Dauguma kompiuterinių nusikaltimų bankinėje sferoje Armėnijoje atliekama per Internetą.

Apie tai ARMINFO korespondentui seminaro „Teisinė informacinių technologijų terpė ir jų atitikimas europiniams standartams“ metu pranešė juridinė visuomeninės organizacijos „Internews“ ekspertė kompiuterinio nusikalstamumo klausimais Olga Safarian.

Jos žodžiais, kaip ir visame pasaulyje, Armėnijoje sunku atskleisti tokius nusikaltimus, nes patys bankai, bijodami prarasti klientus, vengia skelbti panašią informaciją. Olga Safarian pranešė, kad iki šiai dienai už tokius nusikaltimus dar neišaiškintas ir nenubaustas nė vienas žmogus, nes Armėnijoje dar nėra kam imtis tokių nusikaltimų kontrolės. „Savo ataskaitoje aš siūlau, kaip ir NVS šalyse, sukurti kompiuterinių nusikaltimų kontrolės valdybą. Šiuo metu niekas nežino, kas turėtų tirti tokius nusikaltimus, vadinasi, neturime ir jokios statistikos“, – pareiškė ekspertė. Taip pat ji pažymėjo, kad 2003 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujasis Baudžiamasis kodeksas, kurio 24-asis skyrius, sudarytas iš 7 dalių, skirtas vien tik kompiuteriniams nusikaltimams.

Bausmė už patį sunkiausią dėl neatsargumo padarytą nusikaltimą, padarius žalą sveikatai ar sukėlus kitas sunkias pasekmes, numatyta 254 straipsnio ketvirtojoje dalyje. Ji numato nuo 6 iki 12 metų laisvės atėmimo už nesankcionuotą priėjimą prie kompiuterinės informacijos. „Šis straipsnis nieko nesako apie tai, kas laikoma sunkiomis pasekmėmis, o tai gali apsunkinti jo pritaikymą“, – pareiškė ekspertė.

Views All Time
Views All Time
1908
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!