Prie slapto balsavimo kabinų vakar Seimo nariai sprendė prezidento likimą.

Vakar Seimas po ilgiau kaip 5 mėnesius trukusio politinio skandalo padėjo tašką – vos kelių balsų persvara nušalino prezidentą Rolandą Paksą. Balsavimo rezultatai sukiršino valdančiąją Seimo daugumą.

Vakar ryte prezidento Rolando Pakso apkaltos proceso finalas prasidėjo neramiai. Iki pat balsavimo dėl prezidento nušalinimo rezultatų paskelbimo nebuvo aišku, ar tam užteks parlamentarų balsų. Jau pasibaigus balsavimui kai kurie liberalcentristai ir konservatoriai, prieš tai tikinę, esą už Pakso nušalinimą balsuos 100-115 Seimo narių, prabilo apie proceso metu patirtą moralinį spaudimą. “Spaudimas buvo didžiulis”, – teigė liberalcentristas Gintaras Steponavičius.

Nors šalies vadovas Paksas žadėjo atvykti į Seimą ir tarti paskutinį žodį prieš parlamentarams balsuojant, tikslus jo atvykimo laikas nebuvo žinomas. Po parlamento rūmus vaikščiojo keli prezidento patarėjai, tikinę, esą apkaltos rezultatas galįs būti ir palankus Paksui.

Apkaltos posėdyje buvo išklausyti pirmadienį nespėję pasisakyti Pakso advokatai. Po jų kalbos gynėjai ir kaltintojai pasikeitė replikomis, kurioms dar nepasibaigus į parlamentą paskutinį kartą atvyko prezidentas. Paksas į posėdžių salę įėjo pro šonines duris. Daugelis parlamentarų jo nė nepastebėjo. Pirmą kartą šalies istorijoje prezidentas nebuvo sutiktas pagarbiai atsistojant. “Jis atvyko į savo teismą”, – replikavo parlamentarai.

Tuo metu prezidento advokatas Rimas Andrikis tikino, kad kaltinimų šalies vadovui tyrimas parlamente pažeidė jo teisę į gynybą, o nemotyvuoti kaltinimai – nekaltumo prezumpciją.

Po gynėjų ir kaltintojų replikų kalbėjo prezidentas, savo kalbą pirmą kartą per skandalą skyręs ne Lietuvos žmonėms, o Seimui. Paksas neigė jam mestus kaltinimus ir kreipėsi į Seimo narių, atstovaujančių tautą, sąžinę. Jam baigus kalbėti pasigirdo proprezidentinių liberaldemokratų ir kai kurių socialdemokratų plojimai.

Po emocingos baigiamosios šalies vadovo kalbos apkaltos posėdžio pirmininkas Aukščiausiojo Teismo vadovas Vytautas Greičius paskelbė slaptą balsavimą. Liberaldemokratų frakcija balsuoti atsisakė.

Laukdami eilėje prie parlamento fojė pastatytų balsavimo kabinų Seimo nariai dalijosi įspūdžiais apie prezidento, jo gynėjų ir kaltintojų kalbas. Parlamentarai vieningai tvirtino, kad kaltintojų kalbos buvo neįtaigios, nors ir pagrįstos teisiniais argumentais, o kai kurių šalies vadovo advokatų kalbas vertino palankiai.

Daugiausia komentarų sulaukė Pakso kalba. “Gaila, kad jis taip ilgai tęsė, galėjo savo nuomonę išdėstyti ir anksčiau”, – sakė socialdemokratas Alfonsas Macaitis. Jo bendrapartietis ministras Zigmantas Balčytis teigė, kad “Seimo narių nuomonė yra suformuota ir prezidento kalba jos nekeičia. Tai normalus atsiprašymas, daug jų esame girdėję”, – sakė susisiekimo ministras.

Tėvynės sąjungos garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis teigė kalboje neišgirdęs nieko naujo. “Ta pati stilistika, tas pats sąvokų klastojimas. Priesaikos sulaužymas ir Konstitucijos pažeidimas nėra klaida. Vaikams kalbama tokiais žodžiais”, – sakė konservatorius. Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas sakė, kad prezidentas pasakė daug tiesos. “Nebeliko kaltinimo sąmokslais, nebeliko įtarinėjimų, tiesiog nuoširdžiai pasakė, kad padarė klaidų ir dėl jų yra kaltas”, sakė Paulauskas.

Pasibaigus balsavimui posėdžio pirmininkas du kartus buvo priverstas skelbti papildomas pertraukas, nes balsų skaičiavimo komisijoje buvo kilę nesklandumų. Liberaldemokratas Vladas Žalnerauskas pareiškė, kad balsavimo biuleteniai buvo suklastoti. Teigiama, kad buvo siūlančių rengti pakartotinį balsavimą.

Posėdžių salėje sėdėjusi prezidento patarėja Vitalė Vinickienė emocingai reagavo į pasklidusią neoficialią informaciją, kad bent pagal vieną iš trijų kaltinimų prezidentas jau neteko posto. Ji teigė iš savo aplinkos sužinojusi, kad greičiausiai “teks perbalsuoti”, tačiau liberaldemokratui Valdemarui Tomaševskiui patikinus, kad prezidentas pralaimėjo, tyliai paliko salę.

Išgirdęs pirmuosius rezultatus į savo sekretoriatą užsuko ir Seimo vadovas. “Mažoka balsų, mažoka”, – išsprūdo Paulauskui, tačiau pamatęs žurnalistus susitvardė.

Socialdemokratų frakcijos nariai Seime sėdėjo tyliai. Socialliberalai neslėpė savo priešiškumo valdančiosios parlamento koalicijos partnerių atžvilgiu. Teigiama, kad būtent dalis socialdemokratų prisidėjo prie menkos balsų persvaros. Liberalcentristai tiesiai siūlė “padėkoti socdemams, nes pusė jų frakcijos nuėjo į šoną”. Seimo kuluaruose, paskelbus balsavimo rezultatus, pasigirdo svarstymų, kad socdemų ir soclibų vienybė buvo išbandyta “jau paskutinį kartą”.

Nors prezidentą nušalinti pavyko tik kelių balsų persvara, Seimo opozicija džiūgavo, esą “Seimas parodė turįs stuburą ir atlaikė spaudimą”, o valdančioji dauguma neslėpė nusivylimo. “Artimiausiu metu reikės daug ką išsiaiškinti. Ypač su partneriais”, – LŽ sakė įtakingas socialliberalas, nenorėjęs minė-
ti pavardės.

Views All Time
Views All Time
2539
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!