Iš visų knygų, išėjusių iš spausdinimo per pastaruosius 50 metų, Biblija lieka pati paklausiausia knyga rinkoje iki šiol.

Biblija buvo parašyta beveik 40 autorių, gyvenusiu tarp 1600-1500 m. prieš m.e. – 100 m. m.e. Visi Biblijos knygų autoriai buvo įkvėpti Šventosios Dvasios: “nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo Šventosios Dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės” (2 Pt. 1,21).

“Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko Šventoji Dvasia, – dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais.” (1 Kor. 2,13)

1981 m. gruodžio 31 dienai pilnas Biblijos tekstas buvo išverstas į 277 kalbas, Naujausis Testamentas – į 518, o atskiri Naujojo ir Senojo Testamento tekstai – į 944 kalbas ir tarmes.

Apie 1228 m. Steponas Langtonas pirmasis padalino Bibliją į skyrius, kurie nepakito iki šiol.

1448 m. R. Natanas paskirstė Senojo Testamento skyrius į eilutes, o 1551 metais R. Stefanusas paskirstė Naujojo Testamento skyrius į eilutes.

1. BIBLIJOS KNYGOS

Bendras knygų skaičius Biblijoje

66
Senasis Testamentas (S.N.) 39
Naujasis Testamentas (N.T.) 27
Knyga viduryje  
Senajame Testamente Pat.
Knyga viduryje  
Naujajame Testamente 1 Kor.

2. SKYRIAI BIBLIJOJE

Visoje Biblijoje 1189 sk.
Senajame Testamente 929 sk.
Naujajame Testamente 260 sk.
Skyrius viduryje  
Senajame Testamente Job. 29 sk.
Skyrius viduryje  
Naujajame Testamente 2 Pt. 3 sk.
Vidutinis ir pats trumpiausias  
skyrius Biblijoje Ps. 117
Pats ilgiausias  
skyrius Biblijoje Ps. 119

Auksiniai skyriai Biblijoje:

Saugumas Ps. 91
Gerovė Ps. 73
Kristaus Dieviškumas Jn. 1
Brolybė Rom. 14
Tikėjimas Heb. 11
Susilaikymas Pat. 23
Atgimimas Jn. 3
Kariai Ef. 6
Prisikėlimas 1 Kor. 15
Visko žinojimas Ps. 139
Gedeono kariai Ts. 7
Dovanos 1 Kor. 12
Dešimtinės Mal. 3
Gerasis Ganytojas Jn. 10
Skola Rom. 12
Draugystė 1 Sam. 20
Šventoji Dvasia Jn. 14,15
Vienybė Ef. 4
Moterys Pat. 31
Gyvas vanduo Jn. 4
Gyvenimas (jo trapumas) Ps. 90
Įstatymas Iš. 20
Palaimos priesaka Mt. 5,6,7
Išlaisvinimas Ap.d. 12
Išpažinimas Ps. 51
Meilė 1 Kor. 13
Mesijas Iš. 53
Misionieristė Ps. 72
  Rom. 10
Malda Dan. 6
  Lk. 11,18
Išmintis Pat. 3
Pamokymas Pat. 1
Dangus Jn. 14
  Apr. 7,22
Naujas Testamentas Heb. 8
Nešiojantys naštą Gal. 6
Atkritę Oz. 14
Pascha Iš. 12
Vaisiai Jn. 15
Laimintys Apr. 2,3
Garbinimas Ps. 84
Ramybė Heb. 4
Pasišventimas Fil. 3
Pastovumas Rūt. 1
Tvanas Pr. 7
Pašaukimas visiems Iz. 55
Pašaukimas tarnautojams Iz. 6
Prabudimas Lk. 3
  2 Met. 30
Priešingumas Įst. 28
Džiaugsmas Is. 12
Dievo žodis Įst. 6
Tarnautojai 1 Kor. 4
Tarnystė Lk. 10
Romumas Jn. 13
Senatvė Mok. 12
Kentėjimai dėl Kristaus 2 Kor. 4
Sargyba Ez. 33
Statybininkai Neh. 4
Teismas Mt. 25
Bruzdesys Mok. 2
Prieglobstis Sk. 35
Paguoda Ps. 22:4
Mokytojai 1 Kor. 2
Šlovė Ps. 102
Gyvenimo duona Jn. 6
Užtarimas Jn. 17
Jubiliejus Kun. 25
Liežuvis Jok. 3

3. EILUTĖS

Viso eilučių Senajame Testamente 23 208
Viso eilučių Naujajame Testamente 7 954
Eilutė Biblijos vidury Ps. 101,5
Eilutė Senojo Testamento vidury 2 Met. 15,17
Eilutė Naujojo Testamento vidury Ap.d. 7,5
Trumpiausia eilutė Senajame Testamente 1 Met. 1,1
Trumpiausia eilutė Naujajame Testamente Jn. 11,35
Ilgiausia eilutė Biblijoje Est. 8,9
Vienodos eilutės Ps. 107:8,15,21,31

4. NEITIKĖTINI FAKTAI BIBLIJOJE

 • Žmogus, pragyvenęs 969 metus – Pr. 5,27
 • Dievo Sūnūs ėme į žmonas žmonių dukras – Pr. 6,2
 • Žmogus, naudojęs akmenį kaip pagalvę – Pr. 28,11
 • Naujagimis, kuriam ranka buvo apjuosta raudonu siūlu – Pr. 38,28-29
 • Mūšis buvo laimėtas dėl to, kad žmogus stovėjo iškėlęs rankas – Iš. 17,11
 • Asilė pradėjo kalbėti su žmogum – Sk. 22,28-30
 • Žmogus, pas kurį patalinė buvo 4 metrų ilgio ir 1,8 metro platumo – Įst. 3,11
 • Moteris, kuri turėjo nusikirpti plaukus, kad ištekėti – Įst. 21,11-13
 • Draudimas moterims nešioti vyriškus drabužius – Įst. 22,5
 • Saulė išbuvo danguje visą dieną, nepakeitusi savo vietos – Joz. 10,13
 • Moteris kuolu užmušė vyrą – Ts. 4,17-21
 • Žmonės lakė vandenį, kaip šunys – Ts. 7,5
 • Armija, kurioje 700 kairerankių – Ts. 20,16
 • Žmogus, kurio plaukai svėrė apie 3 kg, kai juos kartą per metus nukirpdavo – 2 Sam. 14,26
 • Žmogus, kuris turėjo po 12 pirštų ant rankų ir ant kojų – 2 Sam. 21,20
 • Kirvis, išplaukęs į vandens paviršių – 2 Kar. 6,1-6
 • Moteris, išvirusi ir suvalgiusi savo sunų – 2 Kar. 6,29
 • Žmogus, turėjęs 700 žmonų ir 300 sugulovių – 1 Kr. 11,3
 • Žmogus, turėjęs 88 vaikus – 2 Met. 11,21
 • Ar yra skonis kiaušinio baltyme – Jobo 6,6
 • Saulė leidosi atgal (į rytus) – Iz. 38,8
 • Žmogus, 3 metus vaikščiojęs nuogas – Iz. 20,2-3
 • Armija, sudaryta iš 185 000 žmonių, sunaikinta per vieną naktį – Iz. 37,36
 • Žmogaus gyvenimas padidėjo 15 metų, kadangi jis meldėsi – Iz. 38,1-5
 • Laukas, pilnas kaulų – jie “prisikels” – Ez. 37
 • Žmogus, valgęs skėrius – Mt. 3-4
 • Ritinys, supjaustytas peiliu – Jer. 36,20-23
Views All Time
Views All Time
5455
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!