“Įstatymas turi būti viršesnis už skambutį iš Vilniaus…”

Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos “Transparency International” Lietuvos skyrius (TILS) praėjusį trečiadienį organizavo konferenciją “Antikorupcinės priemonės Lietuvos vietos savivaldoje”. “Transparency International” yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, skatinanti visuomenės nepakantumą korupcijai. Konferencija vyko Molėtų savivaldybėje, į ją suvažiavo įvairių Lietuvos miestų merai, savivaldybių administracijų vadovai, atstovai. Ukmergiškiams atstovavo rajono savivaldybės kovos su korupcija komisijos pirmininkas vicemeras Grigorijus Malčanovas bei nariai – Juridinės tarnybos vedėjas Rimas Jurgilaitis, Pivonijos seniūnas Stasys Jackūnas.

Konferencijoje dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos departamento vadovas Kęstutis Zaborskas, prezidento patarėjas Sigitas Šiupšinskas, Tarptautinio skaidrumo organizacijos Latvijos skyriaus atstovai, JAV Masačiusetso valstijos Nortamptono miesto merė Mary Clare Higgins. Visus susirinkusius pasveikino Molėtų rajono meras Valentinas Stundys.

Savivaldos skaidrumui skatinti skirta konferencija yra Baltijos-Amerikos antikorupcijos programos dalis, kurią finansuoja JAV valstybės departamento Švietimo ir kultūros reikalų biuras.

Straipsniai 1 reklama

Gyventojai šnairuoja į “skundikus”

Pranešimą “Vilniaus korupcijos žemėlapis 2004 metais” skaitė TILS direktorius Rytis Juozapavičius. Jis sakė, kad neseniai Vilniaus savivaldybė skyrė 70 tūkstančių litų, kad būtų įvertinta Vilniaus miesto korupcijos situacija ir prevencijos galimybės. Apklausta 2000 gyventojų, 60 savivaldybės darbuotojų.

Apklausos metu paaiškėjo, kad 60 procentų gyventojų pasiruošę duoti kyšį, kad tik būtų išspręstas jų klausimas. 60 procentų apklaustųjų mano, kad korumpuočiausia yra savivaldybė ir jos padaliniai, 54,5 proc. tokiomis laiko sveikatos priežiūros įstaigas, 14,1 – švietimo įstaigas. Tačiau į klausimą, ar per pastaruosius penkerius metus davė kyšį, 56 procentai apklaustųjų sakė, jog kyšio nedavė nė karto. Vieną kartą kyšį davė 13 proc., 2-3 kartus – 19 proc. apklaustųjų.

Akcentuota, kad korupcija ypač paplitusi sveikatos priežiūros įstaigose. Diskutuojant išreikšta mintis, kad tam įtakos gali turėti ir Seimo priimtas nutarimas, kad medikui galima teikti dovaną, ne didesnę kaip 125 litai. Anot R. Juozapavičiaus, kas antras su medicinos darbuotojais susidūręs žmogus yra davęs kyšį. Tačiau 90 procentų atvejų gyventojai patys, neprašomi, nereikalaujami kiša pinigus gydytojams. Seminare pasigirdus nuomonei, kad reikėtų panaikinti šį įstatymą, K. Zaborskas teigė, kad tai iš tiesų yra korupcinė nuostata, ir jie stengiasi ir toliau dės pastangas, jog tokio nutarimo neliktų.

Paklausti, ar pastebėję korupcinį atvejį praneštų apie tai atitinkamoms tarnyboms, 46 procentai atsakė, jog nepraneštų, 30 proc. – praneštų. Į klausimą, ar pastebėję korupcinį atvejį apie tai pranešė, 98 procentai atsakė, jog apie tai niekam nepranešė…

R. Juozapavičius kalbėjo, kad pasaulyje yra diegiamos iniciatyvos, kaip skatinti žmones, kad jie praneštų apie korupcijos atvejus. Deja, Lietuvos bendruomenėje į tokius pranešėjus šnairuojama kaip į skundikus, psichologinis jų portretas neigiamas. Paklausti, ar norėtų dalyvauti antikorupcinėje kovoje, 73 proc. gyventojų atsakė, jog nenorėtų…

Anot pranešėjo, kol bendruomenė nepakeis savo požiūrio į šį reiškinį, kovoti su korupcija bus sunku.

Ne skambutis iš Vilniaus, o įstatymas turi būti viršesnis…

Mūsų kraštietė, Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentė, daktarė Jolanta Palidauskaitė kalbėjo apie valdininkų etiką. Ji pabrėžė profesinės etikos svarbą demokratinėje valstybėje. “Tarnautojai turi suprasti, kad jie yra tokie patys, kaip ir eiliniai gyventojai. Ir jie turi tarnauti žmonėms”, – sakė daktarė. Ji kalbėjo, kad apie tai nurodoma ir Lietuvos Konstitucijoje – kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar preigūnams visi asmenys lygūs.

Pranešėja teigė, kad kiekvienas interesantas turi būti aptarnaujamas vienodai – ar tai būtų kaimynas, ar giminaitis, visiškai nepažįstamas žmogus. “Ir ne skambutis iš Vilniaus, o įstatymas turi būti viršesnis…” – sakė pranešėja.

J. Palidauskaitė taip pat priminė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, pagal kurį valdininkai, tarnautojai turi laikytis etikos principų. Tai – pagarba žmogui, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, atsakomybė, viešumas, pavyzdingumas.

Bosas – piliečiai

Viešnia iš Jungtinių Amerikos Valstijų, 30 tūkstančių gyventojų turinčio Nortamptono miestelio merė M. K. Higgins pasakojo apie padėtį savo šalyje.

Ji parodė laikraštį, kuriame buvo rašoma apie tai, jog teisiami du valdininkai dėl neteisėtų veiksmų kuriant darbo vietas. “Tad ir mes nesame šalis, turinti imunitetą prieš korupciją”, – pripažino viešnia.

Ji sakė, kad savivaldybės valdžia savo darbe turi vadovautis keturiomis pagrindinėmis taisyklėmis. Tai – etikos kodeksas, viešųjų pirkimų teisinė bazė, nuolatinis visuomenės informavimas bei visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus.

M. K. Higgins papasakojo apie savivaldos ir savo darbo ypatumus. Čia meras renkamas dvejiems metams, jo ir Tarybos rinkimai vyksta skirtingu laiku. Taryboje devyni nariai, jie renkasi kas dvi savaites. Yra dvidešimt piliečių komitetų, kurie rūpinasi įvairiais klausimais – miesto statinių restauravimo, želdinimo, sporto, žaidimų aikštelių įrengimu, kitais. Ypač skrupulingai žiūrima į žmones, norinčius vykdyti statybas, kurios ne visai atitinka reikalavimus – tuomet laikraštyje apie tai spausdinamas skelbimas, tuo klausimu diskutuoja visuomenė. Tik po to priimamas vienoks ar kitoks sprendimas.

Tarybos posėdžius transliuoja vietos televizija, kiekvienas norintis žmogus prieš Tarybos posėdį gali išsakyti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. “Mano didžiausias bosas – piliečiai. Jei aš neatstovausiu jų interesams, manęs paprasčiausiai neišrinks mere”, – kalbėjo M. K. Higgins, kuri mere rinkta tris kartus.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *