Mons. A. Svarinskas kviečia maldai

Šią savaitę, antradienį, BNS surengtoje spaudos konferencijoje krikščionių katalikų nuostatas dėl gėjų parado išsakė monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis priminė lietuvių kovas su kryžiuočiais, carinę Rusiją, bolševikų okupacijas. „Mes atgavome laisvę, pasidžiaugėme 20 metų, bet pamatėme, kad daug ko nepadarėme. Ir vėl iš naujo priešai puola mus. Štai atsiranda kažkokia pasaulinė ypatingai nusikaltusi organizacija, kuri ateina į Lietuvą ir nori sugriauti krikščionišką šeimą, gyvenimo būdą, atmesti Šventąjį Raštą, Dekalogą ir viską, kas brangu Lietuvai“, – kalbėjo mons. A. Svarinskas. Jis sakė, kad lietuvis nepratęs kapituliuoti – prieš bolševikus pralaimėta, nes po ilgų kovų partizanams pritrūko maisto ir šovinių: kai Vakarų srities partizanų vadas S. Staniškis-Litas teturėjo du šovinius ir jam kažkas surado dar du, jis pasuptas priešų nusišovė, prieš tai supjaustęs savo batus, kad nepatektų enkavėdistams. „Mes rankų nepakelsime. Nežinau, ar mes laimėsime, bet Lietuva turi laimėti. Mes esame pasiruošę atiduoti net ir savo gyvybę“, – sakė per tris kartus sovietiniame lageryje 23 metus kalėjęs kunigas. Mons. A. Svarinskas teigė, kad kovoti prieš homoseksualų eitynes pasirengęs visomis išgalėmis, bet taikiai. Mons. A. Svarinskas informavo, kad šeštadienį prie Vilniaus Arkikatedros Bazilikos bus kalbamas rožinis ir meldžiamasi. Maldos akcija prie Katedros durų prasidės 10 valandą – bus kalbama rožinis, giedamos giesmės, o pusantros valandos truksiančią akciją katalikai baigs Lietuvos himnu. Mons. A. Svarinskas pabrėžė, kad apdovanotieji ordinais ar medaliais prie Arkikatedros turėtų ateiti juos įsisegę, kad matytųsi, jog jie – „ne megztos beretės ir ne runkeliai“. Monsinjoras sakė: „Kovosime ir nepasiduosime“.

Maldininkai buvo sumanę nuo Katedros žygiuoti Gedimino prospektu, bet negavo savivaldybės leidimo. Tačiau mons. A. Svarinskas įsitikinęs, kad maldai leidimo gauti nereikia – net sovietinės okupacijos metais tokio leidimo jis neprašydavo. Monsinjoras pranešė, kad Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija prieš homoseksualų eitynes surinko daugiau nei porą dešimčių tūkstančių parašų. Prašymas uždrausti „gėjų okupaciją Lietuvoje“ įteiktas Prezidentūrai, Seimui ir Vyriausybei. Nors atsakymo negauta, tačiau mons. A. Svarinskas tebesitiki, jog homoseksualų eitynės bus uždraustos. Jis taip pat nesupranta, kodėl šeštadienį „Lietuvos policija gins gėjus nuo lietuvių tautos“.

Atsisakė planuotų šeimų eitynių

Anksčiau buvo planuota kaip atsvarą gėjų ir lesbiečių eisenai gegužės 8-ąją surengti tradicinių šeimų eitynes. Apie tai svarstė TS-LKD krikdemiškasis sparnas bei Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Tačiau Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija nutarė prie tokio renginio neprisidėti, nes alternatyvos tradicinei šeimai nėra, todėl paskutiniu metu nutarta nepriešinti visuomenės ir atsisakyti eitynių. Anksčiau Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija parašė atvirą laišką Vilniaus miesto merui Viliui Navickui ir Seimui. Laiške buvo teigiama, kad „tolerancija nereiškia, kad homoseksualus gyvenimo būdas gali būti viešai propaguojamas kaip visuomenei ir valstybei priimtina gyvenimo norma“. Atsiliepdamas į sklandančias kalbas, kad šeimų eitynėms nepritaria vyskupai, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys A. Ramonas sakė vyskupų nuostatą žinąs, tačiau  negalįs nei jos patvirtinti, nei paneigti. Tuo metu LVK generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. Ričardas Doveika teigė, jog Vyskupų konferencija nėra išreiškusi jokios nuomonės apie gegužės 8-ąją planuotas rengti šeimų eitynes.

