Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT tęsia ir aktyvina švietėjišką veiklą, papildydama resursus mokslinių-praktinių konferencijų medžiagomis, žurnalų ir knygų elektroninėmis versijomis.

Ypač glaudūs ir partneriški santykiai pastebimi lietuviškos leidyklos „Aušra“ ir eBibliotekos bendradarbiavime. Leidykla yra pateikusi Vitalijos Stavinskienės knygą „Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944-2000 metai“, eilę Sigito Birgelio poezijos rinkinių, rašytojo Antano Suraučiaus „Per karo okupacijas“ knygą.
Taip pat norime atkreipti skaitytojų dėmesi į dr. Algimanto Liekio išleistą knygą „Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos aktualijos“ iš serijos Lietuvos mokslas.

Biblioteka pasipildė naujo mokslinio žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ bei krikščioniškos minties laikraščio „XXI amžius“ resursais. Pradėtas glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos muziejų asociacija. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras pateikė leidinio „Žemaičių žemė“ ir Lietuvos dailės muziejus „Metraštis“ elektronines versijas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Krymo respublikinės M. K. Čiurlionio lietuvių kultūros draugijos leidžiamo laikraščio „Tiltas“ elektroninę versija galima rasti tik mūsų bibliotekoje.

Gausų konferencijų resursų kiekį papildė Vilniaus kolegija. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kolpingo, Utenos, Vilniaus teisės ir verslo kolegijomis bei Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centru Kėdainiuose dėl resursų talpinimo bibliotekoje eLIBRARY.LT.

Biblioteka tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais. Šių metų pradžioje pradėtos talpinti Klaipėdos Universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros leidinių, KU Tęstinių studijų instituto konferencijų ir LŽUU magistrų ir doktorantų darbų elektroninės versijos. Bibliotekoje patalpinti Tarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuvos kryždirbystė pasauliniame kontekste“, skirtos LKMA akademiko prof. habil. dr. Vacio Miliaus atminimui, resursai.

Iki šiol Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT skaitytojai apsilankė apie 120 tūkst. kartų. Nacionalinių resursų apimtį sudaro apie 11 tūkst. įvairios apimties failų. Skaitytojų ratas pasipildė lanyktojais iš Liuksemburgo, Libano, JAV uiversitetų ir net Kokosų salų (Australija), esančių Indijos vandenyne.

Tuo pačiu norime išreikšti padėką Informacinės visuomenės plėtros komitetui (IVPK) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT IT pripažinimą geriausiu 2005 m. projektu informacinių technologijų naudojimo suaugusiųjų švietime ir mokyme kategorijoje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti įvairias Lietuvos ir užsienio organizacijas Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT kūrime ir talpinant mokslo, švietimo, kultūros bei informacinės pažangos resursų elektronines versijas. Turite puikią galimybę paremti Pasaulio lietuvių bendruomenę žiniomis ir informacija. Kiekvienas iš Jūsų, pateikdamas savo darbų elektronines versijas, įdėsite svarų indėlį plėtojant žinių visuomenės procesą bei kaupiant Lietuvos nacionalinius resursus.

Kontaktinis asmuo:
Algirdas Aušra, direktorius
VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras

Views All Time
Views All Time
3569
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!