Seimas antradienį pritarė Prezidentūros skandalą tyrusios parlamentinės komisijos išvadoms, jog prezidentas Rolandas Paksas “buvo ir yra pažeidžiamas” ir tai “sudaro grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui”.

Už komisijos išvadoms pritariantį nutarimą balsavo 70 parlamentarų, prieš – 16, dar 10 Seimo narių susilaikė. Komisijos išvadas parėmė ne tik opozicinės Tėvynės sąjungos – konsevatorių bei Liberalų ir centro frakcijos, bet ir dauguma valdančiųjų Socialdemokratinės koalicijos ir Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) frakcijų narių.

Seime iš viso yra 141 vieta, iš 4 yra laisvos.

“Prezidentas jau yra pirmiausia pažeidžiamas tuo, jog jis nesuvokia, koks yra pažeidžiamas”, – teigė opozicinės Liberalų ir centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis, paraginęs prezidentą pripažinti, “jog neišlaikė išbandymo valdžia ir atsistatydinti”.

“Turime priklausomą prezidentą nepriklausomoje valstybėje.(…) Tai valstybės griovimas iš viršaus”, – sakė opozicinės Tėvynės sąjungos – konservatorių narys Vytautas Landsbergis.

Jis paragino Seimo narius “padėti prezidentui tapti paprastu žmogumi”, nes tuomet jam neteks vykdyti įsipareigojimų savo finansiniams rėmėjams. “Prezidentą gali išvaduoti tik jo atleidimas, jis pats tikriausiai neišsivaduos”, – V.Landsbergis.

Valdančiosios Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) frakcijos seniūnas Alvydas Ramanauskas ragino prezidentą pasielgti taip, kaip jis elgėsi įtartinais ryšiais susitepusių teisėjų atžvilgiu.

“Prezidentas prašė juos pašalinti kaip tarnybinę etiką pažeidusius ir sukompromitavusius teismų sistemą bei pačią valstybę. Reikia tikėtis, jog prezidentas išsaugos šį valstybinį požiūrį ir kai kalbama apie pačios Prezidentūros bei visos valstybės sukompromitavimą”, – sakė socialliberalas, pažymėjęs, jog slaptos informacijos nutekėjimas iš Prezidentūros “griauna Lietuvos partnerių NATO pasitikėjimą”.

Komisijos išvadoms pritarė ir valdančiosios Socialdemokratinės koalicijos frakcijos atstovai. Frakcijos vardu kalbėjęs Seimo pirmininko pavaduotojas Vytenis Andriukaitis pareiškė, jog socialdemokratai pasisako už tolesnį tyrimą ir palaikys siūlymą sudaryti komisiją, tačiau pabrėžė, jog “per anksti mosuoti gąsdinimais”, nes tik komisija galės nustatyti, ar yra pagrindas apkaltai.

“Aš manau, jog prezidentas turėjo įsiklausyti į premjero patarimus, netgi paskutiniuosius”, – pažymėjo V.Andriukaitis.

A.Brazauskas pirmadienį susipažinęs su komisijos išvadomis žurnalistams sakė, jog prezidento vietoje jis atsistatydintų.

Komisijos išvadoms nepritarė prezidento įkurtos Liberalų demokratų partijos frakcijos bei Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos atstovai.

Parlamentinėje tyrimo komisijos narys liberaldemokratas Dailis Barakauskas teigė, jog komisijos išvados yra “neteisėtos ir nepagrįstos”, o komisija viršijo savo įgaliojimus, svarstydama prezidento atsakomybės klausimą. Tačiau Seimas nepritarė jo pateiktam alternatyviam nutarimo projekui.

Parlamentinė tyrimo komisija nustatė, jog przidento patarėjai darė neleistiną įtaką privatizavimui, viršydami savo kompetenciją kišosi į valstybės institucijų veiklą, piktnaudžiavo savo statusu.

Valstiečių ir Naujosios demokratijų partijos frakcijos seniūnė Kazimira Prunskienė taip pat pareiškė, jog komisijos išvados yra “tendencingos ir jų nedera palaikyti”, komisiją sudariusios politinės jėgos turėjo išankstinę nuomonę.