Gali būti provokacijų

Jau šios savaitės pradžioje buvo baiminamasi, kad dėl eitynių gali kilti incidentų – juk prieš šią neįprastą eiseną pasisakė nemaža dalis visuomenės ir daugiau nei 50 Seimo narių. Be to, jų kreipimesi irgi paminėta susidūrimų galimybė. Matyt, tais motyvais vadovaudamasis eitynių nusprendė nerengti ir TS-LKD krikdemiškasis sparnas. Seimo narys Paulius Saudargas sakė, kad sunku prognozuoti visuomenės reakciją, nes homoseksualų eitynės Lietuvoje yra naujiena. Esą parado metu gali būti provokacijų iš kažkokių nedraugiškų struktūrų arba „ultraradikalų“, jų organizacijų, todėl būtų labai sunku surasti formą išreikšti savo nuomonę kultūringai ir civilizuotai. P. Saudargas nei patvirtino, nei paneigė informacijos, kad nesiimti vadinamųjų „atsakomųjų veiksmų“ patarė ir Lietuvos vyskupai.

Telkiamos policijos pajėgos

Rengiantis gėjų eitynėms nutarta mobilizuoti visas įmanomas policijos pajėgas. Pagelbėti bus pasirengę net Viešojo saugumo tarnybos (VST) prie Vidaus reikalų ministerijos daliniai. Pasak Policijos departamento generalinio komisaro atstovų, pareigūnai aptvers visą teritoriją prie Neries upės, į kurią žiūrovai nebus įleidžiami, jie galės tik stebėti eiseną. Vienas Policijos departamento atstovas perspėja visus žiūrovus, kad „bent mažiausias bandymas patekti į teritoriją ar ketinimas ką nors sviesti iš karto sulauks reakcijos“. Visos šios policijos priemonės atsieis beveik 200 tūkst. litų (šeštadieniais, nedarbo dienomis, policininkams mokamas dvigubas atlyginimas).

Prokuroras prašo atšaukti eitynes

Laikinasis generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas prašo atšaukti sostinės savivaldybės leidimą organizuoti homoseksualų eitynes. Generalinė prokuratūra taip pat raštu kreipėsi į Lietuvos gėjų lygą (LGL), prašydama geranoriškai atsisakyti eitynių. R. Petrauskas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti savivaldybės administracijos direktoriaus sausio 26, vasario 20 ir balandžio 23 dienos įsakymus, kuriais leista gegužės 8 dieną organizuoti eitynes. Anot jo, Generalinė prokuratūra turinti duomenų, kad prieš renginį ketina protestuoti ir įvairaus pobūdžio provokacijas organizuoja radikalių bei destruktyviai nusiteikusių grupių nariai. Prašyme teismui rašoma: „Yra pagrindo manyti, kad valstybė negalės tinkamai įvykdyti pareigos susirinkimo dalyviams suteikti tinkamos apsaugos dėl suderintos susirinkimo vietos Vilniaus miesto gatvėse“. Prokurorų nuomone, organizuojant eitynes gali būti sutrikdyta dalyvaujančių asmenų sveikata, o tokiu atveju turi būti atsisakyta išduoti pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos. Šios aplinkybės esą išaiškėjo tik išdavus leidimą organizuoti eitynes. Kadangi iki numatyto susirinkimo liko vos kelios dienos, R. Petrauskas prašo teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamų aktų galiojimą, nes to nepadarius teismo sprendimas negalės būti įvykdytas.

