Kaspersky™ Anti-Hacker yra paprastos struktūros apsaugos sistema nuo pavojingo įsibrovimo kaip iš lokalaus tinklo, taip ir iš Interneto. Pasirinkus šį sprendimą Jūs įsigyjate galimybę išvengti bet kokių veiksmų, kurie gali pakenkti kompiuteryje saugomai informacijai, o taip pat išvengti kompiuterinių įsilaužėlių (dažnai vadinamų hakeriais) antpuolius.

Pagrindinės charakteristikos Kaspersky™ Anti-Hacker apsaugo personalinį kompiuterį nuo neteisėto (nesankcionuoto) išorinio įsibrovimo analizuojant visas tinkle atliekamas operacijas. Programa garantuoja pilną Internet-aplikacijų aktyvumo kontrolę, o taip pat filtruoja priimamų ir išsiunčiamų duomenų rinkinius. Kadangi į programos struktūrą įtraukta “besimokanti” funkcija, vartotojas gali nurodyti tokius apsaugos sistemos nustatymus, kurie tiksliai atitinka jo reikalavimus ir sistemos konfigūracijas.

Galimybės:

“anti-haker” rinkinys
Internet-aplikacijų aktyvumo stebėjimas
Duomenų rinkinių filtracija
Nustatomi apsaugos lygiai
100% saugomų duomenų apsauga nuo pažeidimo ir pagrobimo
Patogi valdymo aplinka Techninė pagalba
Pagrindiniai veikimo ypatumai, galimybės ir privalumai Absoliuti aktyvumo kontrole tinkle Kaspersky™ Anti-Hacker garantuoja visapusišką jūsų kompiuterio darbo kontrolę remiantis dviejų lygių analizės tinklo sistemos aktyvumo kontrolės funkcija:
Operacijos aplikacijų lygyje (aukšto lygio operacijos). Kompleksinė aktyvumo analizė tokių Internet-aplikacijų, kaip Web-naršyklė, pašto aplikacijos, duomenų perdavimo aplikacijos ir kt.
Operacijos duomenų rinkinių lygyje (žemo lygio operacijos). Šiame lygyje Kaspersky™ Anti-Hacker analizuoja duomenų rinkinius, kurie yra perduodami arba priimami kompiuteriu.

Filtravimo taisyklių nustatymas
Priklausomai nuo užduoties programa leidžia kurti arba keisti bet kokį taisyklių rinkinį kaip aplikacijų veiksnumo atsekimui, taip ir rinkinio filtracijai.

Operacijos aplikacijų lygyje.

Kaspersky™ Anti-Hacker leidžia nustatyti saugumo taisykles, leidžiančios arba uždraudžiančias tinklinį aplikacijos aktyvumą. Leistino aktyvumo rūšis gali priklausyti nuo aplikacijos tipo – pašto klientas, Internet žinučių priėmėjas (ICQ ir kt.), arba gali priklausyti nuo nustatymo sąrašų nutolusių tarnybų ir adresų, su kuriais gali susijungti aplikacija. Jeigu bus aptiktos operacijos, kurių funkcijos nukreiptos nuo nustatytų taisyklių, vartotojas bus įspėtas ir pagal galimybę galės nutraukti nepageidaujamus veiksmus. Būtent dėl šitos galimybės ne viena programa-“šnipas” neturi galimybę nusiųsi konfidencialią informaciją, kuri saugoma kompiuteryje.

Operacijos duomenų rinkinių lygyje.

Nustatant filtravimo taisykles duomenų rinkiniams galima leisti arba uždrausti tam tikrų duomenų rinkinių perdavimą. Sprendimas apie tolimesnius veiksmus priimamas analizuojant informaciją, saugomą rinkinio antraštėje: laiško siuntėjo arba gavėjo IP-adresas, naudojančio duomenų perdavimo protokolą ir kt. Šiuo atveju, taisyklės taikomos visoms aplikacijoms. Rinkinių filtracijos taisyklių panaudojimas suteikia efektyvią apsaugą nuo įvairių kompiuterinių įsilaužėlių (piratų) antpuoliu.
Efektyvi apsauga prieš visus žinomus kompiuterinių piratų antpuolių tipus.

Dalis Kaspersky™ Anti-Hacker funkcijų atliekamos automatiškai. Antpuolių detektorius suteikia patikimą apsaugą nuo tokių gerai žinomų įsilaužėlių antpuolių kaip virtualių šliuzų (portas) skanavimas, DoS antpuoliai ir kt.

Sureguliuojami apsaugos lygiai.
Priklausomai nuo vartotojo reikalavimų, Kaspersky™ Anti-Hacker leidžia pasirinkti viena iš penkių programoje nustatytų apsaugos lygių: pradedant kompiuterio apsaugos atjungimu, o pabaigiant prisijungimo prie tinklo blokavimu. Kiekvienam lygiui galima nurodyti specifinius nustatymus aplikacijoms ir rinkinių filtracijai.

