo išvis nebelieka. Galbūt portalų administratoriai tinklo etiketą laiko savaime suprantamu dalyku ir net nemano, kad reikia jį dar skelbti, galbūt pasitiki vartotojų džentelmeniškumu, o galbūt ir priešingai, kad nemato reikalo rašyti tinklo etiketo tinklapyje, nes jis nėra aktualus ir skaitomas jau nekalbant apie jo laikymąsi.

1.7. TINKLO ETIKETO STATUSO PASIKEITIMAS

Nuo kovo 2003-ųjų metų kovo aštuntos dienos Lietuvoje įsigali oficialus dokumentas varžantis „internautų“ teises. “Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo” dokumentas seimo pritarimu priimtas 2003 03 05 ir teisiškai įsigali 2003 03 08. Jis tarsi įteisina tinklo etiketą, ir sugriežtina jame skelbiamų taisyklių laikymąsi ir atsakomybę už skelbiamą informaciją. Šis dokumentas galioja tiek informacinės tiek ir komunikacinės informacijos skleidimui.

Šis dokumentas – tai pirmas oficialus žingsnis įpareigojantis interneto vartotojų teises ir laisves. Šis dokumentas tiek įpareigoja skleidžiančius informaciją internete tiek ir pačiai skleidžiamai informacijai suteikia kitokią vertę ir kokybę.

2. SINCHRONINIAI POKALBIAI

Sinchroninių pokalbių kalbą yra sudėtingiausia valdyti ir sunkiausia prižiūrėti, kad būtų laikomasi tinklo etiketo taisyklių. Pirmiausia tai yra todėl, kad pokalbiai vyksta realiuoju laiku ir vienas tinklo administratorius tiesiog fiziškai nebegali nuolat būti savo prižiūrimame pokalbių kambaryje. Kita priežastis – kad daugelis sinchroninių pokalbių yra privatūs ir net ir puslapio administratorius negali ne tik bausti, bet ir prižiūrėti, kaip yra laikomasi tinklo etiketo reikalavimų.

2.1.1. DIALOGŲ REALIUOJU LAIKU INTERNETE REALUMAS

Dviejų žmonių sinchroninis bendravimas (”Internet Relay Chat”) ryšiu turi tam tikras savas taisykles. Bendraujant realiuoju laiku geriausiai atsispindi ir patys bendravimo ypatumai. Tinkle įprastų gyvenimo taisyklių žinojimas ir laikymasis yra dar būtinesnis ir griežtesnis, nei

kasdieniniame realiame gyvenime. Rašant neįmanoma perteikti konkrečių žodžių ar veiksmų iššauktos spontaniškos reakcijos, kurią realiame pasaulyje atspindi gestai, veido išraiška, kalbos tonas.

2.1.2 KALBOS EKONOMIŠKUMAS. ŠYPSNIUKAI

Reakcijos skurdumą internete ir autentiškumą su realaus gyvenimo emocinėmis reakcijomis bandoma kompensuoti įvairiais šypsniukais (1;2 priedai) ir žinoma pačia kalba. Tokių šypsniukų variantų yra labai daug ir jų išmokimas bei vartojimas eiliniam vartotojui kartais tampa daug svarbesniu ir aktualesniu už pačių etiketo taisyklų žinojimą. Nežinančiam tam tikros ženklų kombinacijos telieka tik kombinacijom, o žinantiems jos sutaupo daug laiko ir išreiškia, ne tik tam tikrą frazę, bet ir reakciją į oponento žodžius. Tokie šypsniukai talpina savyje netik žodinę, bet ir emocinę išraišką. Toks šypsniukas kartais tampa daug gyvesnis ir už patį žodį.

