Linukso autorius paprašė ES Tarybą nepriimti direktyvos dėl patentų programinei įrangai projekto, nes jį laiko klaidinančiu, pavojingu ir demokratiškai neteisėtu.

Linusas Torvaldsas kreipėsi į ES Tarybą, ragindamas nepriimti “Direktyvos dėl kompiuteriams taikomų išradimų patentavimo”, žinomos kaip direktyva dėl programinės įrangos patentų. Savo pareiškime, paskelbtame antipatentinėje svetainėje
(http://www.nosoftwarepatents.com/lt/m/intro/app0411.html – apie ją jau rašėme – red. pastaba), o taip pat vienas iš MySQL įkūrėjų Maiklas Videnius ir PHP autorius Rasmusas Lerdorfas tvirtina, kad programinei įrangai skirtų patentų legalizuoti negalima.

“Tai, kad šis klaidinantis, pavojingas ir demokratiškai neleistinas pasiūlymas netaptų bendra Sąjungos šalių-narių pozicija – visos Europos interesas, – pasisako trys open source judėjimo šviesuoliai. – Trokšdami išsaugoti novatorišką ir konkurentabilią programinės įrangos rinką, mes nuoširdžiai tikimės, kad Europos Sąjunga šią galimybę panaudos programinės įrangos patentavimui atšaukti”.

Savo pareiškime Torvaldas, Videnius ir Lerdorfas aiškina, kokią grėsmę kelia PĮ patentavimo direktyva, įspėdami, kad įstatymas dėl patentų programinei įrangai gali padaryti žalos Europos ekonomikai. “Programinės įrangos patentai pavojingi ekonomikai, ir ypač Europos, – sako open source kovotojai. – Autorinės teisės naudingos programinės įrangos autoriams, tačiau patentai – ne. Priešingai – dėl jų autoriai gali nustoti visų teisių į savo darbo vaisius. Autorinės teisės teisingos, nes jos visiems vienodos. PĮ patentavimo režimas – tai prievartos, jėgos primetimas ir tai, greičiau, sukurtų daugiau neteisybės, nei teisingumo”.

Žmonės klaidinami dėl su PĮ patentais susijusių grėsmių, – sakoma pranešime. “Minimas direktyvos projektas yra apgaulingas, nes jis skatina paprastus žmones, o dažnai net ir profesionalius teisininkus – nespecialistus patentų srityje – klaidingai manyti, esą, jis neįtrauks programinės įrangos į patentuojamų dalykų sąrašą.

Programinės įrangos patentai pavojingi visai ekonomikai, tame tarpe ir Europos ekonomikai. Įstatymų leidėjai turėtų įsiklausyti į perspėjimus, kuriuos išsakė tokios pripažintos organizacijos kaip Deutsche Bank Research, Kilio pasaulinės ekonomikos institutas ir PricewaterhouseCoopers.
Pagal stojimo sutartį nuo lapkričio 1 d. Europos Sąjungoje galioja nauji balsų svoriai. Bendras visų šalių, pritariančių gegužės 18 d. pasiūlymui, balsų skaičius lygus 216, taigi, jis nepasiekia reikalingų 232 balsų ribos. Jei ES Taryba priimtų bendrą poziciją, neturėdama pakankamos paramos, tai būtų daugiau nei apgailėtinas precedentas Europos demokratijai.
Negana to, tarp tų 216 balsų yra ir Olandijos bei Vokietijos balsai, prieštaraujantys šių šalių nacionalinių parlamentų valiai. Liepos 1 d. gausi Tweede Kamer dauguma išleido rezoliuciją, kuria ragino Olandijos vyriausybę neremti minimo direktyvos projekto. Spalio 21 d. visos keturios Vokietijos Bundestago grupės užėmė panašią poziciją ir kritikavo gegužės 18 d. projektą kaip įteisinantį programinės įrangos patentus.
Grupė tvirtina, kad, jei ES Taryba priimtų gegužę pateiktą įstatymo projektą, tai būtų nedemokratiška, nes ES narių balsų reikšmingumas pasikeitė, o tai reiškia, kad pirminį projektą palaikę Tarybos nariai jau nebeturi daugumos balsų.

Florianas Miuleris, antipatentinės svetainės įkūrėjas, pasakė, kad šis pareiškimas pasirodė pačiu atsakingiausiu momentu, nes ES Taryba susirinks šią savaitę ir greitai turėtų oficialiai priimti pasiūlytus direktyvos pakeitimus.

Praėjusią savaitę antipatentinė kampanija įgavo dar vieną impulsą: Lenkijos vyriausybė paskelbė nebepalaikanti patentinės direktyvos.

Views All Time
Views All Time
3194
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!