Kalbant apie Europą, reikia atskirai paminėti į interneto plėtrą orientuotą politiką. Europa kaip regionas gana ženkliai atsilikusi nuo JAV interneto ir globalaus tinklo srityse. Todėl nemažai dėmesio skiriama specialiai į šią problemą orientuotų programų kūrimui.

Europos Komisijos iniciatyva pavadinta “eEurope” (24) siekia sukurti skaitmeningai išprususią ir socialiai apimančią Europą, prijungdama kiekvieną žemyno individą ir verslo organizaciją prie interneto. Tai bus pasiekta, orientuojantis į 10 prioritetinių sričių, kurios apima elektroninės komercijos ir kortelių su integrine mikroschema supaprastinimą, priėjimo prie interneto neįgaliesiems, studijuojantiems ir pan. palengvinimą ir užtikrinimą, sveikatos apsaugos gerinimą, transporto paslaugų užtikrinimą, ir t.t. Komisija pasisako už pigesnes prisijungimo kainas, didesnę kapitalo riziką, naujų technologijų verslui diegimą ir visos su vyriausybe susijusios informacijos pateikimą internete. Šią iniciatyvą pradėjo komisijos prezidentas Romano Prodi 1999m. gruodžio mėn. pradžioje. Tikimasi, kad Europa, gali pasiekti JAV sėkmę, kur 2.3 mln. darbų yra sukurti tiesiogiai per interneto kompanijas. Vien 1999m. JAV buvo įkurta 700 tūkst. interneto darbų vietų. “eEuropos” planai bus pradėti įgyvendinti per Portugalijos prezidentavimą Europos Sąjungoje, kuris prasidės 2000 m. sausio mėn.

24 – http://www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905355463&rel=true

Views All Time
Views All Time
2252
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!