Prezidentūros skandalą tirianti parlamentinė komisija ketvirtadienį uždarame posėdyje ketina svarstyti išvadų projektą, bet neaišku, ar jį ir priims tą pačią dieną.

Dar trečiadienį ryte komisijos nariai svarstė galimybę atidėti išvadų svarstymą kitam pirmadieniui ir atšaukti ketvirtadienį numatytą posėdį, tačiau po pietų situacija pasikeitė.

“Šiandien pavyko sustyguoti išvadų projektą. Aš maniau, jog nepavyks”, – BNS sakė komisijos pirmininkas Aloyzas Sakalas.

Komisijos pirmininkas teigė esąs linkęs galutinai priimti komisijos išvadas kitą pirmadienį, bet neatmetė galimybės, jog jos gali būti priimtos jau ketvirtadienį.

Seimo komisijai yra pavesta ištirti galimas grėsmes nacionaliniam saugumui dėl Prezidentūros atstovų ryšių su abejotinos reputacijos asmenimis, galimo dosniausio prezidento Rolando Pakso rėmėjo spaudimo valstybės vadovui, slaptos informacijos nutekėjimo iš Prezidentūros.

Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymas numato, jog komisijos išvados ne vėliau kaip kitą dieną po jų priėmimo turi būti pateiktos Seimui.

Seimas numato posėdžiauti ketvirtadienį ir kitą antradienį. Seimo Statutas numato, jog dėl laikinosios tyrimo komisijos nagrinėto klausimo Seimo posėdyje priimamas nutarimas.

Nutarime gali būti “pareikštas nepasitikėjimas Vyriausybe, ministru, ar kitu valstybės institucijos vadovu, kurį skiria Seimas, arba teikiamos išvados dėl siūlomo apkaltos proceso”.

Neatmetama, jog komisijai priėmus nepalankias išvadas prezidentui, jam gali būti inicijuota apkalta – tam reikia surinkti ne mažiau kaip 36 parlamentarų parašus.

Siūlymas inicijuoti apkaltos procedūrą turi būti pateiktas Seimui raštu, jame turi būti suformuluoti “kaltinimai, argumentai, svarbiausi faktai, įrodymai ar jų šaltiniai”.

Gavęs tokį siūlymą, Seimas turi sudaryti specialią tyrimo komisiją pateiktų klausimų pagrįstumui ištirti bei išvadai dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą parengti.

Parlamentinė tyrimo komisija dėl galimų grėsmių nacionaliniam saugumui sudaryta lapkričio pradžioje gavus Valstybės saugumo departamento informaciją apie Prezidentūros atstovų ryšius su abejotinos reputacijos asmenimis bei galimą dosniausio R.Pakso prezidententinės rinkimų kamapanijos finansionio rėmėjo Jurijaus Borisovo spaudimą valstybės vadovui.

Savo išvadas komisija Seimui turi pateikti iki gruodžio 1 dienos.

Views All Time
Views All Time
204
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!