Vilniaus Šolom – Aleichemo vidurinė mokykla buvo įkurta 1989m. spalio mėn. Tai yra vienintelė valstybinė žydų mokykla Lietuvoje. Šiuo metu mokykloje mokosi 200 vaikų 7-16 metų amžiaus. 2002 metais mokyklą po 60 metų baigia pirmoji žydų abiturientų laida. Mokykloje pagrindiniai dalykai dėstomi lietuvių kalba, o žydiškų dalykų koncentrą sudaro hebrajų kalba, žydų istorija, žydų tradicijos ir tikyba. Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla yra pasaulietinė. Mokykloje yra švenčiamos visos žydų religinės šventės. Mokyklai yra suteikta teisė dirbti pagal žydų švenčių kalendorių. Mokykloje dėstoma sustiprinta aglų kalba. Dirba daug gerų ir talentingų mokytojų, trys mokslo daktarai, daug mokytojų metodininkų ir vyr. mokytojų.

Mokykla yra remiama Izraelio Švietimo ministerijos. Kiekvienas mokslo metais mokykloje dirba trys Izraelio mokytojai, kurie dėsto visus žydiškus dalykus. Izraelio valstybė suteikia mokyklai didelę metodinę ir finansinę pagalbą. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Joint Distribution Committee, Švedijos žydų bendruomene. Daug darbų darome kartu su Lietuvos žydų bendruomene.

Esame laimingi, kad po 50 metų pertraukos Lietuvos žydų bendruomenės narių vaikai įgijo dideles galimybes mokytis savo kalbos, kultūros ir istorijos. Šiandien jie gali laisvai švęsti savo religines šventes, būti laisvi ir nepriklausomi.

Justiniškių g. 65
LT – 2056 Vilnius
tel./fax: 416013
E-mail: zyduvm@delfi.lt

Views All Time
Views All Time
4651
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!