K.Prunskienės frakcijos atstovai į komisiją nebuvo įtraukti. “Vienas asmuo šioje istorijoje šūktelėjo, jog prezidentas yra lavonas, tuomet buvo sukurta komisija, ir visi apie tai pradėjo kalbėti garsiai. Aš siūlau visiems pabusti iš hipnozės”, – sakė Liberaldemokratų frakcijos seniūnas Henrikas Žukauskas.

Valstybės saugumo departamentas užfiksavo R.Pakso prezidentinės rinkimų kampanijos dosniausio rėmėjo Jurijaus Borisovo pokalbį telefonu, kuriame šis vadina valstybės vadovą “politiniu lavonu”.

Tai, jog prezidentas R.Paksas iki šiol neatsiribojo nuo J.Borisovo, per jį naudojasi Rusijos bendrovės “Almax” paslaugomis, komisijos pirmininko Aloyzo Sakalo nuomone, rodo, jog valstybės vadovas vis dar yra įtakojamas.

“Kol prezidentas bus valdomas, kol jis bus įtakojamas, tol tokia grėsmė išlieka”, – teigė komisijos išvadas pristatydamas komisijos pirmininkas socialdemokratas Aloyzas Sakalas.

Komisija konstatavo, jog ryšiais su Rusijos specialiosiomis tarnybomis įtariama kompanija “Almax” siekė “įtakoti ir valdyti Lietuvos politinius procesus”, “formuoti Prezidentūros struktūrą ir kadrus”.

A.Sakalas teigė, jog, komisijos nuomone, nacionalinis saugumas yra pažeidžiamas ne tik tuomet, kaip prie sienos “stovi tankų armija”, bet ir tada, kai siekiama “daryti įtaką valstybės institucijoms”, kai siekiama “užvaldyti dalį ekonominės erdvės”, kai įtakojamas pareigūnų skyrimas.

Komisijos pirmininkas pažymėjo, jog prezidentas gali būti priklausomas nuo rėmėjo ir dėl to, jog informavo J.Borisovą, kad slapta klausomasi pastarojo pokalbių. “Tą informaciją J.Borisovas sužinojo iš paties prezidento”, – teigė A.Sakalas.

Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus kovo 17 dieną asmeniškai informavo prezidentą, jog klausomasi J.Borisovo pokalbių ir įspėjo dėl jo keliamos grėsmės Prezidentūros autoritetui ir Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Komisija nustatė, jog kitą dieną J.Borisovas susitiko su prezidentu ir iš pokalbio su juo suprato, kad jo telefono klausomasi.

Susipažinę su išvadomis, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ir premjeras Algirdas Brazauskas pasiūlė prezidentui R.Paksui atsistatydinti.

Viešėdamas Alytuje R.Paksas pirmadienio vakarą pareiškė neatsistatydinsiąs. Tai dar kartą jis pakartojo antradienį savo kreipimesi į visuomenę. Jame prezidentas taip pat kategoriškai atmetė Seimo tyrimo komisijos išvadą.

“Manau, kad be įrodymų inkriminuodama man nebūtus dalykus, Seimo laikinoji tyrimo komisija ir pačia tyrimo eiga, ir išvadomis kaip tik ir patvirtino, jog siekiama vieno tikslo – bet kokiomis priemonėmis mane nušalinti”, – teigė R.Paksas.

Anot jo, “kaltintojų tikslas – ne išsiaiškinti tiesą, bet palaužti mane morališkai ir sunaikinti politiškai”.

Jeigu prezidentas pats neatsistatydins, jam Seime gali būti inicijuota apkalta. Manoma, kad apkaltai pritartų ne tik opozicinių, bet ir valdančiųjų frakcijų atstovai. Tam reikia surinkti ne mažiau kaip 36 parlamentarų parašus.

Prezidentui atstatydinti reikia ne mažiau kaip 85 parlamentarų balsų.

Views All Time
Views All Time
227
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!