Rugpjūčio 15-oji, Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena, ir sykiu Žolinė – žalumos suvešėjimo apogėjaus ir derliaus brandos šventė. Taisyklių, kaip švęsti, nėra – tai priklauso nuo bendruomenės temperamento, vaizduotės ir papročių.

Pasakojama, jog V-ame amžiuje Jeruzalėje apaštalai, atvėrę Marijos kapą, nerado jos kūno, tik daug gėlių ir žolynų. “Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas”, – taip Jėzaus mokinys apaštalas Jonas aprašė regėjimuose matytą Saulėtąją Moterį – Bažnyčios, kovojančios prieš biblinį slibiną, simbolį.

Per iškilmingas Žolinės atlaidų mišias giedama Marijos garbinimo giesmė Magnifika, o kaimo žmonės atneša pašventinti naujojo derliaus gėrybes ir žolynus, kurie vėliau, užkišti gryčioje už šventų paveikslų, sergi nuo gaisro, maro, bado bei kitų negandų. Vos nugriaudės perkūnija, žolynais smilkoma, geriamos jų arbatėlės.
 

Žolinės atlaidų 2012 m. programa
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose
2012 m. rugpjūčio 15–22 d.

2012 – P a l.  J U R G I O  M A T U L A I Č I O  M E T A I

Rugpjūčio 14 d., antradienis

18 val. atlaidų išvakarių pamaldos

Rugpjūčio 15 d., trečiadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)

Pagrindinė atlaidų diena

Patarnauja Alytaus dekanato bei kiti paskirti kunigai

Melsimės už Lietuvos žemdirbius

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Dvasininkų ir vienuolių diena

Elektrėnų dekanato diena (patarnauja Elektrėnų dekanato kunigai)

Melsimės už dvasininkus ir vienuolius bei melsime pašaukimų į dvasinį luomą

Rugpjūčio 17 d., penktadienis

Tikybos mokytojų bei pedagogų diena

Merkinės dekanato diena (patarnauja Merkinės dekanato kunigai)

Melsimės už tikybos mokytojus ir visus pedagogus, Katechetikos centrų darbuotojus

Rugpjūčio 18 d., šeštadienis

Šeimų diena

Širvintų dekanato diena (patarnauja Širvintų dekanato kunigai)

Melsimės už šeimas, Šeimos centrų darbuotojus

Rugpjūčio 19 d., sekmadienis

Parapijų ir bedruomenių diena

Pivašiūnų parapijos diena (patarnauja paskirti kunigai)

Melsimės už parapijas ir bendruomenes

12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Rugpjūčio 20 d., pirmadienis

Vaikų ir jaunimo diena

Stakliškių dekanato diena (patarnauja Stakliškių dekanato kunigai)

Melsimės už vaikus ir jaunimą, Jaunimo centrų darbuotojus.
Šią dieną taip pat melsimės, kad Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas, būtų paskelbtas šventuoju

Rugpjūčio 21 d., antradienis

Caritas darbuotojų ir ligonių diena

Kaišiadorių dekanato diena (patarnauja Kaišiadorių dekanato kunigai)

Melsimės už ligonius ir Caritas darbuotojus

Rugpjūčio 22 d., trečiadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS MINĖJIMAS

Rožinio maldos mylėtojų – „Gyvojo rožinio“ ir „Marijos legiono“ narių diena

Molėtų dekanato diena (patarnauja Molėtų dekanato kunigai)

12 val. atlaidų užbaigos pamaldos.

PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda nuo 11 iki 12 val.

Views All Time
Views All Time
68937
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!