2.1.3. KALBOS EKONOMIŠKUMAS. AKRONIMAI

Šypsniukai ir akronimų vartojimas internete atspindi ir kalbos kitimo fazę – kalbos tapsmą ekonomiškesne. Deja dažniausiai vartojami akronimai yra anglų kalbos frazių pirmosios raidės (3 priedas). Apskritai lietuvių kalbai nėra būdingas žodžių ar frazių trumpinimas. Angliški akronimai lietuviškuose tekstuose prigyja labai greitai. Dauguma iš dažniausiai vartojamų akronimų yra įprastinės ir dažniausiai vartojamos frazės kaip BTW (by the way) ar CU (see you).

Iš lietuvių kalbos žodžių sudarytais akronimais dažnai tampa įvairūs keiksmai, nes tai naudinga patiems vartotojams. Tokiu trumpinimo būdu lengviau nepastebimi į kalbančiųjų ekranus papuola neteigtini žodžiai pro taip vadinamą „tinklelį“ (jei žinoma toks yra). Tokius dažnai vartojamus žodžius galima parašyti daug greičiau, sutrumpinant reakcijos laiką. Kitokio pobūdžio iš lietuvių kalbos žodžių kilusių akronimų yra gana mažai arba jie nėra labai vykę. Prie nelabai vykusių akronimų galėčiau priskirti „nzn“ (nežinau), nei skaitant įprastu akronimų skaitymo būdu, t.y. kiekvieną raidę atskirai, nei jungiant raides į visumą žodis bent kiek panašus į savo „pirmtaką“ nesusidaro.

Akronimais paprastai tampa dažniausiai vartojami žodžiai, ir kuriems išreikšti sunku sukurti arba išvis neįmanoma sukurti šypsniukų. Nepaisant tinklo etiketo taisyklių nustatyto akronimų bei šypsniukų besaikio vartojimo, IRC kanaluose galima tai pamatyti vartojant itin dažnai.

2.1.4. RAŠYMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Nėra teigtinas ir rašymas vien didžiosiomis raidėmis, toks rašymas prilygsta rėkimui. Bet per dieną, nesvarbu kuriame IRC kanale, galima pamatyti bent vieną piktnaudžiaujantį šūkautoją, kuris siekia specialiai paerzinti administraciją arba žmones, kurie nori normaliai bendrauti. Toks „šūkavimas“ kartais tampa tiesiog išpuoliu, kartais net labai juokingu:

[ASTALAVISTA] LABAS VISIEMS

(…)

[UNA] ASTALAVISTA > mazink raides

[ASTALAVISTA] RRRRRRRRR

(…)

[Kintas] ASTALAVISTA > caps off

(…)

[ASTALAVISTA] NENORIUUUUUUU

(…)

:Kintas KICK _CHATLT ASTALAVISTA

[Kintas] ASTALAVISTA > norek

(…)

[X-man] Kintas > ko tu jos taip ilgaj prasei cpas off……..reikejo ish kart kiknt

[Kintas] X-man > :-D as geras (3)

Tokių smarkuolių bandančių sudrumsti ramybę atsiranda gana daug, nors nežinančiam tinklo etiketo taisyklių toks vienintelio mygtuko paspaudimas, aplinkinių reakcija ir sankcijos už tokį veiksmą galėtų atrodyti visiškai nesuprantamos ir net juokingos.

2.1.5. GRAMATINĖS KLAIDOS

Pradedantiesiems “internautams” ir lėtai renkantiems tekstą siūloma netaisyti gramatinių klaidų. Čia daroma prielaida, kad rašyti taisyklingai nėra taip svarbu kaip rašyti greitai. “Jei berašydami eilutės

pradžioje pastebėjote gramatinę klaidą (pav., praleistą raidę), nepulkite visko trinti ir spausdinti iš naujo, ypač jeigu nesate iš greitųjų teksto rinkėjų. Atminkite, jog “internete posakis “laikas yra pinigai” turi ir tiesioginę prasmę. Klysti yra žmogiška, o viena raidė prasmės dažniausiai nekeičia.“(2)

