Vienintėlis ir pats svarbiausias dalykas, kurį žinių įgijimui gali panaudoti hakeris-naujokas tai gauti Linux ar BSD-Unix kopiją, ją instaliuoti ir paleisti personaliniame kompiuteryje. Pasaulyje yra ir kitu operacinių sistemų šalia Unix, tačiau negalėsite skaityti bei modifikuoti jų kodo.

Mokytis hakeriavimo su mašinomis, dirbančiomis DOS, Windows arba MacOS pagrindu – tai tas pats, kas šokti su gipsuotom kojom. Be to, Unix – tai Interneto operacinė sistema. Nors jūs galite išmokti naudotis Internetu ir nežinodami Unix, tačiau negalite būti Internet–hakeriu. Būtent dėl šitos priežasties šiandieninė hakerių kultūra yra smarkiai sukoncentruota į Unix. Tad pasileiskite Unix (arba Linux), išmokite jį, naudokite Internetą, skaitykite kodus, modifikuokite juos. Tokiu būdu jūs įgysite tiek žinių, apie kurias net nesvajojote mokymosi pradžioje.

Views All Time
Views All Time
1555
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!