Skandalo krečiamas prezidentas Rolandas Paksas pareiškė neketinantis trauktis ir sumenkino nederamus Prezidentūros ryšius atskleidusios parlamentinės komisijos išvadas. “Visada gyniau ir ginsiu Lietuvos valstybės ir jos žmonių interesus. Niekas manęs neprivers iš šio kelio pasitraukti”, – pareiškė R.Paksas įrašytame kreipimesi į visuomenę, kurį antradienio vakarą turi transliuoti šalies televizijos kanalai.

R.Paksas kategoriškai atmetė pirmadienį paskelbtą Seimo tyrimo komisijos išvadą, jog prezidentas buvo ir yra pažeidžiamas dėl savo ryšių, ir tai kelia grėsmes nacionaliniam saugumui.

“Šis dokumentas iš tikrųjų neatskleidė nieko naujo, nes visą lapkritį jums nuosekliai, emocingai ir be faktų buvo brukama mintis, neva prezidentą yra supančiojusios nusikalstamos struktūros”, – teigė R.Paksas.

Anot jo, “komisijos pirmininkas ir kai kurie jos nariai savo išankstinę nuomonę skelbė viešai, nepaisydami savaime suprantamo principo, kad jie negali būti iš anksto nusiteikę prieš instituciją ar asmenį, kurio atžvilgiu atlieka tyrimą”.

R.Pakso vertinimu, Prezidentūra pateko į skandalą, nes “kai kurios mano inicijuotos permainos sukėlė aršų pasipriešinimą”.

“Augantis Lietuvos žmonių palankumas ir pritarimas mano veiksmams išgąsdino kai kurias politines jėgas, kad į būsimą Seimą pateks daugiau politikų, palaikančių mano programą”, – skandalo priežastis aiškina R.Paksas.

Jis taip pat pareiškė, kad parlamentinė komisija tendencingai siekė jo nušalinimo. “Manau, kad be įrodymų inkriminuodama man nebūtus dalykus, Seimo laikinoji tyrimo komisija ir pačia tyrimo eiga, ir išvadomis kaip tik ir patvirtino, jog siekiama vieno tikslo – bet kokiomis priemonėmis mane nušalinti”, – teigė R.Paksas.

Anot jo, “kaltintojų tikslas – ne išsiaiškinti tiesą, bet palaužti mane morališkai ir sunaikinti politiškai”.

R.Paksas, atmetęs parlamentinės tyrimo komisijos prašymą atvykti į komisijos posėdį ir atsakyti į ją dominančius klausimus, apkaltino komisiją nenoru jį išklausyti prezidentui patinkančia “forma”.

“Komisija pasipriešino mano valiai atsakyti į visus ją dominančius klausimus tokia forma, kuri būtų pagarbi Seimui ir nežeistų prezidento institucijos”, – teigė R.Paksas.

Jis taip pat kaltino komisiją viršijo savo kompetenciją, nes daugeliu jos teiginių “pasakoma tai, ką galėtų nustatyti tik teisėsaugos institucijos”. Prezidentas pakartojo nepažeidęs Konstitucijos, įstatymų ir Seime duotos priesaikos.

“Sukeltą skandalą ir nesiliaujančius reikalavimus atsistatydinti vertinu tik kaip prieš mano asmenį ir mano pradėtas iniciatyvas nukreiptą politinį veiksmą”, – pareiškė R.Paksas. Jis taip pat ragino “nepasiduoti nesantaikos kurstymui ir visuomenės skaldymui”.

Views All Time
Views All Time
290
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!