2.1.6. TINKLO ETIKETO TAISYKLIŲ PRIORITETAI

Sinchroniniams dialogams nėra skiriama didelė dalis tinklo etiketo nuorodų. Čia egzistuoja daugiau bendrieji nuostatai, nepaisant žymiai didesnių ir dažnesnių nusižengimų ir nepalyginamai didesnio chaoso. Į tokius nusižengimus, kaip ir į pačias pokalbių kambarių taisykles yra žiūrima su jumoru. Yra sukurtas ir taisyklių rinkinys skirtas sinchroniniam bendravimui – ką reikėtų padaryti kad būtumėte nemėgstamas (kalba netaisyta):

„1. Pasistenkite issirinkti kuo keisciausia nika, koki nors panasu i “Fy2Mw09sQ” Visi bus tiesiog laimingi spausdindami ji, kreipdamiesi i Jus.

2. Ateidami i kanala niekada su niekuo nesisveikinkite!

3. Ateidami i kanala, kur Jusu niekas nepazysta, is karto reikalaukite op!

4. Siuskite kanalo operatorius (o dar geriau savininka arba seimininka) ten ir ten, ir is vis bukite kuo grubesni pokalbiuose su visais IRC vartotojais.

5. Kuo daugiau terliokites kanalo eteryje. Kartokite kiekviena klausima minimum 10-15 kartu.

6. Jeigu Jus pagaliau gavote op, tai dazniau darykite takeover`ius, massdeop`us, masskick`us ir pan. Bandykite deopint botus.

7. Niekada nesupraskite juoku!

8. Kuo dazniau naudokite visus jums…

9. Kuo daugiau tyciokites is kiekvienos merginos, esancios kanale! (jeigu Jus pati esate mergina ir sedite kanale _wc, sita punkta galite praleisti.

10. Jeigu Jums bloga nuotaika, butinai ka nors sunervinkite.

11. Naudokite IRC kaip karo ginkla!“(4)

Nepaisant šių taisyklių absurdiškumo nuolat atsiranda bent keletas vartotojų, kurie nuolat „apsireiškia“ su savo absurdišku išradingumu ir besivadovaudami tokiomis absurdiškomis taisyklėmis sukelia tokį chaosą, kad daugeliui žmonių išvis dingsta noras bendrauti. Tiesa atsiranda ir palaikančiųjų tokius išradinguosius.

2.1.7. TINKO ETIKETO TAISYKLĖS ĮVAIRIUOSE POKALBIŲ KAMBARIUOSE

Atskiruose pokalbių kambariuose yra sukurtas ir taisyklių rinkinys, kurio turėtų būti privalu laikytis. IRC kanalų puslapiuose tokių taisyklių rinkinys yra minimalus. Galbūt populiariausiam Lietuvoje MIRC kanale „baras“ yra draudžiama tik reklaminė informacija. Čia atėjęs kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu gali rasti besimėgaujančių žodžio laisve smarkuolių. Kartais tokie smarkavimai tampa tikromis varžybomis.

Portale www.chat.lt administracijos nustatytų taisyklių yra pakankamai daug ir čia gan griežtai prižiūrimas jų laikymasis. „Prašome gerbti kitų teisę ramiai bendrauti – nesikeikti, nereklamuoti, be reikalo netuščiažodžiauti ir neperkrauti pokalbių langų įvairiais simboliais, nerašyti žodžių vien didžiosiomis raidėmis. Už tai bus baudžiama. Dėkui už supratingumą.“(3) Šiame portale nuolat prižiūrima, kaip konkrečiai laikomasi taisyklių, o už nusižengimus yra baudžiama. Čia daug rečiau nei įprastai vyrauja ir kitiems pokalbių kambariams taip būdingas chaosas.

