Prezidentas Rolandas Paksas pirmadienį kreipdamasis į visuomenę per Lietuvos televizijas ir radijo stotis dar kartą pakartojo neatsistatydinsiąs, nors prisipažino padaręs klaidų, tačiau jos, Prezidento teigimu, nepadariusios žalos Lietuvai.

R.Paksas kreipdamasis per šalies televizijas į tautą, apkaltos procedūrą vertindamas kaip Prezidento nušalinimo bylą, atsiprašė žmonių už padarytas klaidas, tarp kurių ir nepavykęs Rusijos piliečio ir rinkimų kampanijos rėmėjo Jurijaus Borisovo skyrimas savo visuomeniniu patarėju. Kartu R. Paksas konstatavo, kad galutinėse Konstitucinio Teismo išvadose nebeliko pirmųjų skandalo pradžioje mestų kaltinimų, susijusių grėsmėmis nacionaliniam saugumui.

“Neliko nė užuominos apie ryšius su kitos valstybės nusikaltėliais, kaip buvau apšmeižtas pirmąją skandalo dieną. Nieko jau negirdėti ir apie grėsmes valstybės nacionaliniam saugumui. Visą tą laiką kiekvieną dieną absurdiškais prasimanymais buvo bandoma įtikinti Jus, kad tik nušalinus Prezidentą Lietuvoje suklestės demokratija ir nušvis naujas gyvenimas”, – sakė R. Paksas, kreipdamasis į žmones.

Pasak R. Pakso, dabar, kai pateiktos Konstitucinio Teismo išvados, kiekvienas žmogus gali įvertinti jo, kaip Prezidento, prasižengimus.

“Pripažindamas klaidas, kurių neišvengiau, vis dėlto noriu pasakyti: jos nebuvo tokios, kad padarytų žalos Lietuvai. Jokiu savo sprendimu ar veiksmu nepadariau žalos Lietuvai ir nepakenkiau mūsų šalies žmonių interesams”, – tikino R. Paksas.

Pripažinęs, kad nepajėgė apsaugoti piliečių nuo psichologinės įtampos ir neteisybės, kurią jie patiria neatgaudami indėlių ir žemės, nerasdami teisybės valdininkų kabinetuose ir teismuose, ir padėkojęs žmonėms už žmogiškąjį gerumą, nuoširdumą, R. Paksas teigė mokąs brangią kainą už bandymą priešintis sistemai.

“Šiandien aš moku brangią kainą už bandymą priešintis sistemai, kurios dalimi turėjau būti, tačiau nesutikau su tokiu man skirtu vaidmeniu. Už tai esu puolamas nuo pirmos mano kadencijos dienos, o pastaraisiais mėnesiais – itin negailestingai ir piktai žeminamas, šmeižiamas, niekinamas”, – sakė R. Paksas.

Prezidentas prisiminė buvęs daug kartų įkalbinėjamas, raginamas ir verčiamas atsistatydinti mainais už socialines garantijas, prezidentinę pensiją ir panašiai.

“Atsistatydinti būtų lengviausia, tačiau aš atėjau į šį postą ne tam, kad panaudočiau jį asmeninei gerovei. Atėjau ne dėl socialinių garantijų ar rezidencijos. Siekiau būti išrinktas Prezidentu, kad kartu su Jumis keisčiau visų mūsų gyvenimą. Valstybės vadovo padėtis, kaip tikėjau, yra geriausia galimybė siekti šio tikslo. Tvirtas mano sprendimas neatsistatydinti tebus padrąsinimas ir Jums, mielieji žmonės. Bet kokioje situacijoje žmogus turi siekti teisingumo, ginti savo teises, suteiktas Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Raginu Jus niekada nenuleisti rankų ir neprarasti tikėjimo teisingumu”, – sakė R. Paksas.

Veikiausiai jau paskutinėje kaip Prezidento kalboje R. Paksas ragino nenusivilti savo šalimi, demokratija ir teisingumu.

“Prieš metus Jūs išrinkote mane Prezidentu. Netrukus taip pat Jūsų išrinkti Seimo nariai spręs mano, kaip valstybės vadovo, likimą. Ar parlamentarų sprendimas išreiškė Jūsų valią, Jūs atsakysite dar šiais metais rinkdami naująjį Seimą. Žinau, jog daugelis iš Jūsų su nerimu laukiate apkaltos proceso pabaigos. Girdėjau ir tai, kad žmonės ketina išreikšti savo poziciją, ateidami prie Seimo rūmų. Kviečiu visur ir visada išsaugoti rimtį ir santarvės dvasią”, – sakė R. Paksas.

R. Paksas tikino bet kokį Seimo sprendimą priimsiąs garbingai ir pabrėžė toliau kovosiąs dėl savo tikslų, kurių siekė eidamas į Prezidentus.

“Visada kovosiu prieš tikrąsias, o ne išgalvotas grėsmes valstybės nacionaliniam saugumui. Kovosiu prieš žmonių nuskurdinimą, korupciją, vis didėjantį turtinį atotrūkį, Europos Sąjungos lėšų grobstymą, narkomaniją ir narkomafiją, organizuotą nusikalstamumą, savanorišką dėl nepakeliamo vargo Lietuvos žmonių tremtį į svetimus kraštus”, – sakė R. Paksas, reikšdamas viltį, kad Lietuva pasikeis, ir sveikindamas žmones su šv. Velykomis.

Views All Time
Views All Time
1656
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!