Kaip rodo praktika, priėmus Lietuvoje elektroninio parašo įstatymą, el. parašas labiausiai populiarėja valstybiniame sektoriuje, kuriame ir pritaikomas plačiausiai. Valstybinių institucijų atstovai suinteresuoti elektroniniu „antspaudu“ patvirtinti dokumentus, nes tai sutaupo laiko, sumažina fizinį atstumą tarp šalių. Jis labiausiai paplitęs organizacijose, bendraujančiose su dideliu skaičiumi išorinių klientų.

Iniciatyvos, kuriami planai ir ekspertų prognozės rodo, kad ši ES ganėtinai plačiai vartojama elektroninė naujovė mūsų šalyje taip pat populiarės.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas el. valdžios ir el. paslaugų plėtrai, iki 2008 metų planuojama apie 80 proc. – beveik 25 tūkst. – valstybės tarnautojų aprūpinti ne tik sertifikatais, el. parašais, bet ir jo formavimo bei tikrinimo įranga. Tokias prognozes kovo 29 d. pateikė Vyriausybėje vykusio seminaro apie el. parašą bei jo perspektyvas dalyviai.

Su el. parašo projekto įgyvendinimu bei populiarinimu susiję darbai rodo, jog vykdoma kryptinga veikla. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu, 2005 m. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ sukūrė el. parašo formavimo bei tikrinimo programinę įrangą „JustaGE“, kurią įdiegus kompiuteryje, galima pasirašyti bei tikrinti el. parašo autentiškumą. Tai naujovė Lietuvoje.

Netrukus ją žadama iš pradžių pasiūlyti išbandyti, o vėliau ir naudoti viešojo administravimo sistemos darbuotojams.

„Šiuo metu „JustaGE“ įranga yra perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris ją testuoja. Kai bus baigti bandomieji darbai, komitetas įrangą perduos valstybinėms įstaigoms ir įmonėms, kurios ja naudosis pasirašydamos el. parašu“, – Penki.lt sakė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ vyriausiasis rinkodaros vadybininkas Edgaras Dadašovas.

Nuo el. parašo projekto pradžios su šiuo projektu vienintelė šalyje dirbanti bendrovė įnešė nemažą indėlį. Šiuo metu su 21 įstaiga bendradarbiaujančio „Skaitmeninio sertifikavimo centro“ atstovo teigimu, bendrovė ir toliau populiarins šią naujovę plėtodama registravimo tarnybų tinklą, teikdama konsultavimo bei mokymo paslaugas.

Verslo sektorius vis dar „vengia“ el. parašo

Lietuvoje jau pradedama kalbėti ir apie galimybes el. parašą pritaikyti verslui. Šiuo metu su specialiai šiam sektoriui jau parengtais ir testuojamais projektais bandoma supažindinti suinteresuotus asmenis. Vienas iš tokių projektų – mobilioji PKI realizacija (WPKI).

Bet, kaip kovo 29 d. pabrėžė Vyriausybėje vykusiame seminare dalyvavęs bendrovės „Omnitel“ projekto vadovas Ramūnas Šablinskas, netgi didelių šalies kompanijų ir bendrovių atstovai nėra labai suinteresuoti įsigyti skaitmeninį sertifikatą, suteikiančiu teisę dokumentus tvirtinti el. parašu.

„Sudėtinga įtikinti įmones naudoti el. parašą, nes vartotojai netiki jo technologijos nauda. Taip pat sudėtinga įdiegti įrangą kompiuteryje bei išmokyti ja naudotis“, – kalbėjo R. Šablinskas.

Pasak jo, dar viena kliūtis – teigiamų pavyzdžių nebuvimas valstybiniame sektoriuje, kuriais rinka galėtų sekti. Nors valstybinės institucijos jau pradeda vis plačiau naudotis šia naujove, tačiau apie ją pamiršta informuoti visuomenę.

„Pavyzdžiui, Seimo priimami įstatymai nėra internete publikuojami pasirašyti elektroniniu parašu“, – per seminarą kalbėjo „Omnitel“ atstovas.

Visuomenei trūksta žinių

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Elektroninio parašo skyriaus vedėjas Evaldas Židonis taip pat pritaria nuomonei, kad visuomenei trūksta informacijos, supratimo apie el. parašą bei jo panaudojimo galimybes ir privalumus.

„Šiuo metu vienas iš tikslų yra paruošti mokymo priemones ir programas apie el. parašą, kurios būtų prieinamos plačiajai visuomenei, ir jas būtų galima publikuoti mūsų interneto svetainėje. Kai kurias jau turime ir dabar. Be to, dabar ruošiama programa, kuri pirmiausia bus skirta švietimo ir ugdymo įstaigoms“, – Penki.lt sakė E. Židonis.

Kaip pastebėjo seminaro dalyviai, iki šiol nėra viešosios el. parašo infrastruktūros, o įprastinės susiduria su problemomis. Šia problemą bandoma spręsti. Kaip teigia E. Židonis, šiuo metu vienas svarbiausių uždavinių yra el. dokumentų valdymo, archyvavimo valdymo sistemų pildymas bei stabilios teisinės bazės kūrimas. Tokia bazė užtikrintų bei skatintų el. parašo naudojimą ne tik viešojo administravimo, bet ir verslo sektoriuje.

Views All Time
Views All Time
3677
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!