2.2. ELEKTRONINIS PAŠTAS

Mūsų dienomis virtualus bendravimas tapo daug populiaresnis ir patogesnis, elektroninių laiškų siuntimas priimtinesnis. Vis spartėjant gyvenimo tempui daug populiaresni ir “greitesni” tapo elektroniniai laiškai. Į Lietuvą internetas ir virtualus bendravimas dėl savo “patogumo” atėjo ir adaptavosi labai per trumpą laiką.

Dabar lietuviškame tinkle yra begalės tinklapių, kuriuose galima susikurti savo pašto dėžutę ir siųsti nemokamus elektroninius laiškus. Apribojimų yra kaip ir visame tinkle tik jie nėra būtini ir privalomi. Pačių interneto etiketo prižiūrėtojų toks interneto taisyklių rinkinys yra vadinamas tik garbės kodeksu, kuris “nėra privalomas vykdyti”. Nėra ir įmanoma prižiūrėti, kad būtų laikomasi šių taisyklių, šių taisyklių laikymasis priklauso nuo to kaip adresatas gerbia adresantą.

2.2.1. TINKLO ETIKETO TAISYKLĖS ELEKTRONINIAM PAŠTUI

Mano manymu reikėtų atskirti tinklo etiketo reikalavimus asmeniniams ir oficialiems laiškams (ko nėra padaryta nei viename tinklo etiketo straipsnyje), nes laiškų adresatų ir adresantų pobūdis, suvaržymai yra absoliučiai priešingi. Yra keletas specifinių taisyklių, kurių rekomenduojama laikytis bendraujant internetu ir rašant elektroninius laiškus:

1. “Šveplas” tekstas yra visada geriau, nei “hieroglifai” ar klaustukai vietoj lietuviškų raidžių. Deja dar negalime būti užtikrinti, kad išsiuntę laišką parašytą lietuviškais rašmenimis neapsunkinsime adresato jo perskaitymu. Šiuo metu dar reikia darkyti mūsų kalbą rašant „šveplus“ tekstus.

2. Glaustumas, ypač kai yra rašomi oficialūs laiškai. Tai turbūt vienintelė tinklo etiketo dalis, kur atkreipiamas dėmesys ir į kalbos stilistiką, jos glaustą ir aiškų stilių.

3. Rašymas didžiosiomis raidėmis, to visiškai turėtų būti atsisakoma, rašant oficialius laiškus. Asmeninio pobūdžio elektroniniuose laiškuose vien didžiosiomis raidėmis turėtų būti rašoma saikingai. Kaip jau minėjau vien didžiosiomis raidėmis parašytas tekstas internete reiškia rėkimą.

4. Saikingas ženklų, kurie pabrėžia balso toną vartojimas. Yra rekomenduojama visiškai atsisakyti įvairių šypsniukų vartojimo oficialiuose arba pusiau oficialiuose laiškuose.

5. “Būkite konservatyvus tam, ką siunčiate ir laisvas tam, ką gaunate.(…)Prisiminkite, kad gavėjas yra žmogus, kurio kultūrinė aplinka, kalba, humoro jausmas skiriasi nuo Jūsų. (…) Ypač būkite atsargus, vartodamas sarkazmą.”(2)

Elektroniniam paštui kaip ir kitai internete skelbiamai informacijai yra taikomos iš esmės bendros taisyklės, tačiau yra ir specifinių. Kaip pavyzdžiui niekur kitur tik rašant apie tinklo etiketo taisyklių pritaikymą elektroniniams laiškams yra atkreipimas dėmesys ir į kalbos stilistiką, čia skatinama atsižvelgti į kalbos glaustumą. Taip pat yra patariama rašyti geriau “šveplą” tekstą.

2.3. SKELBIMAI INTERNETE

Internetiniai skelbimų puslapiai tarsi užima tarpinę poziciją tarp komunikacinio ir informacinio pobūdžio informacijos. Tarp lietuviškų internetinių portalų skelbimų skiltys tampa vis populiaresnės. Nepaisant to tinklo etiketo taisyklių rinkinyje nėra išskirta atskira skiltis tokiems skelbimams, jiems galioja bendros tvarkos taisyklės.

