Šiandien visose Europos Sąjungos šalyse pradedama kampanija Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė “Saugi pradžia”, kuria siekiama, kad jaunuoliai dirbtų saugiai, nekenkdami savo sveikatai. Eurostato duomenimis, galimas nelaimingų atsitikimų darbe pavojus jauniems darbuotojams, palyginti su kitais darbuotojais, 50 proc. didesnis.

Tik pradėjęs pirmąją darbo dieną 16-metis darbuotojas nukrito nuo atliekų sunkvežimio stovėjimo platformos ir susilaužė abi kojas. Savo mokslo atostogų metu įsidarbinusiai kepykloje 17-metei merginai pirštus sutraiškė įrenginys jau pirmąją darbo valandą.

Panašūs nelaimingi atsitikimai darbe vyksta kasdien ir kelia didelę grėsmę 58 milijonams dirbančio ES jaunimo iki 25 metų amžiaus. Jaunų darbuotojų patiriami nelaimingi atsitikimai ir žala sveikatai ypač didelė nelaimė, jei jų padariniai lieka visam likusiam gyvenimui. Dar skaudesnė yra pirmalaikė jaunuolio mirtis dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kurio paprastai galima išvengti.

Jaunimui sunkiau įžvelgti nelaimingų atsitikimų darbe riziką, o net ir įžvelgę, jie ne visada pajėgia imtis reikiamų veiksmų. Kartais jauniems darbuotojams skiriamos jų sugebėjimus viršijančios užduotys arba jie nėra mokomi ar prižiūrimi darbo vietose tiek, kiek reikėtų.

Vykdydami kampaniją “Saugi pradžia”, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra ir jos partneris Lietuvoje – Valstybinė darbo inspekcija parengė įvairios medžiagos, padėsiančios jaunimui susidomėti, ką reiškia dirbti saugiai, nekenkiant savo sveikatai.

Parengtas kampanijai skirtas tinklalapis http://ew2006.osha.eu.int , kuriame galima rasti visokiausios informacijos – nuo informacinių paketų visomis ES kalbomis iki plakatų bei lankstinukų su naudingais patarimais. Jame taip pat patalpintos viktorinos, animacinės iliustracijos ir internetinis interaktyvus žurnalas jaunimui, pavadintas RISQ. Apsilankius tinklalapyje galima pareikšti norą dalyvauti kampanijoje pasirašant internetinę kampanijos chartiją (tai padariusieji gaus specialų pažymėjimą) ir sužinoti, kaip dalyvauti vienoje iš Europos savaitės metu organizuojamų daugelio veiklos rūšių arba sumanyti savo veiklą.

Kampanijos ,,Saugi pradžia” metu skelbiamas geros praktikos konkursas įmonėms, o moksleiviai kviečiami parodyti savo išradingumą dalyvaudami video filmų kūrimo bei plakatų piešimo konkursuose.

Baigiamasis kampanijos “Saugi pradžia” akcentas – spalio 23-27 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, vyksianti Europos saugos ir sveikatos darbe savaitė, kurios metu gausu įvairių renginių darbuotojų sveikatos ir saugos tema.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra ir Valstybinė darbo inspekcija kviečia šioje kampanijoje dalyvauti vidurines, aukštąsias mokyklas, taip pat įmones, kitas organizacijas. Tinklalapyje http://lt.osha.eu.int pateikiama informacija apie tai, kas kampanijos metu rengiama Lietuvoje. Mūsų šalyje Europos jaunų darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė baigsis spalio 27 d. Vilniuje rengiama trišale konferencija, kurios metu bus įteikti apdovanojimai paskelbtų konkursų laimėtojams.

Audronė Guigaitė
Inspektavimo organizavimo,priežiūros ir informavimo skyriaus vy. specialistė

Views All Time
Views All Time
4058
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!