Violeta grįžta iš darbo. Atsirakina duris. įeina. Nusivelka striukę, nusiauna batus. Kaip visuomet tyliai eina į savo kambarį. Nustebina namų tyla. Ar ji jau vėl išmoko nematyti ir negirdėti daiktų, žmonių? Ar namuose tikrai nieko nėra?

Atidaro savo kambario duris. Ant lovos guli vaikinas, žiūri į ją kerinčiai ir šypsosi. “Nieko sau, kas tau …”. “Tavo mama mane įleido”- šypsosi jis toliau. “Ką ji sau galvoja, lyg aš pati negalėčiau susirasti draugo, gal man jo paprasčiausiai nereikia!”.”Tau patinka moterys?”- šypsosi jis nekalto vaiko šypsena. “Ne! Man patinka vienatvė”. ”Netikiu, pažiūrėk man į akis, tau juk reikia vyro, kuris tave glostytų, glamonėtų, mylėtų…”- jo nesibaigianti šypsena ir žibančios akys ima ją erzinti. “O man patinka pas tave. Taip tuščia. Tavo mama negali suprasti, kaip tu gali gyventi tuščiame kambaryje. O aš suprantu. Yra lova, ko gi daugiau reikia . Tik džiaugtis vienas kitu…”. Ji nebegali pakęsti jo šypsenos, nebegali- “išeik ! Tučtuojau išeik! “. Jis dar labiau nusišypso, pagauna jos ranką, pabučiuoja ir išeina. Išgirdusi, kad durys užsitrenkė, Violeta griūva ant lovos ir pravirksta. Jau senokai “Amaterialaus Kelio “dėka ji nejautė skausmo. Nei fizinio, nei dvasinio. Ji netgi nejautė jokių jausmų . Ji buvo sveika, rami…Tik ar žmogus toks turi būti? Ar jis turi atsisakyti visų jam duotų pojūčių dėl dvasios ramybės? Atsisakydamas skausmo ir kančios, jis kartu atsisako ir džiaugsmo, tokio džiaugsmo, kai norisi šokinėti iki lubų. Ar dvasios ramybė gali atstoti tokį džiaugsmą?

šiandien Violeta vėl išmoko jausti. Jausti pyktį, susierzinimą, o paskui – jausti geismą. Prieš užmerktas akis jai tebestovėjo simpatiškas vaikinas auksinėmis garbanomis, meiliai šypsojosi ir žybčiojo akimis. Dar prieš akimirką ji nekentė jo, o dabar…Ji suprato, kad žmogus šiame pasaulyje yra ne tik dvasia, jis turi ir kūną, kuris išreiškia dvasios būsenas, kuris duotas ne šiaip sau. O didžiausia “Amaterialaus Kelio” klaida buvo ta, kad, bėgdamas nuo materialaus pasaulio, žmogus atsiskiria nuo žmonių, moterys atsiskiria nuo vyrų.

Views All Time
Views All Time
2162
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!