Atskiri portalai nustato ir skirtingas taisykles. Nesunkiai galima pastebėti, kad tokių taisyklių palyginus su kitokio pobūdžio skiriamai informacijai skirtomis taisyklėmis, yra tikrai nemažai. Kaip pavyzdžiui portale www.takas.lt yra išskirtos net devynios bendros taisyklės, kurias dar sudaro po keletą punktų. Draudimus sudaro net visa skiltis pagal Lietuvos respublikos įstatymus parengtų draudimų: “Draudžiama skelbti informaciją, kurioje

propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai; propaguojamos ir (ar) reklamuojamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos; platinama, propaguojama ar reklamuojama prekyba šaunamaisiais ginklais, žmogaus organais; kita informacija, kuri prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams, tarptautinėms sutartims, geros moralės bei etikos normoms.“(8) Prie pagrindinių taisyklių priskiriama ir rašymas lietuvių kalba ir informacijos tikslumas bei teisingumas.

Kitas portalas http://www.rl.lt/skelbimai/start.php visas šias taisykles sutraukė i vieną glaustą sakinį ir paliko patiems vartotojams susirasti kas yra neteisėta rašyti šiame puslapyje. „Sveiki, būkite aktyvūs ir rašykite, ką tik norite, svarbu kad tai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir tinklo etiketo (Netiquete) normas. Skelbimai gali būti pašalinti iš skelbimų lentos be jokio įspėjimo.“(6) Tokia informacija rodo, kad reikėtų vadovautis bendromis tinklo etiketo nuostatomis, nes atskirai išskirtų taisyklių skelbimams internete nėra.

3. INFORMACIJOS SKLEIDIMAS

Informacijos skleidimas internete darosi vis populiaresnis. Gausėjant informacijos kiekiui pasaulyje gausėja ir jos kiekiai internete. Prasidėjus Irako karui buvo galima realiai pamatyti kaip išaugo informacijos poreikis ir internete. Deja pagausėjus informacijos akivaizdžiai pagausėjo ir įvairiausių klaidų.

Populiariame lietuviškame interneto portale www.news.lt komentuojant Irako krizę rašoma „Prekyba “saugumu” prasidėjo dar 2002 metų rugsėjį.(…) 2003 metų sausį “sausumo” kaina lėtai smuko.“(7) Paprastai spausdinimo klaidos atsiranda dėl skuboto teksto rinkimo ir net nekeičia reikšmės, tačiau kartais galima rasti tokiu klaidų, kad jos rimtą informaciją paverčia tiesiog komiškomis situacijomis.

3.1. TINKLO ETIKETO REIKALAVIMAI INFORMACIJOS SKLEIDIMUI

Tinklo etikete nėra išskirta atskiros tinklo etiketo dalies susijusios su informacijos skleidimo internete kalba. Net ir ne visuose lietuviškuose tinklo etiketo variantuose apskritai yra išskirta dalis skirta informacijos skleidimui internete. Mano manymu informacijos skleidimui internete turėtų būti taikomos tokios pat griežtos taisyklės kaip pavyzdžiui žiniasklaidai, nes vartotojų kiekis ir pati informacijos skleidimo tvarka ir pobūdis yra labai panašūs.

Dabar įvairiuose lietuviškame tinkle galima rasti tokių internetinių puslapių, kuriuose perskaitęs informaciją suabejoji kokios tautybės žmonės kuria tuos puslapius (aš jau nekalbu apie mažiau populiarius puslapius). Net ir diskutuodami apie lietuvių kalbos netaisyklingumą ir siekį ją sunorminti internete rašoma: „Ne visos paštos programos skirtos naudoti įvairiomis pasaulio kalbomis. Standartai yra tobulinami ir keičiami, tad programos turi leisti pasirinkti reikiamą kodavimo lentelę. (…) Teisingos programos parinktys gali išsiderinti, kai atsakinėjame į laiškus, gautus iš nesutvarkytų programų. (Viktoras Dagys) ( 8)

Mano manymu internetiniuose puslapiuose skleidžiama informacija sulaukia vis gausesnio skaitytojų kiekio ir jos taisyklingumą yra būtina prižiūrėti.