Prisimenant neseniai prokuratūros atmestą 53 Seimo narių prašymą sunkiai suprantamas toks prokuratūros kreipimasis. Nebent norima pademonstruoti, kad prokuratūra – irgi prieš eitynes, arba norima įrodyti, kad ji yra visuomenės pusėje. Laikinasis Generalinės prokuratūros vadovas kreipimosi į teismą motyvus aiškina ir tuo, kad yra gavęs konfidencialios informacijos, jog galimi tam tikri neramumai, kurių nesinorėtų, nes „ir taip daug kas mūsų valstybę nori išsiūbuoti iš pamatų“. Pasak R. Petrausko, susipriešinimas esą būtų kenksmingas, nes dėl valstybėje susidariusios ekonominės padėties yra daug bedarbių, kuriuos labai lengva išprovokuoti neramumams. O šiaip tokios eitynės, laikinojo generalinio prokuroro nuomone, vėliau Lietuvoje taps priimtinos, nes to reikalauja tarptautinė teisė. Kyla klausimas, iš kur generalinė prokuratūra turi „duomenų“, jog prieš eitynes (beje, turinčias ir savo „tarptautinį“ pavadinimą „BalticPride 2010“) ketina „protestuoti ir įvairaus pobūdžio provokacijas organizuoja radikalių bei destruktyviai nusiteikusių grupių nariai“? Kodėl sovietiniais laikais kagėbistų prieš tautinio pasipriešinimo dalyvius skleisti terminai vėl skamba iš nepriklausomos Lietuvos prokurorų lūpų? O gal esame jau grąžinami į sovietinę imperiją?

Homoseksualai pasirengė kovoti už savo „teises“

Homoseksualai ir jų užtarėjai kasdien įžūlėja. Nors Generalinė prokuratūra raštu kreipėsi į Lietuvos gėjų lygą (LGL), prašydama geranoriškai atsisakyti eitynių, LGL pasirengusi kreiptis net į teismus ir „apgynimo“ prašys net „Amnesty International“. Jei teismas nuspręstų panaikinti leidimą, skubos tvarka skųstų sprendimą.

Eitynes rengiančios Tolerantiškojo jaunimo asociacijos vadovas Artūras Rudomanskis sako, kad valstybė privalo užtikrinti dalyvių apsaugą. Jis apeliuoja į Europos žmogaus teisių teismą, kuris esą yra pabrėžęs, kad valstybė turi garantuoti apsaugą. Prilygindamas savo ir panašių veikėjų asmenį aukštiems valstybių veikėjams, jis kelia klausimą: „Jei būtų protestų prieš JAV prezidentą arba Anglijos karalienę – ar jų irgi paprašytų neatvykti?“ Ar ne didybės manija serga homoseksualai ir jų gynėjai?..

Lietuvai priekaištauja jos europarlamentaras

Diskusija, kilusi Lietuvoje dėl gėjų parado, ir visuomenės priešinimasis sukėlė kai kurių jėgų pasipiktinimą. Žinomas liberalių nuostatų filosofas Leonidas Donskis jau beveik metus tarptautiniuose sluoksniuose reiškia nepasitenkinimą „netolerantiška“ Lietuvos visuomene. Tokią savo nuomonę skleisti jis dabar gali per Europos Parlamentą ir jo frakcijas, nes pats pernai buvo išrinktas jo nariu. Keista, kad garbingoje europinėje institucijoje savo valstybei atstovaujantis parlamentaras juodina savo šalį. Nors, tiesą sakant, jis buvo išrinktas labai nedideliu rinkėjų balsų skaičiumi – už jo sąrašą (Donskis „įlindo“ į Liberalų sąjūdžio sąrašą) balsavo vos 1,5 proc. visų Lietuvos rinkėjų. L. Donskis savo veiklą Briuselyje taip išvystė, kad du Lietuvos Seimo nariai turėjo skubiai vykti į Briuselį ir ten praėjusią savaitę vykusioje konferencijoje paneigti, jog Lietuvoje pažeidžiamos „žmogaus teisės“.

Beje, mons. A. Svarinskas paskelbtą maldos akciją šeštadienį, nepaisant gėjų eitynių sustabdymo, pradės 10 val.

Views All Time
Views All Time
856
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!