Unikali kompiuterio “paslėpimo” technologijų sistema
Pasirenkant tam tikrą apsaugos lygį galima nurodyti papildomą kompiuterio “nematomumo” funkciją. SmartStealth™ technologijos dėka labai sumažėja tikimybė aptikti kompiuterį iš išorės. Šitame darbo režime Kaspersky™ Anti-Hacker uždraudžia bet kokį kompiuterio aktyvumą tinkle, išskyrus leistinus veiksmus pagal nurodytas taisykles. Ši technologija leidžia išvengti bet kokio tipo kompiuterinių įsilaužėlių antpuolius, įskaitant DoS (Denial of Service), tuo pat metu niekaip nekenkiant vartotojo darbui su Internetu.

Automatinė besimokanti sistema
Kaspersky™ Anti-Hacker struktūroje yra numatyta galimybė plėsti Internet-aplikacijų apsaugos taisyklių sąrašą, naudojantis besimokančia funkcija. Tuo atveju, jei nustatymuose nebuvo aprašyti tam tikri specifiniai reikalavimai, vartotojas pats gali suformuluoti taisykles, skirtas tik tam tikrai Internet-aplikacijai ir ateityje jos bus pritaikomos automatiškai. Tai leidžia nustatyti tarptinklinį skydą konkrečiam vartotojui darbui su tam tikru kompiuteriu.

Vykdančiųjų bylu originalumo tikrinimas
Kaspersky Anti-Hacker aprūpina aplikacijas apsauga nuo originalių vykdančiųjų bylų pakeitimo. Jeigu bus aptiktas minėtas pakeitimas, egzistuoja galimybė uždrausti tai aplikacijai bet kokį tinklinį aktyvumą. Tokiu būdu, visos ankščiau tai aplikacijai užduotos taisyklės bus užblokuotos. Arba gali būti ignoruojami įspėjimai ir jokie pakeitimai nebus įtraukti į tam tikrai aplikacijai skirtas taisykles. Vykdančiųjų failų patikrinimas atliekamas skaičiuojant jų kontrolines sumas (CRC) sukūrus failą ir periodiškai tikrinamos jų reikšmės.

Tinklinių jungčių valdymas
Kaspersky™ Anti-Hacker struktūroje įdiegtas modulis atsakantis už informacijos kaupimą. Yra fiksuojami įrašai, kuriuose fiksuojamos visos nustatytos tinklinės jungtys, atidaryti virtualūs šliuzai (vadinami portais) ir aktyvios Internet-aplikacijos. Esant būtinumui vartotojas gali nutraukti bet kokią įtartiną jungtį.

Detalizuota ataskaita
Kaspersky™ Anti-Hacker įrašo į žurnalą vartotojo nustatytų tinklinių atsitikimų statistiką. Detaliai pateikiama ataskaita padeda nustatyti silpniausias kompiuterio apsaugos sistemos vietas.

Sisteminiai reikalavimai

OS: Windows 95 (OSR2)/98/ME, Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition arba Windows XP Professional
50 MB laisvos vietos kaupiklyje
PC su Windows 95 (OSR 2)/98/Me/NT Workstation 4.0 turi būti:
Intel® Pentium® 133MHz arba geresnis, jei Windows 98 /Windows NT;
Intel® Pentium® 150MHz arba geresnis, jei Windows 95B /Windows Me;
32 MB RAM;
Service Pack в. 6.0 arba geresnis
Įdiegtas WinSock2
PK kuriame įdiegta Windows 2000 Professional OS:
Intel® Pentium® 133MHz arba geresnis
64 MB RAM
PK su įdiegta Windows XP Home Edition /Windows XP Professional operacine sistema
Intel® Pentium® 300 MHz
128 RAM
Apie produktą

2 eilutės
Labai efektyvi ir paprasta vartojime kompiuterio apsauga nuo kompiuterinių įsilaužėlių (hakerių) antpuolių ir neteisėto duomenų pasisavinimo.

4 eilutės
Labai efektyvi ir paprasta vartojime kompiuterio apsauga nuo kompiuterinių įsilaužėlių (hakerių) antpuolių ir neteisėto duomenų pasisavinimo. Dviejų lygių apsauga atlieka visapusišką programinių aplikacijų ir perduodamų duomenų rinkinių kontrolę. Nuosavų nustatymų kūrimo galimybė.

8 eilutės
Kaspersky™ Anti-Hacker yra nauja atskaitos riba informacijos, saugomos personaliniame kompiuteryje, apsaugos sistemose nuo pavojingo išorinio poveikio. Dviejų lygių apsaugos dėka – Internet-aplikacijų aktyvumo analizė ir rinkinių filtracija – egzistuoja patikima apsauga nuo neteisėto duomenų pasisavinimo bei apsauga nuo kompiuterinių įsilaužimų. Kaspersky™ Anti-Hacker leidžia nustatyti specifines apsaugos taisykles kiekvienam paminėtam metodui – leisti arba uždrausti aplikacijoms tam tikrus aktyvumo tipus, arba visiškai uždrausti duomenų perdavimą su tam tikrais IP-adresais arba pagal nurodytą protokolą. Penkių lygių apsaugos dėka, vartotojas gali nustatyti apsaugos sistemą pagal savo keliamus reikalavimus.

Views All Time
Views All Time
2717
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!