Kad ir kaip menkai būtų lankomas internetinis puslapis ar „priėjimas“ prie jo būtų ribotas jame turėtų būti laikomasi bent jau elementarių gramatikos taisyklių. Netaisyklingas gramatinis rašymas apsunkina ir skaitytoją ir sumenkina paties puslapio ir jo kūrėjo bei prižiūrėtojo ar savininko vertę.

IŠVADOS

Neleistinos informacijos skleidimas, įžeidžiančių frazių ar keiksmažodžių vartojimas laiškuose, pokalbiuose ar skelbimuose, besaikis informacijos siuntinėjimas, trukdymas bendrauti ir dirbti tinkle, kai kuriems vartotojams tampa savotiška saviraiškos ir savirealizacijos priemone.

Kalba paprastai „išgyvena“ tam tikras fazes ir internetas turėtų padėti supaprastinti kalbą, padaryti ją modernesnę, ekonomiškesnę, tačiau taip nėra. Dabartiniame kalbos gyvavimo periode lietuvių kalba išgyvena sąstingį, o kinta, modernėja tik įvairūs žargonai. Mūsų šnekamoji kalba darosi vis vulgaresnė ir vis labiau priartėja prie žargonų, kuriuose vis didesnę žodyno dalį užima svetimybės. Dabar didžiąją dalį internetinės ir ypač komunikacinio pobūdžio informacijos sudaro žargonine kalba pateikta medžiaga. Interneto atsiradimas tik paspartino mūsų kalbos „smukimą” ir nesuvaldomo chaoso visiškai nevaržo tinklo etiketo taisyklės, kurios egzistuoja tik kaip rekomendacija.

Iki šiol tinklo etiketas egzistavęs tik kaip rekomenduojamų taisyklių rinkinys turėtų įgauti labai tvirtą pagrindą ir griežtus reikalavimus, kurių turėtų būti privaloma laikytis, taisyklių ar net įstatymų sistema. Dabartinis vyraujantis chaosas darosi nepatrauklus ateinančiam „naujam“ vartotojui, o ir jau tapusiems vartotojams, kurie yra labiau išprusę. Tinklo etiketas turėtų užkirsti kelią tokiam sparčiai plintančiam ir nevaldomai įsisiautėjančiam chaosui.

Pats tinklo etiketas turėtų būti papildytas kalbos gramatinio taisyklingumo, stiliaus glaustumo ir aiškumo taisyklėmis. Dabar egzistuojančiame tinklo etikete labai mažai dėmesio skiriama pačiai kalbai. Taip yra galbūt todėl, kad daugelis tinklo etiketo straipsnių yra tiesioginis vertimas iš anglų kalbos ir nepritaikytas lietuvių kalbai. Techniniai tinklo etiketo reikalavimai visame pasaulyje yra maždaug vienodi, tačiau skiriasi kalbiniai reikalavimai, kuriais mano manymu turėtų būti papildytas tinklo etiketas. Dabar tinklo etikete galima rasti tik kalbos reikalavimų užuomazgas: elektroninių laiškų rašymo reikalavimuose yra išskirta skiltis kalbos stilistikai, bet nėra nieko pasakoma apie kalbos taisyklingumą, apie tai kalbama tik rašant apie pokalbius realiuoju laiku. Pati pradžia tinklo etiketo kalbos reikalavimu jau yra, tačiau jie turėtų būti susisteminti ir išskirti atskira skiltimi.

Jau sudarius vientisą tinklo etiketo reikalavimų dokumentą bus galima kalbėti ir apie jų pritaikymą.

