Vilniaus m. meras A. Zuokas ir toliau žaidžia su Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąjunga kaip „katė su pele“.

Šį kartą, kad sąjunga nebegintų Algirdo 12, Vilnius gyventojų, kurie davė sąjungai kampelį ir kartu su UAB „Lijasta“ apmoka komunalines ir kt. išlaidas, Vilniaus m. meras pasiūlė patalpas adresu Juozapavičiaus 10A, Vilnius. Šios patalpos yra drėgnas rūsys, reikalaujantis kapitalinio remonto ir nuolatinės priežiūros. Į klausimą kas sumokės komunalinius ir kt. mokesčius, padarys remontą nei šių patalpų savininkas, Šnipiškių seniūnas J. Šerėnas, nei „vyrai“ iš Vilniaus m. savivaldybės negalėjo atsakyti. O pas patį Vilniaus m. merą nepateksi, greičiau jau pas Jo Ekscelenciją V. Adamkų pateksi. Toks svarbus ir labai užimtas yra visų mūsų labai „gerbiamas“ meras. Sumanė mūsų sąjungą įkišti į drėgną pusrūsį, kur nuo kokios džiovos ar ko nors kito nusibaigtumėme. Taip nori išspręsti mūsų sąjungos problemą.

Kas gi tie Plechavičiukai? Eiliniai kaulytojai! Ne, pilieti mere. Mes jau nuo 2002 m. nei iš jūsų, nei iš kitų valstybinių institucijų nieko nebeprašome, o tiesiog savo entuziazmo ir iniciatyvos dėka dirbame su jaunimu, ruošdami jį privalomajai karinei tarnybai. Žinome, kad iš jūsų galime gauti tik „vežimą pažadų“, kurio neturėsime kur padėti, nes mums to būtų per daug.

Pilietis A. Zuokas kartu su savo „sėbru“ Naujamiesčio seniūnu R. Balevičiumi, kuris yra viešai mane įžeidęs (pavadines šuniu ir pasiūlęs ant kelių pas jį ateiti), visaip bando mus palaužti, net 2004.11.03 2-am apl. teisme vyks posėdis dėl adresu Algirdo 12, Vilnius patalpų iš gyventojų bei juos ginančios ir remiančios sąjungos atėmimo. Tai grubus konstitucijos pažeidimas kai iš žmogaus norima atimti jam nuosavybės teise priklausantį turtą. Ne, piliečiai, jūs mūsų net ir taip nepalaušite ir ant kelių pas jus nešliaušime.

Atšokite nuo sąjungos štabo! Dauguma mūsų yra kariškiai. Mes ruošiame ir esame paruošę jaunimą ne šokiams ar paradui, todėl ar neteks jums vėliau į „krūmus“ sprukti? Tiesa, pil. A. Zuokas tam jau patirtį turi, galės su R. Balevičiumi pasidalinti.

A. Zuokas na ir gudruolis, įlįsdamas į seimą norėjo neliečiamybės statusu kaip skydu užsidengti. Deja, nepavyks. Taip, tas galėjo apsaugoti nuo įstatymo, tačiau tik ne nuo teisybės ir teisingumo, kuris lyg Damoklo kardas kabos virš jų galvų. Jau ir jo didenybei A. Zuokui teks stoti prieš teismą. Gaila, kad ten pateikta medžiaga apie jo „žygdarbius“ bus nepilna. Pagrindiniai jo nusikaltimai kaip reketas, piktnaudžiavimas valdžia ir kt. taip ir neišvys dienos šviesos, juolab pelnyto atlygio už jo nepailstamą triūsą Vilniaus miesto „labui“, sukrovusį jam ne vieną milijoną.

Taip ir liks net nenubaustas šis jaunas išsišokėlis iš jaunų oligarchų klano, nes jį palaikantys nori suformuoti kitą – vergų klaną, nes A. Zuoką kaip ir R. Balevičių galiu apibūdinti tik kaip godžius, valdžios ištroškusius, nesiskaitančius su priemonėmis ir nesuvaldomus, uždirbtu „geru“ nenorinčius dalintis su kitais.

Su piliečiais A. Zuoku ir R. Balevičiumi, jei jie laiko save tikrais vyrais, aš pasiruošęs bet kada ir bet kur susitikti, „pasiglebesčiuoti ar kt.“, už jų beribį „gerumą“ bei „nuoširdumą“ tikrai skolingas neliksiu.

O ko gi trūksta? Elementariausio supratimo, kad ir kokį postą ar pareigas beužimtum nesi ir nebūsi visagalis.

Algirdo 12 – 2, Vilnius savininkai yra stipriai psichologiškai paveikti dėl A. Zuoko ir R. Balevičiaus daromo nuolatinio spaudimo ir šiuo metu gydosi. Tokios priemonės bei metodai tikrai nedaro garbės tiems piliečiams, tačiau verčia jų kaip menkystų gailėtis. Šiems piliečiams visi padorumo principai paminami po kojomis kai kvepia pinigais. Tai juk pelningas sandoris nieko nedarant 10% nuo visos sumos gauti iš statybinės bendrovės už leidimą statybai. Tačiau per anksti jiems džiūgauti. Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąjunga nusiteikusi iki galo įvykdyti savo įsipareigojimus Algirdo 12 – 2, Vilnius gyventojams. Kad ir kokių priemonių tektų imtis, nes Temidė šiuo metu yra užrištomis akimis.

Kas gi vyksta? Kadangi nusikalstamai atėmus iš adresu Algirdo 12 – 2, Vilnius savininkų šį pastatėlį, kartu bus atimtas ir jų pragyvenimo šaltinis, ir jie papildytų bedarbių gretas, ko ir siekiama. Tada pasirodys „geras dėdė“ ir pusvelčiui pasiūlys parduoti jiems greta priklausantį butą.

Taip Vilniaus mieste išdygtų dar vienas dangoraižis, o Vilniaus m. mero kišenė pasipildytų keliais milijonais.

Neleiskime tam įvykti.

Norinčius ir galinčius prisidėti prie kovos su nusikaltėliais, prašome susisiekti. Tel. 8 60281126, p.plechavicius@one.lt.

Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąjungos

Generalinis štabo viršininkas K. Staniulevičius.

Views All Time
Views All Time
1663
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!