Priedai:

1 priedas (www.chat.lt) 2 priedas (www.labas.com)

Reikšmė Kaip gauti?

Šypsenėlė primerkta akim ;-) ;)

Šypsenėlė :-) :)

Tamsinti akiniai B-) B)

Nelaimingas veidelis :-( :(

Raudona fizionomija :-O :-0 :-o

Liežuvis ;-P :-P ;P :P

Pašėlęs :-E :E

Žvengiantis veidelis :-D :D

Plati šypsena :-B :B

Susiraukęs veidelis ;-( ;(

Piktas veidas X-( X(

Nustebęs veidelis 8-0 8-O 8O

Verkiantis veidelis :_-( ;_- ( :_( ;_(

Užsisvajojęs veidelis 8-) 8)

Bučkis ;-* :-* ;* :*

Gėlytė @–

Mėlynė ,( ,(

SOS! Pagalbos! :-? :? ;-? ;?

Atleisk, nežinau… VoV

Savimi patenkintas veidelis :-} :}

Nepatenkintas :-/

Goduuuus $) $-)

Labai nusivylęs veidukas :C :-C

Jėga! Pritariu! :rulez:

Hmm… o man nepatinka. :sux:

O aš vaikas… ir čiulptuką turiu. :V :v

Sergu aš, negera man… :S

… o aš pamiegosiu :Z :z

Truputį nustebęs 8o 8-o

Uaaaa… :G

“ŠYPSNIUKAI”

Palenkite galvą į kairę arba paverskite monitorių į dešinę ir pamatysite veidukus:
:-) besišypsantis
:) kitas to paties variantas
;-) primerkęs akį (šelmiška šypsena)
:-( liūdnas

:- nesuprantantis, skeptiškas
:-| abejingas

|-O žiovauja

|-| miega

B-) su akiniais

:-{ su ūsais
:o ) su didele nosim

:*) girtas
:-o nustebęs
8-O išsigandęs
:-P iškišęs liežuvį

:-Q rūkorius

*
O:-) šventasis, angeliukas

=:-) pankas

(-:-) mutantas

=|:-)= dėdė Semas

:-* bučinukas

@->-,- rožė

(_)] alaus bokalas

3 priedas (www.labas.com)

Dažniausiai vartojami akronimai

Nenustebkite, jei tokių trumpinių rasite ir lietuviškuose tekstuose.

AFAIK As far as I know

mano žiniomis (kiek teko girdėti…)

AKA also known as

dar žinomas ir kaip… (dar vadinamas…)

ASAP As Soon As Possible

tuoj pat, kai tik bus įmanoma

BTW By The Way

tarp kitko

CU see you

pasimatysime (iki pasimatymo)

CUL See You Later

dar pasimatysime

FAQ Frequently asked questions

dažniausiai užduodami klausimai

FYI For Your Information

Jūsų žiniai

IMO, IMHO In my (humble) opinion

mano nuomone

ROTFL Rolling On The Floor Laughing

raitausi nuo juoko ant grindų

RTFM Read The Fucking Manual!

skaityk prakeiktą instrukciją!

SYSOP System Operator

sistemos operatorius (administratorius)

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. http://www.vartai.lkk.lt

2. http://www.labas.com/internet/netiquette/

3. http://www.chat.lt

4. http://www.gybras.freeservers.com/custom2.htm /Media/article.php?id=2128416

5. http://www.takas.lt

6. http://www.rl.lt/skelbimai/start.php

7. http://www.news.lt/cgi-bin/viewnews.asp?NewsID=49741&DL=L

8. http://www.liks.lt/elpaliet.htm

9. http://www.netiquette.lt

10. http://www.likit.lt/all/aisk_zd/t.html

11. http://www.delfi.lt/news/economy

12. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=206198&Condition2=

13. http://ualgiman.tinklapis.lt/

14. http://fau.edu/netiquette.html.

15. http://www.albion.com/netique

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *